De ware vrees

Wel of niet vaccineren?
Om de vraag te beantwoorden moet het publiek wel weten welke stoffen er nu feitelijk in de vaccinatie ampullen zitten.
En van degenen, die het weten en deze kennis in openbaarheid brachten leven velen niet meer.
Van de fabrikanten die de vaccins maken, die het behoren te weten, zul je niet wijzer worden. Toch wordt zo af en toe een tipje van de sluier opgelicht, zoals we in dit filmpje zien, waar Italiaanse biologen grote hoeveelheden DNA van embryo’s hebben gevonden in het BMR vaccin.

Dit zit er in de vaccins
Het DNA dat in vaccins zit kan zich samenvoegen met het eigen DNA van het kind! Ziektes zoals kanker, auto-immuunziekten, genderverwarring en autisme zijn daar het gevolg van.
Kinderen met autisme hebben anti-lichamen tegen het menselijk DNA in hun lijf circuleren, die kinderen zonder autisme niet hebben. Dit verklaart het grote aantal gevallen van autisme en andere aanverwante aandoeningen wereldwijd!
Dit wordt duidelijk gekoppeld aan mutaties, en de meest waarschijnlijke oorzaak zijn embryonale DNA fragmenten in vaccinaties. Deze worden in zeer hoge niveaus in onze kinderen geïnjecteerd.

Nader onafhankelijk onderzoek en haar resultaten
Toen het gebruik van deze vaccins sinds het einde van de vorige eeuw werd uitgebreid, vond een enorme toename van autisme en auto-immuunziekten plaats.  Het geëxperimenteer met DNA van geaborteerde baby’s en het injecteren van dit DNA in pasgeborenen sluit naadloos aan op de Een-Wereld agenda van de Nieuwe Wereldorde (NWO).  Dit verklaart de sterke opkomst van de LGBTQ propaganda, waarvan de betekenis van de letters staat voor Lesbisch, Gay of homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Queer.

Jongens voelen zich meisjes en andersom; kinderen raken in verwarring en nemen hormoonkuurtjes om zich om te laten bouwen. Dan is daar de propaganda voor het gender neutrale toilet, de regenboogjes, gender neutraal maandverband enz. om wereldwijde verwarring en uiteindelijk volledige acceptatie te creëren voor de Een-Wereldagenda, waar het de bedoeling is om de geslachtelijke verschillen tussen man en vrouw weg te wissen.

Om volledig grip te krijgen op de bevolking v.w.b. de voortplanting moet sterilisatie worden toegepast op onze kinderen door vorenvermelde vaccinatie met DNA en HPVJongetjes krijgen nu ook de HPV vaccinatie om er zeker van te zijn dat de volgende generaties uitgestorven zullen raken. Meisjes kregen deze al eerder.

Nu wij weten dat de bevolking geïnjecteerd wordt met een volkomen haat uit de astrale gebieden tegen de mensheid vinden wij hier de verklaring voor de explosies aan kanker, geestesziekten, psychiatrische aandoeningen en de enorme hoeveelheid leed, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugentekorten dankzij vaccinatie als biologisch wapen.

Met deze kennis ligt aan een ieder nu de keus van wel of niet vaccineren; een keuze tussen twee kwaden. Zij die zich niet laten opnemen in het aanstaande verplichte vaccinatieprogramma stellen zich bloot aan andere gevaren ten gevolge van chemtrails, voedselmanipulatie, e.d.

Ingekort Verslag over de actualiteit van het Coronavirus
De China Coronavirus 5G-verbinding is een zeer belangrijke factor om de uitbraak van het coronavirus (voorheen afgekort 2019-nCoV, nu COVID-19) te begrijpen.
Verschillende onafhankelijke onderzoekers hebben de link van de coronavirus met 5G benadrukt, ondanks het feit dat Google zijn best doet om alle zoekopdrachten, die resultaten van die relatie aantonen, te verbergen en te verwijderen.
Het verband tussen coronavirus met 5G betekent niet dat de relatie met bio wapens onjuist is, integendeel! 

Wuhan was een van de teststeden die werd gekozen voor de uitrol van China 5G. 5G ging daar live op 31 oktober 2019, twee maanden voordat de uitbraak van het coronavirus begon.  Ondertussen hebben veel wetenschappelijke documenten over de gezondheidseffecten van 5G aangetoond dat 5G griepachtige symptomen veroorzaakt. Het hoesten – de z.g. virushoest – is in tegenstelling tot een griep, zonder uitzondering een droge hoest, zonder slijm.

Veel bezorgde burgers, wetenschappers en zelfs overheidsfunctionarissen, zijn zich bewust van het gevaar van 5G. Daarom zijn er op veel plaatsen wereldwijd protesten van het publiek om deze technologie te stoppen.
5G is een radicaal en volledig nieuw type technologie – een militaire technologie – die wordt gebruikt op het slagveld en die nu wordt ‘ingezet‘ tegen de eigen burgers.
Zie hier hoe Staatsecretaris Mona Keijzer het verband uitlegt tussen 5G en “Crowd control”.  Volgens Dr. Horton gaat Crowd control vele malen verder dan het onder controle houden van demonstranten en legt hij uit waarom 5G een bedekt wapensysteem is dat dodelijk kan zijn. Deze wapens tegen de eigen burgers worden verkocht en vermomd als primair een communicatiesysteem om te worden gebruikt bij actieve ontkenningssystemen, d.w.z. bij crowd control.

Werking van het ADS wapensysteem
Als dit Active Denial Systems energiewapen gericht wordt op een menigte, dan wordt deze verspreid door energie op hen af te vuren wat een onmiddellijke en intense pijn veroorzaakt, waaronder een gevoel van brandende huid. Dergelijke gerichte energiewapens (DEW) zijn gebruikt bij de val van de Twin Towers op 11 september en bij de nep Californische ‘bosbranden’.

Schadelijke effecten voor alle leven op aarde
“Effecten van 5G zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugentekorten, neurologische aandoeningen en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij mensen. De schade gaat veel verder dan het menselijk ras, want er zijn steeds meer aanwijzingen voor schadelijke effecten voor zowel planten als dieren”.

5G beschadigt het immuunsysteem van bomen en doodt insecten. 5G werd in 1977 al op dieren getest in de hoop een wapen uit te vinden. De resultaten van dat onderzoek lieten ernstige demyelinisatie zien waarbij de beschermende huls van zenuwcellen werd verwijderd. Sommige landen merken nu een verlies van 90% aan insecten (inclusief bestuivende insecten zoals bijen) die samenkomen rond lantaarnpalen waar 5G is geïnstalleerd. Gigantische bijensterfte komt regelmatig voor in het nieuws.

Wie diep genoeg graaft zal enkele verontrustende verbanden ontdekken tussen 5G en de mensen, die de vaccins ontwikkelen voor nieuwe virussen, zoals ebola, zika en andere, die ik in mijn vorige artikel al noemde met Bill Gates als sleutelfiguur in het pushen van vaccins, menselijke microchipping en Agenda 2030.
Met overheden is nu afgesproken dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als onderdeel van de VN de enige leverancier zal zijn van informatie tijdens de pandemie. Trouwens vrijwel alle schadelijke projecten, w.o. chemtrails, komen uit de koker van de VN.

Vaccineren met injectienaalden niet meer nodig
Het is op zich een misdaad tegen de menselijkheid te noemen dat overheden vele miljoenen investeren in biotech- en farmaceutische bedrijven voor het ontwikkelen van schadelijke vaccins om het bevolkingsaantal te reduceren tot een aanvaardbare, gemakkelijk te controleren, hoeveelheid mensen.

Dankzij een nieuw ontwikkelde DNA-overdrachtsmethode, genaamd elektroporatie, is men tegenwoordig in staat om vreemd DNA toe te dienen in de cellen van een persoon, die zijn DNA verandert. Dit betekent dat als jij een DNA-vaccin neemt, jij jouw DNA laat veranderen zonder gebruikmaking van een injectienaald.
Deze microbiologietechniek gebruikt een elektrische puls om tijdelijke poriën in celmembranen te creëren waardoor stoffen zoals chemicaliën, medicijnen of DNA in de cel kan worden ingevoerd. Elektroporatie maakt dus gebruik van gepulseerde golven, en daar is 5G voor nodig.

 Het Coronavirus als dekmantel voor 5G
Uit vorenstaande blijkt gewoon dat genetici gebruik maken van wetenschappers in het knoeien met de bouwstenen van ons bestaan. Op deze wijze is, kort nadat de Polio-vaccins aan miljoenen Afrikanen werd gegeven, HIV ontstaan. Velen zullen deze HIV epidemie nog weten te herinneren uit de reguliere nieuwsgaring.

Men heeft intussen de kunst van het injecteren van dierlijk of vogel-DNA in menselijke chromosomen geperfectioneerd die ons DNA verandert en klachten veroorzaakt als bloedingen, koorts, kanker en die zelfs tot de dood leiden. Al deze elektroporatie technieken zijn mogelijk geworden dankzij de uitrol van 5G.
Het coronavirus is namelijk ook begonnen in China, die de 5G-technologie had uitgerold.
De techniek bestaat eruit dat iemands huidporiën worden geopend en vreemd DNA in zijn bloedbaan en cellen ingevoerd wordt.
Zo kon het gebeuren dat overal mensen zomaar het bewustzijn verliezen, of dood op straat vallen; bij de een wat sneller dan bij de ander; vooral bij ouderen bevinden zich vele slachtoffers vanwege hun geringere weerstand.
In het najaar van 2019 ging men in Wuhan, de Chinese stad waar het Corona ”virus” begonnen is, “live” van start met de 5G torens. Dit werd groots gevierd.
Een machtig 5G biowapen deed toen zijn intrede onder het mom van een wereldwijde corona-virus besmetting.
De overheden hadden de taak om de noodzaak en het belang van 5G aan te tonen door vooral de voordelen te benoemen: sneller internet en zoveel mogelijk data in zo kort mogelijke tijd verwerken, en de nadelen van 5G te bagatelliseren.

Dachten jullie echt, dat alle overheden de reeds geïnvesteerde miljarden vanwege planning, constructie, plaatsing van de 5G-zendmasten, enz. gaan opgeven? Mensen schieten in angst vanwege de steeds dreigender corona “besmetting” en zij schreeuwen om hulp naar de overheid om zich daartegen te beschermen. En die overheid gaat dan driftig zoeken naar een oplossing, en . . . . ja hoor, die is er: laat je vaccineren!  Verleden maand, in februari, heeft ook Iran 5G toegelaten, en sindsdien sterven ook daar mensen als gevolg van het “corona virus.”

Weten jullie het nu? Het corona virus is geen virus; de verschijnselen zijn het gevolg van langdurige c.q. intense 5G straling in diverse regelbare frequenties. Wanneer de zendmasten een frequentie uitzenden van 60Ghz dan kan de longcapaciteit het al voor het grootste deel opgeven en uitvallen.

Elektroporatie in de praktijk
Het behoeft geen betoog, dat het gebruik van elektroporatie, het openen van je huidporiën om vreemd DNA in je bloedbaan en cellen in te voeren een extreme schending van je lichamelijke soevereiniteit is en dat deze toepassing lange termijn effecten heeft vanwege de genetische mutatie, dat is het veranderen van jouw eigen DNA, van jouw fysieke essentie wie je bent.
Op het RTLZ nieuws van dinsdagavond 10 maart 2020 kreeg ik te zien, dat een toenemend aantal mensen bang zijn voor een injectienaald in hun lichaam. Zo wordt het publiek sluipenderwijs voorbereid om vaccinatie d.m.v. toepassing van de elektroporatie techniek te omarmen. En wat gaat er met de mens gebeuren als 5G de elektroporatie nabootst door de frequentie te verhogen naar 75-100 Ghz? Die frequenties werken namelijk samen met de geometrische structuur van onze huid en zweetkanalen.  De werking op ons lichaam is te vergelijken met een transmissie die een antenne bereikt en die ons en onze stemming fundamenteel beïnvloedt.

Het strategische spel van de Illuminati
Het is een steeds opnieuw terugkerend zelfde spel, dat met de mensen gespeeld wordt: creëer een virus (als biowapen), laat het los als een test, doe alsof het een natuurlijke mutatie was en kijk hoeveel mensen het doodt. Het levert steeds opnieuw een belangrijke bijdrage aan de ontvolkingsagenda. Op deze wijze rechtvaardig je de behoefte van het volk aan (verplichte) vaccins en doe je jezelf voor als hun redder met het vaccin dat de virus heeft gestopt.

DNA-vaccins zijn een verontrustende nieuwe vooruitgang voor transhumanisme. Het doel van de transhumanistische agenda is immers om de mens met de machine te laten samensmelten en daarbij te vernietigen wat ons fundamenteel menselijk maakt, zodat we kunnen worden beheerst en ingehaald door een uiterst geheimzinnige en negatieve kracht. Het doel is om ons op fundamenteel niveau te veranderen en de menselijke soevereiniteit zelf aan te vallen.
DNA-vaccins passen daar precies in: letterlijk je DNA veranderen door met kracht vreemd DNA in te brengen om je genetica te veranderen, met gevolgen die niemand ooit volledig kon voorzien en voorspellen. De daaruit voortkomende ziekte- en klachtenverschijnselen zullen te allen tijde door onze medici worden ontkend en tegengesproken.

Het bewijs dat het coronavirus COVID-19 een biowapen is, is overweldigend – en zo ook het bewijs dat 5G betrokken is bij het veroorzaken van griepachtige symptomen c.q. de longontsteking die mensen hebben ervaren; de viriliteit (= potentie) van het virus verergert door het immuunsysteem van de mensen te verzwakken.

De ware vrees
Het is duidelijk dat alle mensen, die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die de waarheid in leugen ten onder houden, een zware karmische last op zich laden. “Zien en niet spreken is het grote verraad van de mensen naar hun naasten!”
Tegen jullie, mijn vrienden, zeg Ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor Hem, die de macht heeft om iemand niet alleen te doden, maar ook in de hel te werpen. Ja, Ik zeg jullie, wees bang voor Hem.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *