oktober 2020

De hele wereld is klaar om de lang verwachte Nieuwe Wereldorde te verwelkomen. Dankzij COVID-19 zijn paden naar die doelstellingen vrijgemaakt. Dit virtuele concert, dat werd gehouden op zaterdag, 15 […]

In het Johannesevangelie lezen wij: “Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe”. Wanneer de Bijbel […]