Lord Rothschild waarschuwt dat de Nieuwe Wereld Orde in gevaar is!

De waarschuwing, dat de Nieuwe Wereldorde (NWO) er aan staat te komen, doet Lord Rothschild naar de wereld uitgaan door te zeggen dat het wereldwijde economische en geopolitieke systeem dat na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd in gevaar is. Daar waar de wereldmachten in 2008 nog samenwerkten om de financiële crisis aan te pakken, verloopt die samenwerking 10 jaar later veel moeizamer.

Lord Rothschild noemt het wereldwijde economische en geopolitieke systeem dat na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd de Nieuwe Wereldorde; dat is namelijk niet correct!
Men, de machts-elite, werkte na de Tweede Wereldoorlog aan de voorbereidingen om het huidige systeem juist in elkaar te laten storten, zodat zij NA de ontstane chaos hun droom kunnen verwezenlijken: het stichten van de Nieuwe Wereldorde (NWO).

Dat de steenrijke, en door velen de meest gehate, bankiersfamilie als topfiguren binnen de Cabal of Illuminati de hand hebben gehad en nog steeds hebben in de economische catastrofe wordt in de berichtgeving hierover voor het gemak even buiten beschouwing gelaten.
Hoewel het schuldenniveau in de eurozone tot onaanvaardbare hoogte is gestegen, beweren onze politici dat het economisch steeds beter gaat met ons land. Volgens hen hebben wij die economische bloei vnl. te danken aan onze lidmaatschap van de Europese Unie.

Rothschild ziet de handelsoorlog tussen de VS en China, en de crisis in de eurozone –die overal in de wereld als een crisis wordt gezien, behalve in de EU – als de meest acute problemen die de stabiliteit van de economische orde bedreigen.

De ware schuldigen
In 2014 noemde Lord Rothschild de ‘geopolitieke situatie het gevaarlijkst sinds de Tweede Wereldoorlog’, en een jaar later, in 2015, waarschuwde hij tegen de gevolgen van ‘wat ongetwijfeld het grootste experiment in monetair beleid in de wereldgeschiedenis is’.

Zijn het niet juist de Rothschilds, die de meest acute problemen veroorzaakten die de stabiliteit van de economische orde bedreigden?
Zijn zij het niet, die de Bankiers elite aansturen, en daarom mede verantwoordelijk zijn voor het onbeperkt geld creëren vanuit het niets om zo zichzelf te verrijken?
Zijn zij het niet die de aandelenkoersen door manipulatie naar onvoorstelbare hoogte laten stijgen en daarmee een gigantische bubbel creëren, die op elk moment zal gaan ploffen? En dit alles met de wetenschap dat de economische groei bijna overal in de wereld teruggelopen of nihil is.

Terwijl elke enigszins geschoolde burger op zijn klompen aanvoelt, dat het verder gaan op dezelfde voet zo niet door kan gaan, heeft ook Rothschild later toegegeven dat deze periode van monetair beleid (‘quantitative easing’ = het uit het niets creëren van honderden miljarden dollars en euro’s) op zijn einde loopt.
Alleen wijt meneer dit fatale beleid aan de geopolitieke spanningen die in de wereld blijven oplopen en steeds moeilijker op te lossen zijn.  

Is het gek, dat een economisch ijzersterk land, zoals Duitsland, failliet raakt door dergelijke uitgaven?
En dat Brussel op kosten van de autochtone bevolking van Europa de islamisering bekostigt?
Onze Nationale Staatsschuld stijgt met 335 euro per seconde! Zie hier de teller toenemen per inwoner voor Nederland in 2018.

Maar natuurlijk wees de NWO-sleutelfiguur het zich verspreidende ‘populisme’ aan als een van de oorzaken van de verslechtering van de economische situatie in de wereld.

Onze onbetrouwbare media
De media zwijgen zoveel mogelijk over de opstanden van de Europese volken tegen de machts-elite; zij verzetten zich tegen hun open grenzenbeleid, zij verzetten zich tegen de welvaart- en cultuurafbraak, zij verzetten zich tegen de vorming van een Europese Superstaat, waarvan de nationale grenzen worden weggewist en die bevolkt wordt door een identiteit loze massa door een gepropageerde, geforceerde ‘diversiteit’ en islamisering.

Want ook de reguliere media zijn in handen van deze machts-elite, die hun artikelen kant en klaar, gemanipuleerd en wel en anders ontdaan van het nieuws wat werkelijk van belang is, aangeleverd krijgen om aan het argeloze publiek voor te schotelen.
De mensen wordt wijs gemaakt, dat het onbeperkt bijdrukken van geld de economie geleidelijk aan wel zal doen groeien zodat oude tijden van welvaart t.z.t. zullen herleven. En velen koesteren die (ijdele) hoop.

De Nieuwe Wereld Orde geen moment in gevaar
Al het gedrukte papiergeld is gebakken lucht, die in de economie gepompt wordt. Deze website legt uit, zoals er zovele zijn met dezelfde strekking van uitleg, op welke geraffineerde wijze waardeloze vodjes papier worden ingewisseld tegen “tastbare” zaken, die uiteindelijk ten goede komen aan een klein clubje mensen, de machts-elite.  

De Rothschildsclan, die tot de top behoort van de machts-elite, heeft overvloedig geprofiteerd van de ‘wereldorde na de oorlog’. Zij profiteerden van vrijwel elke oorlog, door beide, tegen elkaar strijdende, partijen te financieren zoals zij dat toen ook hebben gedaan bij de beide wereldoorlogen.

Er is nauwelijks een gebeurtenis in de wereld te noemen wat niet van te voren zorgvuldig gepland en geregisseerd was; alles verloopt volgens een strikt uitgevoerd plan die, achter de schermen van onze marionetten regering, buiten het zicht van het grote publiek, uitgerold wordt.

De droom van de Rothschilds, Rockefellers, Bushes, Clintons, Obama’s, het Amerikaanse MIC (militair industriële complex), de EU en het Vaticaan is geen moment in gevaar geweest.
Zoals ik eerder diverse malen heb aangegeven hebben zij, door de jaren heen, met hun tentakels dermate diep in alle lagen van de maatschappij tot en met (juist daar!) in de hoogste kringen door kunnen dringen, dat het merendeel van het Europese volk verworden is tot een lichaam zonder ziel.

Toch is het raadzaam om de waarschuwing van deze Lord Rothschild serieus te nemen omdat hij, weliswaar in bedekte termen, aan heeft gegeven dat de financiële crisis niet al te lang op zich zal laten wachten.

De val van Babylon
Het is dus niet de Nieuwe Wereld Orde (NWO) die op de laatste benen loopt, maar het huidige systeem als voorbereiding op de voorspelde “Val van Babylon” die de geplande chaos tot gevolg zal hebben.

“Ordo ab Chao” of te wel: Orde uit Chaos. Daarna, na de geplande chaos, is het de bedoeling van de machts-elite om de NWO te stichten.

En meneer Rothschild is zich, volgens de berichtgeving, daarvoor reeds aan het indekken. En terecht, want er zijn genoeg signalen, zoals de scherpe daling van de Turkse lira (35% in een jaar, nog sneller dan de val van de Argentijnse peso), die ondanks ‘geruststellingen’ van dictator Erdogan dat ‘zij (Amerika) dan dollars mogen hebben, maar wij Allah’, inmiddels wereldwijde consequenties begint te hebben.
Financiële markten zijn bang dat Europa, dat grote belangen in Turkije heeft, wordt aangestoken. ‘Het lijkt op een complete crash (van de lira), dus ze moeten nu iets doen . . . “

Deze omstandigheid heeft veel weg van die andere dictator in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Toen kreeg het volk ook de geruststelling mee van de regering: “Ga maar gerust slapen, er is niets aan de hand.”

Dit artikel is grotendeels overgenomen uit Xandernieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *