Vijandige overname

Thilo Sarrazin, oud senator namens de sociaaldemocratische SPD, zusterpartij van onze D66, en voormalig lid van de raad van bestuur van de Duitse Bundesbank, laat in zijn nieuwe bestseller ‘Vijandige Overname’ geen spaan heel van de regering Merkel en van zijn eigen partij. Sarrazin vindt dat de islam inmiddels een dermate grote bedreiging voor de samenleving vormt, dat hij pleit voor het inzetten van het leger om de illegale moslimimmigratie te stoppen en om te keren.

‘Vijandige Overname’ komt volgende week op nr. 1 binnen op “der Spiegel” bestsellerlijst. “De gevestigde orde in media en politiek reageert natuurlijk heel negatief”, zo beseft Sarrazin. “maar daar schijnen de lezers zich niet door tegen te laten houden,” wat vermoedelijk komt omdat veel Duitsers, en ook wij, Nederlanders, herkennen wat hij schrijft, namelijk dat hun ooit vreedzame en stabiele samenleving onherkenbaar aan het veranderen is en steeds onveiliger wordt.

Onze samenleving zal instorten
Bij ongewijzigd immigratiebeleid zal ook ons Nederland ineenstorten.
De oorzaak is, volgens Sarrazin, samen te vatten in één woord: islam. Deze religieuze ideologie eist dat zijn volgelingen ‘vijandig tegenover alle ongelovigen staan’, en dat “de rol van de vrouw sterk wordt beperkt, waardoor vrouwen overal in de islamitische wereld vroeg trouwen, afhankelijk zijn en relatief veel kinderen krijgen.” Dat zorgt er vervolgens voor dat moslims waar ook ter wereld de snelst groeiende bevolkingsgroep zijn.
“We hebben dus een combinatie van een vijandige en van onze samenleving afgekeerde levenswijze, plus een steeds hoger wordend aandeel moslims in de bevolking. Vroeg of laat zullen onze samenlevingen daardoor omvallen.”

Sarrazin is nog een stuk somberder dan in zijn 8 jaar oude bestseller ‘Duitsland schaft zichzelf af‘. “Dat komt omdat er meer geweld rondom de islam is, meer terrorisme, meer immigratie naar het Westen als destijds, en de door velen gehoopte aanpassing van moslims aan onze waarden en onze samenleving in hoge mate niet aanwezig is.” 

Bijbel en Koran vergelijkbaar
De oudtestamentische periode in de Bijbel en de huidige Koran stemmen nagenoeg met elkaar overeen, omdat de God in het Oude Testament (onze Schepper) dezelfde God van de Koran is, namelijk Allah.
Beide Goden claimen dat er maar één God is. De moslims beweren bovendien dat deze God geen zoon heeft, en zij hebben hierin gelijk.

Evenals het Oude Testament mag de Koran nergens worden gerelativeerd, en zijn alle haat- en geweld bevelen van Allah en Mohammed nog steeds een verplichting voor alle nu levende moslims, omdat het om de ‘enige, onveranderlijke openbaring’ van hun god zou gaan.
Ditzelfde gold ook voor onze Schepper, want alzo werden de ongelovige “heidense” volken in die tijd immers ook bestreden en zo veel mogelijk uitgeroeid door “onze” God.

Jezus Christus komt uit het Koninkrijk van Licht en Liefde dat van een geheel andere orde is dan die van Allah, onze Schepper. Zijn Evangelie lezen wij in het Nieuwe Testament van onze Bijbel.

Leger inzetten om moslimmigranten naar thuislanden uit te zetten
Omdat het leeuwendeel van de illegale migranten moslims zijn wil Sarrazin daar hard tegen optreden en desnoods het leger inzetten om ze uit te zetten, indien hun thuislanden daar weigeren aan mee te werken. “Illegale migranten uit Senegal moeten als ze niet worden teruggenomen gewoon aan de kust van Senegal worden afgezet.”

Angst dat zijn pleidooi de bereidheid om geweld tegen migranten te gebruiken zal verhogen, heeft hij niet. “Ik maak enkel een duidelijke analyse hoe de staat en de samenleving met bepaalde problemen zouden moeten omgaan. Ik roep nergens op tot geweld tegen mensen, wat ik totaal afwijs. Sorry, maar als de politie een dief arresteert, of een inbreker of vandaal afvoert, dan worden daarvoor de nodige ter beschikking staande middelen gebruikt. Daarom heeft de staat in ons systeem het geweldsmonopolie.”

Sarrazin wijst ook in zijn nieuwe boek op de parallellen tussen de islam en het terrorisme, vrouwenvijandigheid, bovengemiddelde criminaliteit, een laag opleidingsniveau, en onderontwikkelde herkomstlanden.

Op de herhaalde vraag of hij echt niets positiefs in de islam ziet, antwoordt hij: ‘Nee, ik geloof dat de wereld een betere plek zou zijn als de islam nooit was ontstaan. Dat betekent niet dat moslims in afzonderlijke gevallen geen heel sympathieke en vreedzame mensen kunnen zijn.’
De meeste christenen hebben niet eens door dat ook zij de verkeerde God, namelijk dezelfde Allah van de moslims, aan het dienen en vereren zijn. Zij leven nog steeds in de waanveronderstelling dat Jezus Christus de Zoon is van deze wreedaardige God.  

Opkomst en groei van populistische partijen
Onverwachte gebeurtenissen zoals revoluties daargelaten, verwacht het voormalige bestuurslid van de Bundesbank dat Duitsland spoedig zal zijn overgenomen door de islam. ‘Vandaar de titel van mijn boek: Vijandige Overname.’

Zijn partij, de sociaaldemocratische SPD, is juist erg pro-immigratie en pro-islam, en verafschuwt zijn standpunten dan ook. Topfunctionarissen van de partij roepen hem dan ook op zijn lidmaatschap te beëindigen. ‘Maar ik ben al 45 jaar lid en ben niet veranderd. Degenen die willen dat ik wegga beveel ik aan mijn boek te lezen, want dat hebben ze duidelijk nog niet gedaan.’
De snelle groei van de enige partij die de islamisering van Duitsland wil stoppen, de AfD, zou volgens Sarrazin niet nodig zijn geweest als de SPD zijn standpunten had overgenomen. Ditzelfde zou ook in ons land gelden, dat de PVV niet nodig zou zijn geweest als D66 zich aan haar standpunten had gehouden.

“Het verkeerde beleid (van de regering Merkel) heeft de AfD (Alternative für Deutschland) groot gemaakt.” In de landelijke peilingen heeft de AfD de SPD inmiddels ingehaald, en zou nu met 17,5% de 2e partij achter Merkels CDU/CSU, zusterpartij van onze CDA, worden.
Als de huidige trend zich doorzet, dan haalt de AfD al in 2021 ook de christendemocraten in, en verliest de SPD nog meer aan invloed. 

‘Immigratie moslims moet streng worden beperkt’
Ook over de gebeurtenissen in Chemnitz heeft Sarrazin een duidelijke mening: “Het is relatief duidelijk dat de moorden daar niet hadden kunnen gebeuren als de daders niet waren geïmmigreerd. De opeenstapeling van het aantal gewelddadigheden roept de nodige vragen over de politiek in Duitsland op. Daarom heeft iedereen die zegt dat dit het resultaat is van een verkeerd immigratie-, asiel- en vluchtelingenbeleid het recht zich hier kritisch over te uiten.”

“Om de islamisering van Duitsland (en Europa) te stoppen moeten de hier reeds wonende moslims onder grote integratie- en assimilatiedruk worden gezet”, zo vindt hij. “Tegelijkertijd moet de immigratie van moslims wettelijk streng worden beperkt”.

Lees in dit artikel waarom steeds meer Duitsers het land verlaten.
Het handelt hoofdzakelijk over het grote spel dat door politici voor de bühne van het dom gehouden volk wordt opgevoerd, terwijl de poppenspelers zelf, die achter de coulissen aan de touwtjes trekken, buiten beeld blijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *