Het ware gezicht van de NWO

Het plan is om de aarde te ontvolken door inzet van biologische, chemische en nucleaire oorlogvoering. De mensen moeten worden belaagd met wereldwijde terreur (BLM, Antifa), economische rampen en paniekberichten (virus uitbraken). 

Lokkende verleiding
De Antichristelijke werkingen, die sinds de dagen van de apostelen reeds waarneembaar waren, naderen in onze tijd hun climax. De nieuwe leider in de persoon van de Antichrist zal t.z.t. zijn plan van hoop en wereldvrede bekendmaken vanuit zijn standplaats Jeruzalem.  Wij zien hoe wereld- en religieuze leiders m.n. de laatste jaren de mensen toebereiden en ontvankelijk maken voor de boodschap van de nieuwe leider.

De antichristelijke boodschap
Hij zal de wereld vertellen dat grensoorlogen tot het verleden behoren omdat de landsgrenzen zijn gewist. Religieuze oorlogen zullen beëindigd zijn door de samenvoeging tot één wereldreligie. Economische oorlogen bestaan niet meer door een geldloze, schuldenvrije samenleving. Onderlinge strijd tussen wereldleiders zullen beëindigd zijn door de creatie van één wereld heerser.
En zo kunnen vele voorbeelden opgenoemd worden die de voordelen van het grote Vredesplan ondersteunen; het klinkt als muziek in de oren. En het overgrote deel van de mensen zal dit Plan dan ook omarmen.

“De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met allerlei verlokkende ongerechtigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard”.

Regering van psychisch gestoorden
De globalistische Cabal is een misdaad organisatie, die vnl. bestaat uit pedofiele psychopaten, die geleid wordt door een verkeerde god, de demiurg.
“Het enige, dat nodig is voor de overwinning van het kwaad, is dat goede mensen niets doen” is hier een toepasselijk gezegde. Wat het dom gehouden publiek niet weet is dat de vrede op aarde een gedwongen vrede en het regime een communistisch regime zal zijn, waar burgers geen rechten zullen hebben.

Geen recht om zonder toestemming kinderen te baren, zonder toestemming te reizen, geen recht op privé bezit, een opleiding te kiezen, zelfs geen recht om te leven. Dit recht zal zijn gebaseerd op het nut voor de Cabal van jou als individu. Om dit alles mogelijk te maken zal ieder mens elektronisch getatoeëerd moeten worden zodat ze hulpeloos en afhankelijk zullen zijn in al hun behoeften.

De Paus riep in mei dit jaar alle wereldleiders op om de massa reeds op zeer jonge leeftijd “op te voeden” zodat zij passen in de aankomende nieuwe wereld.  De massa zal zich buigen en de nieuwe werelddictator aanbidden.

Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het Lam dat geslacht is”.

De mensen zullen beweren dat de Antichrist de Messias is, Die eindelijk teruggekeerd is. Ondanks alle signalen blijven mensen ontkennen dat er een probleem is; zij hopen – vaak tegen beter weten in –  op een normale periode na de lockdown, dat alles weer goed komt en normaal wordt.

Een afgedwongen regime: FEMA-kampen
Ondanks alle massale protesten enkele dagen geleden in Berlijn en Londen, die minimale media aandacht kregen en door politici veroordeeld werden zal het overgrote deel van het publiek zich omdraaien en lekker verder snurken.
Is het jullie niet opgevallen, dat juist in een periode dat gevangenissen hun deuren sloten, er een grote mega “gevangenis” in Zaanstad werd geopend? De opening op 6 sept 2016 gebeurde door de koning in het bijzijn van Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Het Justitieel complex is namelijk geen gevangenis, maar is geheel ingericht als FEMA-kamp, wat staat voor: Federal Emergency Management Agency, of vertaald in het Nederlands: Federaal Bureau voor Rampenbestrijding.

De geschiedenis gaat zich herhalen schreef ik in vorige artikelen, waarbij men alle opgedane ervaringen in de Tweede Wereldoorlog toepast in de komende nieuwe Wereldorde, de NWO. Denk hier bijv. aan de MK Ultra experimenten om de “verjongingsdrug” Adrenochrome te verkrijgen en de resultaten van talloze andere “medische” proeven op (krijgs)gevangenen, e.d.

Verzwegen informatie over FEMA-kampen
Verspreid over het Noord-Amerikaanse continent zijn meer dan 800 van dit soort detentiekampen gebouwd en ingericht. FEMA is het machtigste bestuurssysteem van de Cabal om de vijanden van de Staat in op te sluiten. FEMA-kampen zijn in feite vernietigingskampen.

Zodra de noodwet is ingevoerd zullen weigeraars van de verplichte vaccinatie en andere opstandige “andersdenkenden” in het FEMA-kamp zijn/haar definitieve eindstation vinden.
Onder het mom van “noodzakelijke isolatie” als een van de vele quarantaine maatregelen en andere leugenachtige manipulaties over gezondheidsrisico’s en “in het belang van de volksgezondheid” leuzen, worden de angstige mensen, als mieren naar de mierenlokdoos, naar het FEMA-kamp gelokt, waar velen niet levend vandaan zullen komen. Dit kan alleen mogelijk zijn als de censuur optimaal is en de vrijheden van de mensen zijn ingeperkt.

Tussentijdse ontwikkelingen
Achter de schermen vinden regelmatig aanhoudingen en arrestaties plaats van Deep State-politici, bureaucraten, bedrijfsdirecteuren, bankiers en beroemdheden wegens pedofiele misdrijven en/of hoogverraad. Er staat een totale vernietiging van de Centrale Bankeconomie te wachten zoals dat in tal van media reeds is aangekondigd.

Het belangrijkste is dat mensen weten dat zij voorgelogen worden: Corona cijfers kloppen niet. Ziekenhuizen zijn nagenoeg allemaal leeg! Verplegend personeel mogen niet met de werkelijkheid naar buiten komen. Het is belangrijk om te weten dat wij worden bespeeld om ons tenslotte van de aardbodem te verwijderen, zodat de mensen ophouden met elkaar te bestrijden.
Covid tests worden gebruikt om mensen te infecteren met een ziekteverwekkende stof zonder hun medeweten; zogenaamd om te kijken of ze wel of niet besmet zijn.

Het ware gezicht van de Cabal
Velen hopen dat de Amerikaanse president Trump voor de verlangde ommekeer zal zorgen doordat de Cabal op een dag verslagen zal worden en het goede het kwaad in de wereld zal uitbannen.  En inderdaad zal het goede het kwade uiteindelijk overwinnen, maar niet op de manier zoals velen dit denken.

De cabal en de zijnen zullen zich niet zonder slag of stoot overgeven, integendeel zullen zij alle beschikbare middelen inzetten om het restant aan christus bewustzijn in de mens uitgeroeid te krijgen. Nu is het de beurt aan de “tweedelingen” om tijdens het “vrederijk” van het beest of de draak, de strijd aan te binden. In de strijd zullen zij worden bijgestaan door de machtige aartsengel Michaël.

Zij overwinnen de draak door BewustZijn, namelijk het ware geloof gebaseerd op Inzicht. In mijn vorige artikelen besprak ik het eerste deel van Openbaringen 12 over het Teken van de Zoon aan de hemel over de vrouw, die een zoon (Jezus, de Bruidegom) baarde en haar kind, die plotseling weggevoerd werd naar God en zijn troon (de opname van de Bruid).

Het tweede deel van dat hoofdstuk vertelt over degenen, die achterblijven en tot inkeer komen tijdens het bewind onder de Antichrist, de draak.

Het “vrederijk” van de draak is van korte duur
Zij, die de Bijbel als achterhaalde onzin bestempelen terwijl zij alle kansen onbenut lieten om eens behoorlijk op onderzoek uit te gaan krijgen het wee te horen in het laatste stukje van de genoemde tekst, die ik jullie niet wil onthouden:

“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft”.

Onderwerp je geloofsleven dus aan een grondig onderzoek of de trilling van je hart (intuïtie) wel overeenstemt met die van je hoofd (verstand).  “Doof de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets en onderzoek alles en behoud het goede”.

Bronnen en aanverwante artikelen:
Het NWO plan uitgelegd (Ned.ondertiteling):
https://facebook.com/annemieke.rorije/videos/10217814624418442/
en hier:
https://www.levensreis.nl/index.php/wie-regeert-deze-wereld/

Nationale soevereiniteit opheffen:
https://www.frontnieuws.com/duitse-politicus-geeft-openlijk-toe-de-coronacrisis-dient-om-de-natiestaten-af-te-schaffen/

De NWO, een communistische regering:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/05/06/de-maatschappij-onder-de-nwo/  

en hier: https://www.levensreis.nl/index.php/nadere-mededelingen-over-de-nwo/

Video van de paus waarin hij de wereldleiders oproept om de mensen op te voeden, zodat zij zonder problemen passen in de nieuwe maatschappij:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=aRww7R9BL9E&feature=emb_logo
en hier:
https://www.youtube.com/watch?v=n31h1ACrUDA

Burgers spreken zich uit: stop de noodwet:
https://www.youtube.com/watch?v=KWtbLuR7uHc
en ook hier:
https://facebook.com/astrid.zuurveen/videos/3574065179284039/

Ervaring in ziekenhuis:
https://www.facebook.com/anita.loos.75/posts/1020310275057354

De neef van de vermoorde J.F. Kennedy spreekt het volk toe:
https://www.ninefornews.nl/robert-f-kennedy-jr-in-berlijn-vandaag-spreek-ik-grootste-menigte-uit-duitse-geschiedenis-toe/

Politici veroordelen protest Berlijn: ‘Provocaties rechtsextremisten onaanvaardbaar’ :
https://nos.nl/artikel/2345990-politici-veroordelen-protest-berlijn-provocaties-rechtsextremisten-onaanvaardbaar.html

Kinderfeestje anno 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=-OYh9rvVywk

Meer informatie over het fenomeen FEMA-kampen:
https://www.franklinterhorst.nl/FEMA%20kampen.htm
en hier:
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/antifa/fema-kampen.html

Onthulling van de great reset:
https://www.youtube.com/watch?v=5eSrr1L3ic0&feature=youtu.be

Wereldgebeurtenissen worden in scene gezet:
https://www.levensreis.nl/index.php/bestaat-zoiets-als-de-hel-of-vagevuur/

De waarheid achter de Covid tests:
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=nl&u=http://stateofthenation.co/?p=23290

De hoop van de wereld:
http://finalwakeupcall.info/blog/2020/08/26/q-en-trump-team-verslaan-deep-state-van-binnenuit-3-3/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *