Hoe meer CO2, hoe groener de aarde

Ondanks belastend tegenbewijs dat er een klimaatcrisis zou zijn, blijft de machtselite, met behulp van onze politici en de “goedmens” ook wel “deugdmens” genoemd, onverminderd de klimaatleugen promoten ten koste van de welvaart van het volk. NRC checkt: “Hoe meer CO2, hoe groener de aarde. Dat harde feit mag niemand horen”.  Dat zei Guus Berkhout in De Telegraaf over een ‘alarmmanifest’ tegen het klimaatbeleid.
Ook hier ontmoeten wij de ‘verdeel en heers’ methode van de machtselite om het volk onderling te verdelen.

De aanleiding
Vlak voor de jaarwisseling schreef De Telegraaf-verslaggever Marcel Vink een artikel onder de kop Wetenschap in plaats van emotie het volgende over een manifest over de gevolgen van het uitvoeren van de Nederlandse Klimaatwet: In het manifest – ondertekend door 24 professoren, ingenieurs en andere experts – wordt gesteld dat de voorgestelde klimaatwet regelrecht naar een ramp leidt. “De doelstellingen zijn onhaalbaar”, valt te lezen. “Handhaving ervan veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derdewereldland”.

In het artikel komt elektrotechnicus en geofysicus Guus Berkhout, een van de ondertekenaars, aan het woord. Hij zegt dat kooldioxide “geen gifgas is, maar een fundamentele bouwsteen voor al het leven op aarde. Hoe meer CO2, hoe groener de aarde. Dat harde feit mag niemand horen.”

Waar is het op gebaseerd?
In een e-mail verwijst Berkhout naar artikelen in Nature uit 2016 en 2018, waarin wordt geschreven over het vergroenen van de aarde. Berkhout ziet die vergroening als een teken dat het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, te eenzijdig is over de rol van CO2 op aarde.

De IPCC is in 1988 door het mens-vijandige machtsblok binnen de Verenigde Naties in het leven geroepen om “overheden op alle niveaus van wetenschappelijke informatie te voorzien, die ze kunnen gebruiken om klimaatbeleid te ontwikkelen”. IPCC rapporten zijn dus een belangrijke inbreng in internationale onderhandelingen over klimaatverandering.

Het gevolg volgens Berkhout: „CO2 is gelijkwaardig gemaakt met doem!” Berkhout geeft lezingen over dit onderwerp. “Als ik het over de positieve rol heb van CO2, worden de IPCC-aanhangers in het gehoor vreselijk boos. Ze willen het gewoon niet horen.”

En, klopt het?
Dat CO2 een fundamentele bouwstof is voor het leven op aarde (planten zetten via fotosynthese kooldioxide en water om in koolhydraten en zuurstof) is middelbare schoolwijsheid. Ook dat meer CO2 plantengroei stimuleert en dat de aarde groener wordt, is al lang bekend.

De studies uit 2016 en 2018 waar Berkhout naar verwijst, beschrijven en kwantificeren de onderliggende ‘mechanismen’ van die vergroening. Beide studies wijzen de toegenomen CO2-concentratie (naast bijvoorbeeld stikstofdepositie, landbouw en neerslag) aan als de belangrijkste oorzaak van een groenere planeet.

Dit algemeen erkend feit, dat de toename van CO2 juist gunstig is voor de aarde en haar mensheid wordt door de aanhangers van het IPCC bewust verzwegen en onder het tapijt geveegd.

Maar de vergroening wordt niet verzwegen. Kranten hebben er juist over gepubliceerd. In 2016 verscheen in NRC een artikel onder de kop Onze planeet wordt groener en groener. “Satellietwaarnemingen en computermodellen tonen: de aarde wordt groener. Bomen dragen meer en langere tijd blad”.

“Ook het IPCC neemt de extra opslag van CO2 in bomen en planten wel degelijk mee”, zegt de Belgische bioloog Sara Vicca van de Universiteit van Antwerpen die de invloed van klimaatverandering en de koolstofcyclus op bossen en land-ecosystemen onderzoekt. Het wordt alleen maar niet genoemd.

Het positieve effect van de vergroening weegt echter, volgens Vicca, niet op tegen de schadelijke gevolgen van meer CO2. „Het is van belang te beseffen dat die vergroening niet altijd doorgaat”, zegt ze. „Om te blijven groeien hebben planten niet alleen CO2 nodig, maar ook voedingsstoffen als stikstof en fosfor. Er is nog veel onderzoek nodig om te bepalen hoe lang ecosystemen koolstof kunnen opnemen als de beschikbaarheid van die andere voedingsstoffen hetzelfde blijft.”

Daarnaast zullen volgens Vicca weersextremen, vooral hitte en droogte, op den duur hun tol eisen. Zo toonde een recente studie, waaraan Vicca meewerkte, aan dat de stijgende temperatuur nu al een remmende werking heeft op de extra koolstofopslag door de verhoogde CO2-concentratie.
De vraag is, in hoeverre de effecten van chemtrails in haar onderzoek naar de remmende werking op de extra koolstofopslag zijn betrokken.

Conclusie
Meer CO2 maakt de planeet (voorlopig) groener. Die vergroening helpt, ook, volgens het IPCC, een beetje bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het is echter misleidend om de toename van CO2 in de lucht positief te noemen. We beoordelen de stelling als deels waar.

Artikel grotendeels overgenomen uit de NRC/Paul Luttikhuis.   16 januari 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *