Een gestoorde wereld

Wie enigszins wakker is geworden en de wereld om zich heen met open ogen durft te bekijken zal zich steeds meer een vreemde, een eenling voelen in een samenleving die de schijn ophoudt dat alles zo goed gaat en (bijna) iedereen zo gelukkig is – getuige de miljarden foto’s van ‘leuke’ en ‘razend interessante’ bezigheden die dagelijks op social media als Facebook, Instagram, e.d. worden gezet – feitelijk enkel om de harde realiteit en waarheid niet onder ogen hoeven te komen dat werkelijk alles in sneltreinvaart verschrikkelijk aan het ontsporen is.

Onze ego’s maken ons wijs dat de waanzin van deze wereld eigenlijk normaal is. Dag na dag leven we ons leven vol stille wanhoop. Ondanks al het bewijs dat onze wereld almaar chaotischer wordt en de waanzin van de massa zichtbaar is in de financiële markten, de huizenmarkt, de politiek, sociale rechtvaardigheid en de media, proberen we onszelf wanhopig te overtuigen dat alles goed komt. Nou, dat komt het dus niet.

Mensen geloven liever geruststellende leugens dan de moeilijke waarheid 
Het opium van het volk is niet enkel religie, maar propaganda, desinformatie, leugens en technologische afleidingen, ontworpen door de onzichtbare heersende klasse die de massa plezierige illusies voorschotelt over hun land, samenleving en materiële situatie.
Als die massa ooit wakker zou worden en zich realiseert dat ze worden gemanipuleerd, onderdrukt, en als schapen in een kooi worden gehouden, zou er een ware revolutie uitbreken.

De samenleving lijkt voornamelijk nog uit ‘gestreste zombies’ te bestaan, die ergens diep van binnen beseffen dat het niet goed gaat; dat de enorme schulden en de corruptie van de overheid, de financiële wereld en de media het bewijs zijn dat de samenleving zwaar in verval is.
Maar die waarheid erkennen betekent dat hun eigen zinsbegoochelingen worden vernietigd, en dan moeten ze iets doen. Het blijkt echter makkelijker om aan de drugs en alcohol te gaan, of jezelf te verliezen in een technologische fantasiewereld (bijv. nieuws, media, games, TV. etc.). Ze geloven liever in geruststellende leugens dan de ongemakkelijke waarheid onder ogen te moeten zien. Ze gaan mee met de leugens, want anders zouden ze het mentaal verschrikkelijk moeilijk krijgen.

Hamsters in een rad dat nergens heengaat
Dagelijks volgen we dezelfde routine omdat we als dieren getraind zijn dat vooruitgang in dit leven betekent dat je op krediet spullen koopt die je niet nodig hebt. Materialisme, verkwisting en hebzucht zijn door jarenlange overheidsindoctrinatie op school en door de media in onze hersenen ingeprent. Het lukt maar zeer weinigen om echt vooruit te komen. Ze lopen als hamsters in een rad dat nergens heengaat. Daarom is er zoveel depressie en woede, en zijn er zoveel misplaatste prioriteiten in ons leven.

Overal neem je mensen waar, die hun tijd verspillen door constant op hun onzin uitkramende smartphones of tablets te kijken. De levens van zoveel mensen zijn een zinloze mars vol ellende en hersenloze herhaling van een dagelijks koor. Een overweldigende wolk triestheid is diep doorgedrongen in de levens van de massa, omdat onze cultuur, die drijft op het vervullen van begeerten, consumeren, egoïsme en hebzucht, uiteindelijk gedesillusioneerde, teleurgestelde en wanhopige mensen produceert.

Deze disfunctionele cultuur heeft geleid tot steeds meer zelfmoorden, drugs overdoses, depressies, en de vorming van geestelijk onstabiele mensen. In de Verenigde ‘gun’ Staten volgt de ene zinloze dodelijke schietpartij de andere op, terwijl in Europa en ook Nederland, bij gebrek aan vuurwapens, anderen meestal zonder enige aanleiding in elkaar worden geslagen, neergestoken of omver gereden.
Zet het nieuws maar eens aan en probeer dan nog te ontkennen dat de wereld gek is geworden.

De schade van tientallen jaren lang indoctrinatie 
Onze samenleving is niet in één dag zo gestoord, misleid en zwakzinnig geworden. Dat is al decennia aan de gang, en kan worden toegeschreven aan de opzettelijke acties van degenen die in de overheid de controle hebben, ook wel “Deep State” genoemd. Deze mensen van de schaduw achter onze regering hebben ons onderwijs  verwoest en vervangen door sociale indoctrinatie; geslachtsgelijkheid, moskeebezoek, e.d.
Kinderen wordt niet langer onderwezen hoe ze zelf moeten nadenken en een mening mogen vormen, maar zij worden door de staat grootgebracht.

Het gezin heeft zichzelf vernietigd. Miljoenen kinderen worden in vaderloze, gebroken of disfunctionele huishoudens opgevoed. Het zijn niet langer liefhebbende ouders die hen thuis leren hoe ze moeten handelen en denken, dus zijn ze makkelijk ontvankelijk voor het ‘sociale rechtvaardigheid’ dogma dat hen op de scholen door de strot wordt geduwd.

Kinderen die vragen stellen bij wat hen wordt onderwezen, of niet onderdanig zijn, worden onmiddellijk gediagnosticeerd met AD(H)D en krijgen pillen om ze gehoorzaam te maken. Scholen, van basis tot universiteit, willen geen kritische denkers meer. Zij willen geen leerlingen en studenten die niet alles voor zoete koek aannemen wat hen door de overheid, de media, ‘experts’ en docenten wordt wijsgemaakt.

Deep State wil eenvoudig controleerbare en manipuleerbare slaven
De heersende klasse (ook bekend als de ‘Deep State’) wil controleerbare, kneedbare, niet-denkende robots om slaafs laagbetaald werk te doen, om met hun creditcards goedkope troep te kopen, en afhankelijk te blijven van de staat om hun miserabele leventjes te leiden. Ze moeten net slim genoeg zijn om machines en computers te bedienen, maar dom genoeg om niet te beseffen dat ze stapsgewijs steeds minder geld overhouden voor almaar hogere lasten en duurdere producten en diensten, en er straks niets meer van hun pensioenen is overgebleven.

Misleide en gemanipuleerde ‘groepsdenk’ kinderen groeien op tot al even misleide, makkelijk manipuleerbare volwassenen, die doen wat hen gezegd wordt, die enorme schulden maken, vaak zinloze studies volgen en leren hoe ze extreem snel ‘beledigd’ of ‘gediscrimineerd’ moeten zijn.
Kortom: kwetsbare, bange (k)wezels, die totaal geen kaas hebben gegeten van de echte wereld en het echte leven, en niet in staat zijn om ook maar een seconde voor zichzelf (na) te denken. Talloze generaties zijn door dit verachtelijke proces gegaan, hen opgelegd door degenen die aan de macht zijn.

Ze worden volwassen zoals hun opzichters dat willen: als schuldenslaven, afhankelijk van de massamedia die hen vertelt wat ze moeten denken en vinden, en afhankelijk van de staat voor hun gezondheid en welzijn. Ze weten niet hoe ze kritisch moeten denken. Hun technologische speeltjes en het eindeloos bekijken van onbenulligheden op hun smartphones maken hen met de minuut dommer.

Social media leidt tot sociaal isolement
Hoe meer iemand op social media zit, hoe groter de kans op een depressie en eenzaamheid, en dat terwijl social media niets anders zijn dan een vorm van opscheppen (‘kijk mij eens leuke dingen doen en populair zijn’) en het opblazen van je eigen ego.
Depressiviteit en ongelukkigheid zullen alleen maar toenemen als mensen blijven turen op hun smartphones en tablets, en de neplevens van hun idolen blijven verheerlijken en (vol afgunst) blijven begeren. Het is voor velen al heel moeilijk om nog afstand te nemen van deze “selfie samenleving”.

Onder de elite heerst de absolute waanzin
De waanzin geldt niet alleen de gewone man en vrouw, maar net zo goed de elite aan de financiële en politieke top. De Banken hebben de grootste speculatieve zeep-  en schuldenbellen ooit gecreëerd en opgeblazen, die op de grootste knal uit de historie zullen uitlopen, waar niets en niemand aan zal kunnen ontkomen.

Negen jaar lang de rente rond of onder nul houden tijdens een zogenaamd economisch herstel is krankzinnig, maar de intellectuele elite doet alsof dit normaal is. Dat is het niet! Het is het meest abnormale wat er is. Het is het recept voor een ramp.

Wie zijn ogen open heeft ziet dat dit waanzin is en abnormaal. Wat ik niet begrijp is dat anderen dit niet zien. Ben ik dan gek? Ben ik degene die abnormaal is? Hoe kunnen zoveel miljoenen mensen zo blind zijn voor de feiten en de realiteit? Ze lijken slaapwandelend door het leven te gaan door te geloven wat hen wordt verteld, te denken zoals hun heersers dat willen, te doen wat hen wordt bevolen en niet te twijfelen aan personen met autoriteit.
Zij doen de waarheid van het bestaan van een machtselite liever af als “complotdenken”.

De arrogantie en overmoed van deze psychopaten leidt door hun geschifte streven om steeds rijker te willen worden onherroepelijk tot hun ondergang. Deze psychopaten verspreiden klinkklare nonsens d.m.v. de propagandamedia dat bijv. de Russen onze grootste vijand is, waartegen wij ons moeten verdedigen.
Zoveel mensen zijn zo makkelijk te overtuigen van de meest belachelijke zaken, als massa-immigratie, die onze cultuur verrijkt.

Ontwaak, jij die slaapt, en laat Christus over jou stralen
Zodra iemand wakker wordt voor de situatie waar hij zich in bevindt dan zal hij zich niet prettig voelen in een land vol misleidingen, illusies en verwarring. Hij past er niet tussen, en wil dat ook niet. Hij wil bij geen enkele partij horen en is niet blind voor (of tegen) welke regeringspartij dan ook. Hij zal een ontzettende hekel hebben aan het wereldbeeld en de ideeën van degenen die het voor het zeggen hebben.
Het feit dat de meeste mensen zich hebben aangepast aan deze extreem abnormale samenleving toont aan hoe mentaal ziek zij eigenlijk zijn.

De echt hopeloze slachtoffers van geestesziekte kun je vinden onder degenen die het meest normaal lijken; zij komen charismatisch over en lopen vaak gehuld in nette pakken. Psychopathische leiders hebben zich goed aangepast aan onze manier van bestaan. Hun menselijke stem is al vroeg in hun leven tot zwijgen gebracht, dat ze er niet eens mee worstelen of eronder lijden, zoals de neuroot dat doet. Ze zijn niet normaal in de absolute zin van het woord, maar enkel normaal in relatie tot een extreem abnormale samenleving. Hun perfecte aanpassing aan die abnormale samenleving is een maatstaf voor hun mentale ziekte. Deze miljoenen abnormaal levende mensen leven zonder zich er druk om te maken in een samenleving waar ze, als ze complete menselijke wezens zouden zijn, zich niet aan hebben kunnen aanpassen.

Ikzelf weiger dan ook om mij aan de ‘Deep State’ ideologieën en die van de financiële industrie, de opleidingsinstituten en de topmanagers te onderwerpen. Ik ben liever een vreemde voor de algemene bevolking dan mijn integriteit op te opofferen en mijn denken aan te passen aan hun stelselmatige leugens, misleidingen en ontkenningen. Ik voel me toch al een banneling onder mijn familie en vrienden. Een biertje drinken met oude vrienden die zijn gehersenspoeld door de media en politieke klasse werkt deprimerend voor mij.

Een mentaal gezond mens in een zieke wereld maakt hem soms eenzaam
Hij lijdt, zowel psychologisch als emotioneel, onder het feit dat hij een gezond mens in een zieke wereld is. Zo iemand is opzij gezet en genegeerd, maar heeft wel zijn waardigheid en zelfrespect behouden. Hij koestert zijn mogelijkheid om kritisch te denken, overal vragen bij te stellen, en te weigeren met de massa mee te doen. Dat maakt hem soms eenzaam, maar hij heeft dat besluit met zijn volle verstand genomen en hij is bereid de gevolgen daarvan te aanvaarden.

Hij weigert zich aan te passen aan een zieke samenleving die verderfelijke zaken inmiddels als deugden ziet, die leugens als de waarheid beschouwt, die gevoel boven het verstand en fictie boven feiten stelt, die vijanden creëert om angst te zaaien, en die krankzinnigheid gezond noemt. Ja, het is een waanzinnige wereld, maar hij kiest ervoor om zich daar niet door te laten overspoelen. Wat kies jij?’

Hoe zit het met de Nederlandse samenleving?
Wat dan te zeggen over onze Nederlandse samenleving, die steeds meer beheerst wordt door omgekeerde racisten die nu zelfs het oudste kinderfeest van dit land hebben verziekt?

Door op politieke partijen en leiders te stemmen die -met uitzondering van enkelen- 1000 miljard (inderdaad: één biljoen!) euro in de bodemloze put van ‘klimaatbeleid’ gaan storten, en dat om de temperatuur eind deze eeuw met welgeteld 0,0003 graden minder te doen stijgen, zoals Elsevier deze maand uitgebreid belicht?

Om een volstrekt natuurlijk gas, CO2, tegen te gaan, waar we juist onze kassen mee volpompen omdat planten en gewassen er sneller door groeien?

Geld, wat we ook zouden kunnen gebruiken om de gezondheidszorg, de ouderenzorg, het onderwijs weer op peil te brengen, om maar een paar “onbeduidende” zaken te noemen?

Om ons aardgassysteem af te breken en te vervangen door volstrekt onbetrouwbare en peperdure zon- en windenergie?

Wat zegt het over de mentale toestand van onze leiders die ons als kind op de scholen voorhielden dat grenzen stellen zo belangrijk is, dat meisjes evenveel waard zijn als jongens, om vervolgens nu te eisen dat we de grenzen van onze landen en maatschappij tot de grond toe moeten afbreken, en miljoenen volgelingen van een religieuze haatideologie toelaten die vrouwen minder waard acht dan mannen, die onderdrukking en vervolging van vrouwen, ‘ongelovigen’, andersdenkenden en andersgeaarden preekt,  wier ‘god’ en ‘profeet’ de uitroeiing van de Joden leren, en die de meest vreselijke dictaturen heeft doen opkomen?

En wat is er tegenwoordig nog over van die ooit geroemde vrijheid van meningsuiting, nu iedereen die afwijkt van de extreemlinkse globalistische koers en die een ander geluid brengt, onmiddellijk in de hoek van ‘racisme’, ‘populisme’, ‘rechts-extremisme’ en zelfs ‘nazisme’ wordt gezet?

Onze politieke leiders willen jou en mij in slaap blijven houden met hun valse boodschap: “alles is goed en wordt nog beter, zolang jullie maar naar ons luisteren en ons volgen”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *