Regeringen handelen tegen de belangen van het volk

Bijna niets van de informatie op deze site zal te vinden zijn in de reguliere media. In klassieke Orwelliaanse termen: “Oorlog is vrede, slavernij is vrijheid en onwetendheid is macht”. – het betekent één ding zeggen en het tegenovergestelde doen. Dit is aan de orde van de dag voor de overheden. Overheden handelen doorlopend in het belang van Big Business, Big Banking, Big Pharma, Big Biotech en hun geassocieerde organisaties. Deze organisaties dicteren hun programma aan onze overheid en onze regering zet deze om in beleid.

Onze regeringsleiders hebben het volk verraden door ons land, tegen het belang van het volk in, aan te laten sluiten bij de Brusselse EU en daarmee aan de machtselite, die Illuminati of Cabal genoemd wordt. De Archon bloedlijnen, waar ik meerdere artikelen over heb geschreven, vervingen de democratische regeringsvorm geleidelijk aan in een systeem dat de schijn van vrijheid geeft, maar in feite tot onderdrukking leidt.

De grootste nachtmerrie van de Deep State, de schaduwregering achter de schermen van onze overheid, is dat mensen in de overheid worden gekozen, die echt onafhankelijk zijn en het grote belang van de bevolking vooropstellen, zoals Donald Trump.
De bedoeling van de invoering van politieke partijen is namelijk om een structuur te creëren, die door middel van financiering en organisatie, degenen die zich niet bij een van deze partijen aansluiten, uit te rangeren en buiten te sluiten.

Deze misdadige praktijk van uitsluiting binnen het democratische systeem heet met een mooi woord “cordon sanitaire” wat betekent dat zodra een partijleider het belang van het volk aan de orde stelt de rest van de volksvertegenwoordiging” de ongewenste mening probeert te isoleren door er een beschermende kring rond te leggen, zoals wij dat met grote regelmaat in het debat meemaken. Echte volksvertegenwoordigers hebben vrijwel geen kans om in het parlement te worden gekozen en als ze er in slagen, dan worden zij tegengewerkt om een regering te vormen omdat zij te maken krijgen met eerder genoemde isoleertechniek.

Het doel van politieke partijen
Politieke partijen zijn ingesteld om de NWO-agenda te  introduceren en deze uitgerold te krijgen. Deep State vertegenwoordigers hoeven slechts degenen te dwingen, die de partijen controleren; en de partijleiders zullen op hun beurt de leden dwingen en zo kunnen mensen op alle bestuursniveaus – zowel lokaal als landelijk – door de machtselite worden gecontroleerd.

M.a.w. als iemand vooruitgang wil boeken in de politiek, dan is de eerste noodzaak om lid te worden van een partij om vervolgens de heersende elite van die partij zo gelukkig mogelijk te maken. En dat bereikt hij door voor hen alles te doen en te zeggen wat ze graag willen horen.

Ditzelfde fenomeen kom je tegen bij artsen, advocaten, wetenschappers,  leraren, zorgverleners, enz. Houd je hoofd gebogen, protesteer en schop niet tegen de groeps- of partijlijn en verzet je niet tegen hun beleidszaken.

Jouw persoonlijke geweten gaat tegen de wensen van de partij in. Wie nog naar eer en geweten of in liefde en volle overgave in de maatschappij wil functioneren krijgt het nauwelijks nog voor elkaar om zonder gezondheidsklachten te blijven. Echte persoonlijke ‘vooruitgang’ in deze dienstverlenende beroepen vereist dat je je geest afsluit of je ziel verkoopt; het liefst beide!

Het Britse parlement bijv. heeft mensen in dienst, die bekend staan ​​als ‘Whips’. Zij zorgen ervoor dat parlementsleden stemmen volgens de partijlijn. Het feit dat deze lieden bestaan ​​en zelfs openlijk mogen handelen, is al een bewijs van de corruptie en irrelevantie van de politiek.
De “Whips” bieden parlementsleden mooie beloften als ze zich aan de regels houden, en als ze dat niet doen, worden geheime feiten uit hun leven bekend gemaakt zodat hun loopbaan abrupt zal eindigen. Hetzelfde systeem werkt in elk land, hoewel niet altijd met officiële Whips.

Chantage van vooraanstaande functionarissen
Met behulp van gegevens van inlichtingendiensten worden gedetailleerde dossiers aangelegd als chantagemiddel om twijfelaars weer in het gelid te krijgen en te houden. Openbaarmaking van geheimen betekent immers veelal einde carrière. 

Aan de top van de controle diensten staat de Rothschild-dynastie, het Bankierskartel, dat het complexe netwerk van inlichtingendiensten controleert en zij op hun beurt regering en politieke partijen controleren, en die controleren verder door naar de lagere – en lokale overheden.
Zij misbruiken hun geldmacht om mensen om te kopen, te chanteren en te vermoorden tot op het hoogste machtsniveau om hun controle af te dwingen.
Op dat niveau bestaan geen grenzen aan morele vraagstukken, zoals integriteit en privacy bescherming.

Hoe meer geheimen adspirant leden met zich meedragen, des te geschikter en wenselijker deze personen zijn om sleutelposities in te nemen. Wie zich probeert te verzetten tegen de officiële regel wordt onherroepelijk geconfronteerd met het geheime dossier.  

De bovenste lagen van de politiek zitten vol met mensen die op de partijmuziek dansen uit angst voor het in openbaarheid brengen aan het publiek van de inhoud van de verzamelde geheime informatie over gepleegde financiële fraude tot deelname aan seks orgieën, drugs en pedofilie.  

Deep State controleert de regering
Binnen politieke kringen maakt slechts een kleine minderheid willens en wetens deel uit van de samenzwering; zij zijn zich bewust van de NWO doelen. Zij worden omringd door vaak nog jonge carrièremakers die gewoon macht en status willen hebben en alles ervoor doen om het te krijgen door te zeggen en te doen wat nodig is om in de gunst te blijven. En er bevinden zich politici, die grote geheimen met zich meedragen, die elk moment onthuld kunnen worden zodra zij weigeren om orders uit te voeren.

Alleen zij die gehoorzamen maken kans een ​​regering te vormen. Binnen de regering en grote partijen vormen zij de overgrote meerderheid.

Het maakt dus niet uit voor wie je stemt. De Deep State, als schaduwregering die aan onze regering de belangrijke zaken van het landelijke beleid dicteert, bepaalt door hun controle over alle partijen welke regering wordt geïnstalleerd. Ze beheersen alle kampen van de verschillende politieke stromingen.

De Illuminati – Rothschild politiek is vol met fraude zonder integriteit – het ene ding zeggen en het tegenovergestelde doen is waar het volk vrijwel dagelijks mee te maken heeft en op de TV te zien krijgt.

De instelling van politieke partijen is slechts om de, in onwetendheid gehouden burgers m.b.v. de media in de waan te laten, dat zij het nog voor het zeggen hebben. Maar in werkelijkheid zijn politieke partijen de hulpmiddelen van de Deep State om de burgers hun genocide NWO-agenda af te dwingen: de transformatie van de menselijke samenleving tot gehoorzame slaven in wereldwijde dictatuur.

Bewustwording van de massa
Tegenwoordig komen grote aantallen mensen terecht tot de conclusie dat verkiezingen niet relevant zijn, omdat er nooit iets verandert. Verkiezingen voeden alleen de illusie van het debat en keuze, maar intussen vernietigen de overheden geleidelijk al je verworven vrijheden.

Het volk wordt gecontroleerd doordat hun perceptie van de realiteit wordt gemanipuleerd. De informatie, die de mensen voorgeschoteld krijgen, is een dictaat van de Brusselse machtselite.

Niet alleen de media, maar zeker ook het onderwijs wordt door de machtselite beheerst. Hoeveel ouders ondervinden dagelijks de negatieve ontwikkeling op de scholen, waar hun kinderen verplicht aan worden blootgesteld.

Media onder controle van de Deep State
Vrijwel alle reguliere nieuwsmedia worden beheerst door de machtselite. Zij benoemen en controleren de redacteuren, die op hun beurt de journalisten controleren en benoemen, en de journalisten schrijven wat ze wordt opgedragen te schrijven. Deze top-down machtsstructuur bepaalt wat wel en wat niet in de media verschijnt en wat het publiek mag lezen, horen en zien. Kijk eens naar de knullige manier waarop de meeste media de zogenaamd officiële versie van ‘global warming’ en ‘klimaatverandering’ herhalen. Aan de overvloed aan wetenschappelijk bewijs van het tegendeel wordt nauwelijks aandacht gegeven of zelfs domweg genegeerd. Journalisten zijn dienstige lakeien van de Deep State machtselite geworden, evenals artsen, advocaten, politici, docenten, zorgverleners enz. die het opgelegde beleid dienen uit te voeren.
Ook het doorsnee publiek verwerpt elk verband met het bestaan van een samenzwering tegen het volk. Het kost de meeste mensen gewoon teveel moeite om zelf op onderzoek uit te gaan; dit is op dit moment de mentaliteit van de meerderheid. Men neemt de ontkenning van politici over het bestaan van een machtselite zondermeer aan.

Ondertussen is het algemeen bekend dat met betrekking tot 9/11 en MH17, net als bij vele andere terroristische aanslagen, het grote publiek gewoon werd misleid. Het wereldbeeld dat door onze regeringsleiders m.b.v. de reguliere media naar buiten brengen is gekoppeld aan een geprogrammeerd realiteitsgevoel, dat in stand gehouden en gevoed wordt door de Rothschild bloedlijn-families aan de top van de piramide. Velen geloven niet eens in het bestaan van deze families!

Als kanttekening zijn er veel journalisten, die wèl een zekere passie bezitten voor het brengen van de waarheid achter de feitelijke gebeurtenissen. Dat zij dit doen op vrijwillige basis en geen aanspraak kunnen doen op enige subsidie of vergoeding en zelfs op tegenwerking stuiten van hun collega‘s, die te bang en te onwetend zijn, behoeft geen betoog.

De Deep State tentakels over de wereld
Veel onderzoeksjournalistiek is niet te vinden in de reguliere nieuwsgaring. De Elite-families besturen echter ook de telecomreuzen, Google, Facebook, Twitter, als de belangrijkste servers en zoekmachines. Het internet levert de Illuminati-elites belangrijke voordelen op om hun globalistische agenda te promoten, maar er is ook een groot nadeel: de explosie van informatie over het net over hun geheime operaties en manipulatie van de bevolking!

Nu de geest uit de fles is, kan deze niet meer terug gestopt worden. Men probeert nu in allerijl het Net te censureren door argumenten te verzinnen als excuus voor de internetcensuur, zoals het tegengaan van Cyber-terrorisme, het verspreiden van fake news en protestberichten tegen hun NWO-agenda. 

Geld verdienen door manipulatie
Veel internetgebruikers over de hele wereld zijn verslaafd geraakt aan gratis technologische diensten. Mensen kunnen geld verdienen aan de verkoop van persoonlijke gegevens van gebruikers.  Als ze meer geld willen verdienen met hun gratis diensten zijn er nu programma’s beschikbaar om mensen efficiënter te manipuleren. 

Manipulatierechten worden verkocht aan de hoogste bieder – dit zijn m.n. de overheidsinstanties – waar de meeste persoonlijke informatie al aan is verkocht. Wat betekent dit? Als ze weten wat je motiveert, kunnen ze jouw omgeving veranderen op basis van hun kennis over jou en kunnen ze je ertoe brengen om jou te laten handelen op de manier die zij verkiezen, gewoon d.m.v. jouw PC of smartphone/tablet.
Denk nu eens aan het verspreiden van vals materiaal via Facebook bijv. om iemands reputatie kapot te maken.

De transformatie, die in het verleden verborgen was, breekt nu uit naar de oppervlakte. Mensen kunnen met hun ogen aanschouwen hoe onze samenleving zich ontwikkelt naar een situatie die de meesten onder hen niet wensen. Ondanks alle protesten en oproepen tot verzet worden de programma onderdelen uit de globalistische agenda steeds openlijker en brutaler doorgezet en uitgewerkt naar een wereldwijd slavenkamp. Een maffia organisatie, die hoofdzakelijk uit psychopathische pedofielen bestaat, kan als gebouw slechts overeind blijven op basis van onbewustheid en onwetendheid; de (nog) slapende mensen vormen a.h.w. hun fundament. Wie slaapt kan de ware aard van de mondiale dictatuur niet waarnemen die ons wordt opgedrongen.

Globalisering is centralisatie van macht
De basis voor tirannie is de centralisatie van macht. De wereld is aangekomen in de Orwelliaanse staat waar een klein aantal mensen hun wil oplegt aan iedereen. Zonder de centralisatie van macht en besluitvorming kan dictatuur zich niet vestigen. Daarom is de wereld met betrekking tot bijna alles geglobaliseerd. Globalisering is de centralisatie van macht op alle gebieden van ons leven – overheid, banken, ondernemingen, media, leger, gezondheidszorg, farmaceutische producten -, alles. Geaccumuleerde macht verwoest leven, gemeenschappen en landen over de hele wereld. Dat is onze dagelijkse realiteit waar wij nu in staan.

Het agendaplan wordt uitgerold
Het plan is om de wereld centraal te controleren via de structuur van een wereldregering, een wereldleger, een wereld centrale bank, een wereldvaluta en een micro-gechipte bevolking voor totale controle. Dit plan is allemaal van te voren voorbereid om te worden geïntegreerd door middel van een wereldwijd computersysteem en een wereldwijd positie satellietnetwerk. Dit alles gebeurt razendsnel als je kijkt naar wat er gaande is met smartphones, smart tv’s, slimme meters en auto-gps-positieaanduiding, enz. 

De NWO-agenda omvat een derde wereldoorlog met Noord-Amerika, Europa, Rusland en China. De staat Israël wordt voorbereid om een van de triggers te zijn voor het ontsteken van de wereldbrand.

“De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is zal platgebrand worden”.

2 reacties


 1. Dank u wel voor dit bijzondere heldere verhaal over de Deep State. Ik heb daar meerdere keren bij Cafe Weltschmerz al het e.e.a. over gehoord door Karel van Wolferen en Kees van der Pijl.

  Huiveringwekkend…, temeer daar er nog steeds ‘slapende’ burgers zijn, die denken dat het allemaal wel meevalt en we nog in vrijheid leven!

  De afsluitende woorden uit de Bijbel “De Heer….platgebrand worden” dienen voor ons dan ook tot troost. Hij overziet gelukkig alles en niets ontgaat Hem!

  Ik vestig mijn hoop op Hem, want bij Hem vind ik vrede & rust!

  Beantwoorden

 2. Hopelijk zijn er velen, die eveneens zo beleven en ervaren als u

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.