juni 2020

Onze strijd is een geestelijke strijd Zolang naar verhouding slechts een klein deel van het zogenaamd christelijke volk het door heeft dat de mensheid niet zozeer te maken heeft met […]

In vele opzichten en op velerlei manieren heb ik door middel van mijn publicaties op deze site aangegeven dat de wereld beheerst wordt door mens vijandige machten. Mensheidsgeschiedenis in vogelvlucht […]