De volgende kaart

Eerder schreef ik over het te volgen plan (de Agenda) van de globalistische elite of Illuminati, dat in de vorm van voorspellende beelden in een kaartspel zijn vervat: Het Illuminati kaartspel.

Het uitspelen van nog een kaart
Ter voorbereiding op mijn komende artikel “De velden zijn wit om te oogsten” dat weldra zal verschijnen wil ik met jullie even een ander belangrijk onderwerp bespreken, die te lang in verborgenheid werd gehouden en tegenwoordig steeds meer in openbaarheid wordt gebracht.

Wie creëerden de Illuminati?
De algemene gedachte is dat Adam Weishaupt in 1776 de Illuminati in Duitsland heeft gesticht. De Illuminati is een sadistisch satanische sekte, die geleid wordt door de rijkste en machtigste mensen in de wereld. Uiteindelijk zijn de bankiers, die vroeger de Koningen in Europa financierden, degenen geweest die de Illuminati hebben gecreëerd. Zij kozen Weishaupt als pion en vertelden hem waar hij over moest schrijven.

Wie zijn de Illuminati?
De Illuminati met geheime diensten zoals de CIA om de wereld te beheersen d.m.v. drugshandel, wapens, pornografie en prostitutie zijn de macht achter politieke moordaanslagen en het terrorisme in de wereld.

De twee grote spelers zijn het Vaticaan enerzijds en aan de andere kant de Joodse lobby. Zij spelen hun schaakspel over de toekomst van de mensheid als geheel om hun giga rijkdommen te vergroten ten koste van de armen en om de onwetenden in hun val te laten lopen.

Onwetendheid van het publiek
“Het fundament van de Elite rust immers op de onwetendheid van het volk” schreef ik al eens eerder.

Wie vraagt zich tegenwoordig nog af waarom onze kinderen geen burgerlijke waarden meer wordt onderwezen, waarom ze gewend zijn aan geslachtsverandering en geweld, en waarom onze cultuur afdaalt in een betekenisloosheid zonder waarden om tenslotte uit te monden in seksuele verdorvenheid? Men is geneigd om alles normaal te vinden, ondanks het bewijs van het tegendeel.

Men hoort en leest over praktijken van ritueel kindermisbruik, over het bestaan van een schaduwregering, Deep State, enz. en dan verwijst men dit alles naar de complot theorie hoek.

Geheimhouding mogelijk dankzij onwetendheid
Illuminati-leden zien het als hun verantwoordelijkheid om de planeet Aarde te besturen. Zij houden regelmatig hun bijeenkomsten en conferenties en rapporteren aan de Opperste Wereldraad in de richting van de nieuwe Wereldorde (NWO). Hoeveel bewijs er ook geleverd wordt, het gros van de mensen wil niets weten over de ware toedracht van gebeurtenissen; zij kijken liever de andere kant op en negeren het.

“Wij, menselijke wezens, willen alleen het beste voor de mensheid geloven en daar werken wij aan!”

Zij die deze slogan met hun protestacties uitdragen ontvangen veel support van de massa. “Wij letten niet op het negatieve, wij zoeken de positiviteit!” en zo kon het gebeuren, dat massa’s Isis terroristen, die als arme vluchtelingen het land in kwamen, met open armen werden ontvangen.

Illuminati tentakels reiken ver en diep
De tentakels van deze satanische sekte controleren alle politieke partijen, het proces van de overheid, de informatiestromen enz. Overal zijn zij geïnfiltreerd zelfs in de kerk.

Ze organiseren de komende economische ineenstorting gevolgd door de staat van beleg. Wie zijn ogen open heeft ziet hoever men al is gevorderd in dit proces. Alle maatschappelijke “problemen” zijn tevoren door hen gepland en gecreëerd om uiteindelijk het volk te controleren.
Omdat veel politici publiekelijk voor gerespecteerde ‘christenen’ doorgaan is het zeer moeilijk om hen als psychopaten te herkennen.

Het Illuminati nut van de media
Door optimaal gebruik te maken van de media boodschappen wat men wil bereiken dat de mensen gaan geloven, ga je deze voortdurend herhalen omdat gerichte gedachten creatieve energieën zijn.

De samenleving heeft in haar collectieve gehypnotiseerde toestand geleidelijk aan haar vrije wil weggegeven aan de Staat: dit is de situatie waar wij ons nu namelijk in bevinden.
M.a.w. is onze samenleving het resultaat van collectieve gedachten!
Daarom ben je medeplichtig door je passiviteit, elke keer als je de andere kant op kijkt en je zwijgt bij het onrecht dat je ziet. Je gedachten zijn op het onderbewuste niveau met behulp van de reguliere media gecreëerd door de Illuminati, de helpers van de demiurg als je maar toelaat dat deze dingen gebeuren.

Vrijwillige afstand van alle rechten
Zoals ik bij de inleiding aankondigde is dit stukje een voorbereiding op mijn aanstaande artikel.

Deze dagen staan in het teken van de grote (mensen)oogst. Het is de Wereldbouwer en zijn Archonten, dat zijn onze schepper met zijn engelen, voor het overgrote deel gelukt om op deze planeet een negatieve polarisatie te bewerkstelligen ten tijde van de Grote Oogst. Wanneer hij zijn “Vrederijk” hier op aarde gaat stichten zullen zijn engelen, zijn demonen, de Negatieve Oogst binnen kunnen halen.

De Illuminati kaart “Adrenochrome”
Een deel van de satanisten hebben zich verenigd in demonische praktijken, die in sommige gevallen zorgvuldig gescreende nieuwkomers inwijden om mensen te offeren, en/of deel te laten nemen aan misbruik, folteren en verkrachten van jonge kinderen en baby’s en andere rituele praktijken teneinde hen te chanteren als de kandidaat of kandidate af dreigt te wijken van het Illuminati programma.

Deze pedofiele psychopaten zijn zeer invloedrijke leden uit de high-society, het zijn mensen die nooit zullen worden vervolgd voor dergelijke vreselijke acties.

De leden van de Illuminati-broederschap opereren in een wereld van hoogverraad, bedrog, leugens, moord, drugshandel, seksslavernij en illegale wapenhandel, allemaal in de naam van de Nieuwe Wereldorde.
De Noodwet maakt weigering aan het vaccinatie programma strafbaar. Jouw kinderen zijn t.z.t. niet langer van jou, maar van de regering. Ambtenaren mogen hen vanwege “veiligheidsredenen” weghalen, en justitie mag in “uitzonderlijke gevallen” jou en je partner uit de ouderschap ontheffen/ontzetten, zodat je alle zeggenschap over hen kwijtraakt.

Wat gaat met al die weggehaalde kinderen gebeuren? Waar gaan ze heen? Er zullen legio redenen gevonden (lees: verzonnen) worden om ze bij jou weg te halen (wat trouwens in beperkte mate in ons land al aan het gebeuren is).

Waar zijn wereldwijd de tienduizenden kinderen, die uit de asielopvang weg zijn en die zoek raakten, die in ramp- en oorlogsgebieden, enz. verdwenen??
“Het leven zoals je beleeft is een leugen, de maatschappij is een kooi, jullie banen zijn vrijwillige slavernij. De televisie die je bekijkt, is ontworpen om je in staat te stellen niet kritisch te denken, en de vrijheid en democratie waar jullie leiders voor opkomen, is niets anders dan een illusie.” (onbekend citaat)

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

De Eén Wereldregering (NWO) in het Illuminati Kaartspel
https://www.levensreis.nl/index.php/mededelingen-over-het-actuele-nu-en-de-komende-tijd/

Waarom de laatste WEF-top op 18 jan 2020 in Davos/Zwitserland werd gehouden:
http://finalwakeupcall.info/blog/2020/04/14/de-deep-state-octopus/

Wie naar het World Economic Forum in het Zwiterse Davos heen gingen:
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4990121/nederlanders-topmensen-ministers-davos-world-economic-forum

Waar zij over praatten:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/4989551/top-davos-vijf-dagen-praten-klimaat-diversiteit-arbeidsmarkt  

Het fundament van de Elite rust op de onwetendheid van het volk:
https://www.levensreis.nl/index.php/getuigenverslag/

Illuminati tentakels reiken ver en diep in alle lagen van de samenleving:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=SXyJ_3-h-GU  

Het toetreden tot de Illuminati broederschap:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-spirituele-toekomst-van-de-mensheid/

Adrenochrome geïntroduceerd en vervolgens geaccepteerd:
https://www.ninefornews.nl/adrenochroom-mensenbloed-als-drug-en-verjongingsmiddel/?fbclid=IwAR3KTEK57NC7qQErc4rh-JJgaVScsho1aaUMN9IaXIDmvsTdpEZPJw2ykyk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *