Komen er betere tijden aan?

Nu de mensen in angst voor besmetting door de beperkende quarantaine maatregelen veilig en wel opgesloten zitten in hun huizen kunnen de kwade machten met behulp van onze overheid ongehinderd door vervelende protesten de noodzakelijke maatregelen nemen, zoals de massale bomenkap, om de 5G zendmasten geplaatst te krijgen en uit te proberen.
De vragen, die de meeste mensen zich stellen, als: Komen er betere tijden en zo ja, wanneer dan? en vele andere roepen om een antwoord.

De antwoorden op vrijwel alle vragen die de mensen bezig houden zijn reeds gegeven aan degenen die mijn artikelen op deze site enigszins hebben doorgelezen. Om meteen maar met de deur in huis te vallen is mijn antwoord op de vraag of er betere tijden aan staan te komen: Nee, er staan andere tijden aan te komen! Of dat ook betere tijden zullen zijn, kunnen jullie beter zelf beoordelen als ik jullie hier meer over ga vertellen.

Onze premier heeft de komst van een andere tijd eerst voorzichtig en mondjesmaat en, naarmate de quarantaine tijd voortduurt steeds nadrukkelijker, toegegeven:

“De tijd na de coronacrisis zal niet dezelfde zijn als de tijden die wij kennen voor het uitbreken van de crisis; de 1,5 meter afstand tussen personen zal het nieuwe normaal zijn.”

 

De leugen als gevangenis
In vorige artikelen vermeldde ik al dat de politiek onafhankelijke wetenschap ondergeschikt maakt aan de belangen van de industrie. In de klimaatindustrie bijv. gaat het om zeer grote sommen geld en het ligt voor de geldhongerige overheid voor de hand om het landbeleid door deze sector te laten bepalen. Hetzelfde geldt voor het 5G project.
Overheden zetten de eisen van de industrie om in landelijk beleid. Zij laten zich hierbij raadplegen door henzelf uitgezochte pseudo wetenschappers, die verre van onafhankelijk zijn en betaald worden door de overheid zelf dan wel door dezelfde industrie, waar zij hun onderzoek op richten. Het is te vergelijken met de slager, die zijn eigen vlees keurt.

Zo zijn alle mensvijandige projecten in de wereld tot stand gekomen en alzo worden deze door onze politieke landverraders in stand gehouden en verder ontwikkeld. De klimaatleugen is door de politiek in het leven geroepen om de gigantische schuldenberg te financieren. Duizend miljard blijkt – vanzelfsprekend – niet genoeg en moet door alle burgers opgebracht worden via allerlei belastingaanslagen, heffingen, accijnzen enz. Het komt neer op legaal bestelen van het volk.

Het Boek Openbaringen maakt melding over de vorming van beesten, die de mensen met verbazing achterna lopen. Is het niet verbazingwekkend om te zien hoe de klimaatleugen, als de kop van het beest, zoveel gehoor vindt en gevolg krijgt bij de mensen, die tezamen het lichaam van het beest vormen?
Alle beesten uit Openbaringen hebben dezelfde basis: Angst!
Zij ontstaan door leugens, verraad en bedrog en worden alle in stand gehouden door angst.

Het nieuwste beest dat de kop opsteekt is genaamd: Corona virus. Deze leugen wordt in stand gehouden dat wij met een griepvirus te maken hebben. Alle, op wetenschap gebaseerde, voorlichting en uitleg dat er wel degelijk een relatie is tussen Corona en 5G wordt van YouTube en allerlei alternatieve sites verwijderd.
Wie filmopnames maakt in ziekenhuizen als bewijsmateriaal wordt opgepakt en de opnames van sociale media verwijderd.

Een groot deel van de mensheid wordt gedwongen of heeft zichzelf vrijwillig geïsoleerd. Regeringen zijn verplicht om zich te houden aan de richtlijnen die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uitgevaardigd heeft. Raad eens wie een belang heeft in die organisatie? Wie heeft belangen in de farmaceutische industrie en bepaalt uiteindelijk het landbeleid voor het volk?
Corona maatregelen zijn een ernstige inbreuk op het leven en reikt zelfs tot in iemands privéleven. En de vraag dringt zich bij velen op: in hoeverre zijn de quarantaine maatregelen te rechtvaardigen?

 NWO voorbereidingen
Wie bereid is om zijn nek iets verder uit te steken dan de reguliere Nieuwszenders ons aanbieden zal tot de ontdekking gekomen zijn dat de opgegeven cijfers van het RIVM een onjuiste voorstelling van Corona slachtoffers weergeven. Vele Corona doden waren op hoge leeftijd en meerdere mensen bezweken aan onderliggende kwalen, die uiteraard niet meegeteld hadden mogen  worden.
Ook belangrijk is de vraag of de schade, die de maatregelen veroorzaken wel in verhouding staat tegenover de ernst van de virusuitbraak? Het antwoord is: Nee, natuurlijk niet! De lock down dient namelijk een heel ander doel!

Het Covid-19 virus overheerst alle nieuwsprogramma’s en mensen overladen elkaar met steunbetuigingen om vooral vol te houden met onze premier voorop, die met zijn boodschap van eenheid en saamhorigheid geheel achter het Nederlandse volk lijkt te staan.
Inderdaad, zo lijkt het . . . .
De eenheid en saamhorigheid geldt vooral om het dom gehouden volk in slaap te houden met behulp van onze “deskundige” RIVM. Maar intussen heeft de overheid buiten het zicht van de burgers om hun fiat gegeven om in ons land 5G uit te rollen; ondanks dat 180 wetenschappers uit 36 landen een brandbrief naar de EU hebben gestuurd. Deze wetenschappers zijn onafhankelijk van de industrie.
Talloze onafhankelijke onderzoeken zijn door de Europese Commissie van tafel geveegd; de lidstaten moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen, aldus de Commissie. De eenheid binnen de Europese Unie is verder weg dan ooit!

Het volk wordt wakker
Overal in het land zijn mensen bezig om via internet petities te starten tegen de Agenda die onze regering, tegen het welzijn van het eigen volk in, bezig is uit te voeren. Mensen lichten elkaar in, ieder vanuit zijn eigen insteek en professie, zoals ook hier en hier, om een paar te noemen.
Bewustwording is nodig! Overal in de wereld probeert, nog steeds een te kleine groep bewuste mensen de rest van de massa wakker te schudden. In de VS is zelfs een aanklacht tegen leden van de Cabal opgesteld.

Met alle bewustwording van de dingen die zich binnen de matrix, het scheppingsgebied van de demiurg, plaatsvinden begint ook de verbazing toe te nemen: hoe is het mogelijk, dat de wereld binnen enkele weken zo drastisch veranderen kan??
De demiurg, als meesterschepper van zijn wereld, schept allerlei beesten uit de afgrond en laat de mensenmassa zich daaraan onderwerpen; zij vormen het lichaam van het nieuw geschapen beest.
De tegenwoordige christelijke kerk, waarvan de meeste leden de demiurg als enige god (er)kennen, dienen hem uit angst: gij zult Mij dienen, want Ik ben jullie God; een ander is er niet! Zij allen vormen het lichaam van dit monster, zoals ik in het voorgaande artikel heb uitgelegd. Deze christenen geloven dat Satan, de afvallige aartsengel, verantwoordelijk is voor alle leed en ellende op aarde.

Zoals de onkenbare Vader Zich laat kennen door Zijn Zoon Jezus Christus, zo laat de “onkenbare” demiurg zich kennen door zijn zoon, de Satan, ook Lucifer genoemd. De demiurg is echter niet helemaal “onkenbaar”.
De mens van nature is immers het maaksel van de demiurg; de mens is gevormd naar zijn beeld en gelijkenis. De mens bezit dezelfde karaktereigenschappen als zijn maker. Vandaar dat de apostel Paulus tegen de Korinthiërs over de Satan kon zeggen: “ . . . en zijn gedachten zijn ons niet onbekend.”

De, door materie ingekapselde, Licht- of godsvonk in de mens bezit dezelfde karaktereigenschappen als zijn Maker, de onkenbare Vader van Jezus Christus.

De dagelijkse omstandigheden dienen ertoe om de Lichtvonk, de nieuwe mens, in de mens te doen ontwaken. De Bijbel reikt het individu daar de nodige richtlijnen toe aan.
Tegen deze nieuwe mens zegt Jezus in het evangelie van Mattheus: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is”.

Jezus sprak altijd de Godsvonk in de mensen aan. Wanneer die resoneerde met Zijn Woorden kwamen zij tot geloof. Alleen zij konden door Hem worden gered, die het enige ware geloof in zich hadden dat Hij het is, en niet de schijngod van deze  illusiewereld. In dat laatste was Hij niet geïnteresseerd; zij bleven achter in hun ongeloof. Deze mensen stuurde Hij naar de tempel waar de godsdienstige leiders voor de demiurg hebben gekozen om te dienen.

Alle menselijke pogingen leiden tot niets
Het is altijd goed om je zo goed mogelijk te (laten) informeren over de situatie waarin je je bevindt dan de kop in het zand te steken, zoals het gros van de mensen nog steeds doet. De zogenaamde ‘intelligente’ lock down heeft velen wakker geschud die niet voorbereid waren op de gebeurtenissen, die hen overvielen.
Maar het èchte ontwaken moet echter nog plaatsvinden.

Nog steeds kunnen vele mensen niet geloven dat wij met zeer mensvijandige, kwaadaardige machten te maken hebben, zoals ik dit in meerdere artikelen heb uitgelegd en besproken.
Mensen denken en/of hopen deze machten, die zich met name in leden van de Cabal manifesteren, te kunnen verslaan door zoveel mogelijk mensen wakker te schudden en te mobiliseren om in opstand te komen. Vele anderen geloven niet dat wij met demonen te maken hebben; demonen zijn slechts gedachtespinsels; zij zijn niet echt.

Hoe divers denkrichtingen ook kunnen zijn, voor mij is één ding duidelijk: de slaaf staat niet boven zijn meester. En evenmin staat het schepsel, de mens, niet boven zijn schepper.

Ik bedoel hiermee te zeggen, dat er een andere Kracht, die buiten het vermogen van de mens ligt, nodig is om deze boze machten te verslaan.
Het tegenwoordige christendom is massaal misleid door de vroegere machthebbers binnen de kerk; het is krachteloos en in angst. De christelijke godsdienst is gestoeld op verkeerde veronderstellingen en bestemd voor de vuuroven. In dit verband zegt Jezus: “‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt”.

Wie zijn kracht denkt te vinden in de mens zelf, anders dan de godsvonk,  de Christus-in-hem, komt uiteindelijk bedrogen uit. En velen zijn al tot dat inzicht gekomen; zij zien en ervaren dat hun acties om in opstand te komen nauwelijks enige uitwerking hebben. In mijn eerstkomende artikel zal ik hier verder op ingaan.
Wie in zijn eigen kracht gelooft en/of in de menselijke kracht van het collectief om de kwade machten te bestrijden wordt door de apostel Paulus vergeleken met een blinde vuistvechter, die in de lucht slaat. Wie dus aan het spel mee wil doen zal zich moeten houden aan de spelregels van dat spel.

“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd”.

Het collectieve bewustzijn van de mensen, die Jezus Christus in hun hart hebben, zal de kwade machten uiteindelijk doen verdampen . . . . .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *