2019

Bij het lezen van deze titel denken de mensen al gauw dat het grote Ontwaken slaat op de bewustwording van de massa, die de omverwerping van de globalistische Cabal inluidt. […]

Wie creëerde dit universum?

Inleiding In vorige artikelen heb ik reeds uitgelegd dat de mensen, die hun levensvisie slechts ontlenen aan de informatie, die hen via de reguliere media aangereikt krijgen, bewust dom gehouden […]

“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”. Deze tekst betreft degenen, die […]

Inleiding Wie mijn gepubliceerde artikelen heeft doorgelezen, zal ongetwijfeld mijn steeds weer terugkerende stelling tegengekomen zijn, dat de oudtestamentische god, die wij in onze Bijbel tegenkomen niet de enige, ware […]

Inleiding Mensen vragen zich steeds luider af hoe het komt dat, ondanks alle protesten tegen de gevaren die op hen afkomen, onze beleidsmakers daar nauwelijks gehoor aan lijken te geven. […]

Inleiding In diverse voorgaande artikelen heb ik gewezen op het feit dat het hoogst onverstandig is om de gebeurtenissen, die zich zowel in de maatschappij als in de wereld plaatsvinden, […]