Het merkteken van het Beest deel 2

Voorbereidingen voor het merkteken van het Beest (vervolg)

Op 20 juni 2019** heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Voor zover dat al niet verdacht genoeg is: het patent heeft het registratienummer 2020-060606 meegekregen. Al eerder schreven we dat multimiljardair Bill Gates op 24 maart in een geruchtmakend interview aankondigde dat de corona pandemie zal leiden tot de invoering van ‘vaccinatie certificaten’, oftewel een vaccinatie paspoort. Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving.

Twijfelachtige reputatie van het RIVM
Zoals algemeen bekend en onze premier dit ook herhaaldelijk bevestigt, ontleent onze regering haar adviezen aan “deskundigen” van het RIVM, die op haar beurt gehouden is aan de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO.

Bill Gates, die belangen heeft in de WHO, werd in 2017 voor korte tijd India uitgegooid omdat door zijn vaccins tegen polio 500.000 kinderen verlamd raakten.
In deze video is te zien hoe shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins simpelweg genegeerd worden omdat deze de Agenda niet dienen.

Het quarantaine beleid van 1,5 meter afstand houden blijft gehandhaafd als “het nieuwe normaal” ondanks dat deze maatregel door onafhankelijke wetenschappers, die niet in dienst staan van de politiek en ook niet door onze regering betaald worden, onderuit is gehaald.

Bill Gates is weliswaar uit het bestuur van Microsoft gestapt, maar werkt via zijn infame Bill & Melinda Gates Foundation nog steeds hard toe naar hetzelfde einddoel: het verplicht vaccineren (en ‘chippen’) van de hele mensheid. Als het aan Gates ligt is er binnen 18 maanden een coronavaccin klaar, en zal het normale leven pas weer kunnen terugkeren zodra iedereen is ingeënt.

(** publicatiedatum 26 maart 2020)

Digitaal betalingssysteem direct gekoppeld aan uw lichaam
Slechts 3 maanden voordat in China het coronavirus uitbrak, kondigde het mede door Microsoft opgerichte biometrische bedrijf ID2020 nieuwe projecten aan met ‘meerdere biometrische identificatie technologieën.’ Gates’ ‘oude’ bedrijf Microsoft heeft nu een systeem ontwikkeld met een ‘apparaat’ (micro/nanochip?) dat direct werkt met de temperatuur, hartslag en hersengolven van het menselijk lichaam, om een digitale munt zoals bitcoins te kunnen kopen en verkopen.

‘De activiteit van het menselijk lichaam die is gekoppeld aan een taak van een gebruiker kan worden aangewend in een mining proces van een cryptovaluta systeem,’ begint de samenvatting op het patentblad. ‘Een server kan een taak aan een apparaat van een gebruiker geven, die communicatief gekoppeld is aan de server.’

‘Een sensor die communicatief gekoppeld is aan, of bestaat in het apparaat van de gebruiker, kan de lichaamsactiviteit van de gebruiker waarnemen. Op basis van de waargenomen lichaamsactiviteit van de gebruiker kunnen lichaamsactiviteit data worden gegenereerd. Het cryptovaluta systeem dat communicatief gekoppeld is aan het apparaat van de gebruiker kan verifiëren of deze lichaamsactiviteit data voldoet aan één of meer voorwaarden die door het cryptovaluta systeem zijn bepaald, en cryptovaluta kan toekennen aan de gebruiker wiens lichaamsactiviteit is geverifieerd.’

Geen vaccinatie en geen chip = niets meer kunnen kopen of verkopen
Dit komt neer op een systeem met mogelijk een micro/nanochip, dat direct is gekoppeld aan uw lichaamsactiviteit, zoals hartslag, temperatuur en hersengolven. Dit systeem bepaalt op basis van uw lichaam of u aan bepaalde ‘voorwaarden’ voldoet om te mogen kopen of verkopen. Het valt niet moeilijk voor te stellen dat onder die voorwaarden een verplicht vaccin valt, dat digitale markers in zich heeft die door de chip kunnen worden gelezen.

Simpel gezegd: geen vaccinatie en geen chip = niets meer kunnen kopen of verkopen, want de roep om het uitbannen van cash geld, omdat dit ‘besmet’ zou kunnen zijn met het coronavirus, is in de hele wereld luider dan ooit.

Lezen & schrijven van uw hersengolven is technisch reeds mogelijk
Het Microsoft systeem zal in combinatie met 5G dus mogelijk ook kunnen worden gebruikt om uw hersengolven te ‘lezen’, en te zien of u misschien wel bepaalde ‘verkeerde’, opstandige, of dissidente gedachten heeft. Als u denkt ‘dat is science fiction’: vorig jaar verschenen er beelden van schoolklassen in China met leerlingen met 5G hoofdbanden om. Deze 5G banden zijn in staat om de hersengolven van de leerlingen te ‘lezen’, en onder andere hun concentratie te meten. Door middel van verschillende kleuren licht kunnen de docenten meteen zien of een leerling wel oplet, of met zijn of haar gedachten heel ergens anders is.

Deze technologie bestaat dus reeds, en kan in principe ook andersom worden gebruikt, namelijk om hersengolven te beïnvloeden en te manipuleren.

Het systeem kan daarnaast theoretisch niet alleen u, maar ook de gezondheidsautoriteiten een signaal geven als uw lichaamstemperatuur oploopt. Dan zou u zomaar een verplichte oproep kunnen krijgen om u zo spoedig mogelijk bij een arts of in het ziekenhuis te melden, alwaar men u gaat controleren op de aanwezigheid van een virus of andere ziekte.

Aankondiging van de oordelen
Het Boek Openbaringen hoofdstuk 14 begint met degenen, die zich vrij hebben laten kopen van de aarde, de materie wereld van de demiurg en zich verbonden hebben met Degene, die de losprijs voor hen heeft betaald.

Dan volgt de aankondiging van het oordeel door de eerste engel met een eeuwig evangelie om te verkondigen aan allen, die “op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie”. Allen die nog een oor hebben om te horen kunnen zich alsnog vrij laten kopen evenals alle gelovigen van de wereldgodsdiensten.

Een tweede engel volgde en riep: “Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken”. In vorige artikelen besteedde ik daar de nodige aandacht aan.

Het merkteken van het Beest nu nog dichterbij
Een derde engel volgde daarna en hij riep: “Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt”.
Het merkteken van het Beest op de hand gebeurt door de persoon te injecteren. “Dit corona virus kan alleen door inenting in ons lichaam komen” zegt Dr. Judy Mikovits, over wie hier eerder een artikel is geplaatst.

De bevrijding uit de matrix
De schuld van alle ellende in de wereld wordt door veel mensen niet gelegd op de veroorzaker, de demiurg en zijn archonten, maar op Degene, die kwam om de mensen juist te bevrijden uit hun gevangenschap, Jezus Christus!

Zij, die het ware geloof in Hem bewaard hebben tot het einde toe zullen het einddoel van hun geloof bereiken, dat is de verlossing van hun ziel uit de matrix: “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na”.

2 reacties


 1. Beste levensreis, ik ben blij dat ik jullie gevonden heb. Ik heb deel 1 en 2 gelezen en sta hier volkomen achter. Ik ga de andere artikelen ook lezen. Del Bigtree volg ik al heel lang en heb grote bewondering voor hem. David Icke ook en Marcel Messing geeft prachtige colleges. Jullie hebben geen nieuwsbrief want daar heb ik al naar gezocht. Ik zoek mijn hele leven al naar de waarheid en weet dat ik die in mij draag. Wij zijn licht, liefde en waarheid en wij gaan overwinnen. Nogmaals dank. Sylvia v.d. Reijken.

  Beantwoorden

  1. Hallo Sylvia,
   Fijn, dat je mijn website hebt gevonden en dat je je kunt vinden in de beide artikelen. Van David Icke heb ik enkele video’s bekeken en van Marcel Messing heb ik een paar jaar geleden enkele lezingen bezocht.
   Wat fijn dat jij schrijft, dat jij weet dat jij de waarheid in jou draagt!
   Veel sterkte in jouw verdere uitbouw van die waarheid.
   Hartelijke groet,
   Kubus

   Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *