Het covenant van de Illuminati

Hoe denken uw leiders? En hoe zijn ze in staat hun macht te behouden? Hoe werken ze?
Onderstaande vertaling geeft een inzicht in de denk- en werkwijze van wereldleiders, geheime genootschappen en denktanks…

Onze regering voert een andere Agenda uit, namelijk deze:
Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien, zullen als idioten bestempeld worden. Wij zullen gescheiden partijen creëren, die zullen voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien.

Wij zullen ons gedragen alsof wij niet met elkaar verbonden zijn, om de illusie in stand te houden. Ons doel zal stap voor stap behaald worden, opdat er geen wantrouwen kan ontstaan. Dit zal er tevens voor zorgen, dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren. Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan, omdat wij het geheim kennen van het absolute.

Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding. Hij die spreekt zal de dood vinden. Wij zullen hun levensduur kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Wij zullen zachte metalen gebruiken, veroudering versnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.

De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen. Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden, maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen. Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid. Ze zullen hun hersenen vernietigen en hun reproductieve systemen, bijv. het verwekken en het baren van een kind. Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht; zelfs in hun kleren en hun speelgoed.

Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif, want ze zien veel. Wij zullen ze met grappige plaatjes en leuke deuntjes aanleren dat het gif goed is. Zij die als vraagbaak dienen, zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen. Ze zullen onze producten zien in films, waardoor ze er aan gewend raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen die hun hersenen zal aantasten, in de overtuiging dat het goed voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn; wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben: suiker, snoepgoed. (dit gebeurt door het steeds meer verplicht stellen van vaccinaties, waarvan de schadelijke uitwerking zich pas op latere leeftijd zullen manifesteren ).

Als hun tanden aangetast raken door het suiker, zullen wij hen nog meer metalen toedienen die hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt. Als hun leervermogen aangetast raakt, zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven. Wij zullen hen voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht. Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker worden; ze zullen toevlucht tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.

Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen, opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen, zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert, zullen wij technieken op hen loslaten die hun gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.

Wij zullen voor hen overheden maken en opposities binnen deze overheden; wij zullen beide kanten manipuleren. Wij zullen steeds ons doel verborgen houden, maar ons plan gewoon uitvoeren. Zij zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed door hun inspanningen. Onze families zullen nooit paren met hen, want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier. Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie**). Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe. Wij zullen hen aardig en rustig leiden, waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden. Wij zullen verdeeldheid en vijandschap tussen hen stimuleren door middel van onze lobby’s en actiegroepen. Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past. **)Het geloof, dat Jezus Christus de Zoon van de demiurg, de enige god en schepper van hemel en aarde is, is door de Antichrist bedacht.

Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden, met het t.z.t. verplicht stellen van vaccinaties. Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend. De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan. Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden. Ze zullen in bloedbaden terecht komen en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.(denk aan de vele vormen van terreur en aanslagen).

Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd, want ze zullen ons niet zien omdat ze ons niet kunnen zien. Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden. Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben. (hier maken wij kennis met het ware gezicht van de schaduw achter het overheidsbeleid van onze regering)

Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden. Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid. Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over hen uit te kunnen voeren. Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen helemaal te doen verdwijnen.

Wij zullen een geldsysteem implementeren, waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn – samen met hun kinderen – in schulden en lasten. Als ze samen gaan werken, zullen wij hen beschuldigen van misdaden en aan de wereld een ander verhaal vertellen, want wij bezitten de media.
Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment; op onze manier. Als ze zich tegen ons verzetten, zullen wij ze vertrappen als insecten, want ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niets ondernemen, want ze hebben geen wapens.

Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren; wij zullen hen het eeuwige leven beloven; maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten, want ze zijn niet van onze soort. De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen. Zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te gaan geloven.

Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende. Ze mogen deze waarheid nooit leren, want ze zouden zich tegen ons kunnen keren. Voor hun werk zullen wij hen belonen met aardse zaken en mooie titels, maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk. Nooit zullen zij het licht*) ontvangen en de sterren kunnen bereizen.

*)Het licht van Lucifer – de Antichrist – met de belofte dat zijn dienaren als beloning de sterren kunnen bereizen)

Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken, want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht*) tegenhouden. Dit zullen zij nooit weten. De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn; zo dichtbij, dat ze zich er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is. O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn, dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn.

Als wij klaar zijn, zal de realiteit – die wij voor hen geschapen hebben – hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen in een zelf gecreëerd waanidee leven. Als ons doel bereikt is, zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.

Hun gedachten zullen gebonden zijn door hun religie en geloof: de geloven die wij voor hen gemaakt hebben**). Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn, zullen wij uitsterven. Dit mogen ze nooit te weten komen.
**)Het geloof, dat Jezus Christus de Zoon van de demiurg, de enige god en schepper van hemel en aarde is, is door de Antichrist bedacht.

Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen, zijn wij verloren. Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben, want als dit gebeurt zullen wij geen plek meer kunnen vinden om te vluchten, want het zal gemakkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen. Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn; ze zullen ons dan op kunnen jagen, want niemand zal ons nog onderdak bieden.

Dit is het geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens, want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.

Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de Hemel naar de Aarde kwamen. Dit covenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden, want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de Schepper, (hier: de demiurg) en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes van waar wij vandaan komen; voor alle tijden of de oneindigheid zelf….

Dit artikel is grotendeels door mij overgenomen; bekijk hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=zlPgQ1py3b0

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
De god van de kerken is niet de ware God:

https://www.levensreis.nl/index.php/christus-verschijnt-in-de-menselijke-natuur/

Het sproeien van gifstoffen vanuit de lucht:
https://www.levensreis.nl/index.php/chemtrails/

Collectieve gedachten stromen worden gestuurd:
https://www.levensreis.nl/index.php/cyborg-en-bewustzijn/

Degenen, die hun ziel aan de duivel verkochten, wordt een hemel beloofd:
https://www.levensreis.nl/index.php/in-den-beginne/

De realiteit van de Nieuwe Wereldorde:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-ondergang-van-onze-beschaving/

Het bewustZijn zal toenemen:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-zeven-zegels-geopend/

De ware christen ontmaskert de demiurg als de verkeerde god:
https://www.levensreis.nl/index.php/het-opstandingslichaam/

Dit artikel is van deze site overgenomen:
https://yourmindfuckt.wordpress.com/2017/03/08/het-convenant-van-de-illuminati/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *