De NWO: het tijdperk van de Antichrist

Wij beleven interessante, maar tegelijkertijd ook ernstige tijden. Het is interessant voor degenen, die zich bewust zijn van de dingen die zich voor hun ogen afspelen. Degenen echter die zich daar niet bewust van zijn, zij leven in ernstige tijden.

De scheiding tussen de wijzen en de dwazen zoals in vorige artikelen aan de orde is gesteld is zich aan het voltrekken. Deze verdeeldheid vindt zowel wereldwijd plaats als ook in de maatschappij en in de omgeving, waarin wij geplaatst zijn, als ook door familie en gezinsverbanden, ja, zelfs in het eigen leven is deze verdeeldheid aan het voltrekken.

“Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg Ik jullie, Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie”.

Eerder schreef ik een artikel om de tijd te verstaan en in de praktijk gehoor te geven aan het geloof dat in je hart tot je spreekt.

Enkele kaarten uit het Illuminati kaartspel
Het Illuminati-plan om de wereld over te nemen is grotendeels vervat in het Illuminati Kaartspel. Het kaartspel is in de jaren 90 ontworpen door ene Steve Jackson en in 1995 voor het eerst gedistribueerd. Ter wille van de ruimte op deze pagina kies ik enkele willekeurige kaarten uit en geef ik een beknopte beschrijving/uitleg daarvan weer en laat de verdere interpretatie aan jullie over om zelf te onderzoeken.

De formulering van deze kaart duidt op een “stille” aanval op verschillende tijdstippen door mensen ziek te maken. Het experiment wordt gedeeltelijk als een mislukking beschouwd omdat de farmaceutische industrie een langzaam werkend virus had gemaakt i.p.v. een snel werkende. Men was eigenlijk op zoek naar snel werkende, actieve moordvirussen.
Uiteindelijk is men het er over eens dat het Plan pleit voor een traag werkend virus: een die zal beginnen om mensen te doden op verschillende tijden na de eerste infectie. Lees hier verder over dat epidemieën gepland zijn om de wereldbevolking drastisch te verminderen en het historische feit, dat vaccinaties reeds werden gebruikt om tientallen miljoenen mensen te doden.

De kaart “Population Reduction” staat hier reeds afgebeeld. Op deze afbeelding staat nog een mogelijkheid om de wereldbevolking te reduceren. Deze gebeurtenis, de vernietiging van de Twin Towers in New York, heeft intussen plaats gevonden.
Het meest schokkende is het feit, dat dit kaartspel in het jaar 1995 al in de winkels lag. Merk op, dat de Illuminati piramide, met het Alziende Oog in het midden, uiterst links op de kaart, duidelijk de geplande leiding laat zien van de Illuminati in de vernietiging van de beide torens.

We moeten ons bewust zijn, dat bij dit soort geplande “terreur aanslagen” en daarmee gepaard gaande paniek, dat er een micro-kernwapen, m.n. in sommige gevallen als deze, gebruikt werd.

Onmiddellijk na de aanval op de beide torens zie je het Pentagon in brand staand afgebeeld. Deze kaart laat een geweldig vuur zien in het centrum, de binnenplaats van het Pentagon, maar de rest van het gebouw lijkt zodanig onbeschadigd, dat de normale activiteiten continue konden doorgaan!

Beide kaarten laten, zes jaar voor de aanval, letterlijk de september aanvallen zien met een precisie, die alleen mogelijk is, wanneer iemand het Illuminati-plan kent. Deze aanval op de Twin Towers was een perfect satanisch vuuroffer, zoals we dat hier tot in detail kunnen lezen.

Veel foto’s toonden een demonisch gezicht in het vuur hoog op de Twin Towers. Dit was niet een toevallig fenomeen. Het toont aan dat de Illuminati gepland hadden om de Twin Towers tot een vuuroffer te maken; dat vuur zou demonen aanroepen. Deze kaart voorspelt het, en de demonen manifesteren zich door het vuur en de rook.

Met de aanval op de Twin Towers op 11 sept 2001 is de opening gevierd van de campagne om de wereldbevolking drastisch te verminderen. Dit is de voorfase om de Antichrist te laten verschijnen op het wereldtoneel. Het is de tijd van de barensweeën uit de Bijbel, de periode vlak voor “het vertrek van de goden”, wanneer Jezus de Zijnen komt halen.

De volgende kaart draagt als titel: “Tape Runs Out . . .” of te wel: “Wanneer de Opname komt . . . ”   In vorige artikelen vermeldde ik al dat de Wereldbouwer alle beschikbare middelen van leugens en bedrog zal inzetten om zoveel mogelijk mensen binnen zijn universum, de matrix, te houden door het 1000-jarig Vrederijk na te bootsen met de oprichting van de Nieuwe Wereldorde, de NWO.

De Illuminati zijn op de hoogte van de Wederkomst van Jezus omdat zij gealarmeerd zijn door hun “geleidegeesten” voor een spectaculaire, wereldwijde gebeurtenis, die zou plaatsvinden vlak voor de verschijning van de Antichrist.
Men weet dus, dat op zeker moment mensen over de hele wereld tijdens de Opname worden weggenomen. De valse profeet uit de Bijbel zal een “sluitende verklaring” weten te geven om deze gebeurtenis uit te leggen aan de achterblijvers.

Computervirussen zijn door de Illuminati gepland om computer eigenaren te kwellen die nogal verliefd zijn geworden op het internet. Het gebruik van internet wordt echter steeds meer aan banden gelegd. Omdat het internet een van de laatste echt vrije media is van de wereldwijde communicatie mogelijkheden, is de overheid/Illuminati zeer geïnteresseerd in het verkrijgen van controle hierover.

Inmiddels heeft de Illuminati, als drijvende kracht achter de computervirussen, vele tienduizenden virussen op het publiek losgelaten. De alom bekende gezegde van de Illuminati: “Creëer een probleem (het virus) en stel de oplossing (de antivirus) voor” is hier volop van toepassing.

De laatste kaart van deze willekeurige greep uit het kaartspel luidt: Seculier Humanisme.
Het trekken van deze kaart is een machtige zet geweest van de Illuminati door Jezus Christus en de Bijbel, waar de westerse beschaving haar normen- en waardenstelsel op heeft gebaseerd, af te wijzen. De meest ernstige gevolgen kwamen vanuit het Onderwijssysteem toen onderwijsprogramma’s geleidelijk aan helemaal opnieuw werden geschreven en Bijbelse waarden omver werden geworpen.

De ondermijning van de christelijke waarden kwam goed op gang met de opkomst van het seculier (= aards, materialistisch) Humanisme, waarin de mensheid werd vereerd in plaats van God. Toen christelijke kerken in de ban kwamen van het Humanistisch Manifest, begonnen kerkgemeenschappen afstand te nemen van de fundamenten van het christelijk geloof, totdat we vandaag het punt hebben bereikt, waar de afvalligheid van de kerk zo diep, breed en hoog is, dat de Antichrist nu kan opstaan. Zoals ik hier eerder schreef is Seculier Humanisme een bewust gespeelde kaart van de Illuminati.

Maar wie zorgvuldig naar het plaatje kijkt ziet achter de twee jonge mensen de schaduw van een clown. Is het een nar? Een duivel? Oordeel zelf! Het symbool geldt voor de hele mensenmassa, die de Ene God verworpen heeft om een valse god te omarmen.

M.b.t. het bovenstaande zei Jezus tot de menigte: “Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is?”
Laten wij het ware Pinksteren vieren, met het vuur van de Geest die in onze harten brandt . . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *