2020

Zolang het mij vergund is om te schrijven wil ik mij vooral richten op de mensen in wie de Gods- of Lichtvonk nog aanwezig is. Het belevendigen, het weer tot […]

Deze keer wil ik dit artikel niet te veel besteden aan de grote hoeveelheid slapende lezers van mijn site, die alle vertrouwen houden in een goede belangenbehartiging van onze overheid, […]

Het plan is om de aarde te ontvolken door inzet van biologische, chemische en nucleaire oorlogvoering. De mensen moeten worden belaagd met wereldwijde terreur (BLM, Antifa), economische rampen en paniekberichten […]

Het echte ontwaken moet nog komen. 2020 – een symbolische foto. De totale leegheid. Nederland geteisterd door waanzin. Mensen zijn al in de war door Corona en alle zekerheden die […]

“Onderweg naar Jeruzalem spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de grond uit. Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen […]

Afgezien van de vraag wat de PCR-test ons wel of niet kan vertellen blijkt de uitvoering ervan niet zo onschuldig te zijn als het lijkt. Bovendien blijkt de test onbetrouwbaar […]

Een noodwet zonder noodzaak Hoe onnozel moet je als mens wel niet zijn om te geloven dat alle meest schadelijke quarantaine maatregelen tegen het corona virus het gevolg zijn omdat […]

Eerder schreef ik over het te volgen plan (de Agenda) van de globalistische elite of Illuminati, dat in de vorm van voorspellende beelden in een kaartspel zijn vervat: Het Illuminati […]

Nu het Bewustzijn toeneemt lijkt het alsof de gebeurtenissen elkaar evenredig sneller opvolgen. Kijk bijv. eens naar de geplande invoering van de spoedwet die gepland was op 10 september a.s. […]

Velen kennen dit liedje uit onze kinderjaren vast nog wel: Hemel en aarde zullen vergaan. Maar wie Gods wil hier doen (3x) blijven bestaan. Zonder het te beseffen blijkt dit […]