november 2019

“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”. Deze tekst betreft degenen, die […]

Inleiding Wie mijn gepubliceerde artikelen heeft doorgelezen, zal ongetwijfeld mijn steeds weer terugkerende stelling tegengekomen zijn, dat de oudtestamentische god, die wij in onze Bijbel tegenkomen niet de enige, ware […]

Inleiding Mensen vragen zich steeds luider af hoe het komt dat, ondanks alle protesten tegen de gevaren die op hen afkomen, onze beleidsmakers daar nauwelijks gehoor aan lijken te geven. […]