Doel van de Europese Unie: de opheffing van de nationale soevereiniteit.

Brexit expert: ‘Ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zal worden, toont dit document uit 1971 aan dat dit precies het plan is’. Ook uit dit officiële, lang geheim gehouden document blijkt dat de realiteit dermate schokkend en confronterend is, dat de meeste mensen het nog steeds weigeren te geloven. En dat was en is dan ook precies de bedoeling van de antidemocratische globalisten in Brussel.

Door middel van dit bericht waarschuwde ik dat onze politici al decennia lang de belangen van het volk niet behartigen, maar dat zij de agenda uitwerken van een organisatie – ook wel: Cabal of Deep State genoemd – die het mensenras vijandig gezind is!

Uit een Brits overheidsdocument dat tientallen jaren lang verborgen werd gehouden blijkt dat de EU, toen nog de EEG genoemd, toen al van plan was om de soevereiniteit van de lidstaten geleidelijk op te heffen, en heel Europa vanuit Brussel te regeren. Dit plan moest minstens 30 jaar voor de burgers ontkend worden, zodat ze het verdwijnen van hun zelfbeschikkingsrecht en democratie pas in de gaten zouden krijgen als het te laat is. Het Europese schijnparlement was en is een onderdeel van die misleiding, omdat alleen de Europese Commissie daadwerkelijke macht heeft. Dat valt ook hier te lezen!

De EU is een totalitaire dictatuur, waar enkel een nep democratisch masker overheen is gelegd; dit is in 2018 al lang niet meer een complot, maar de harde realiteit. Het document met het nummer FCO 30/1048 van het Britse Foreign and Commonwealth Office omschrijft bijna alle ontwikkelingen die in de afgelopen 47 jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en bevat aanwijzingen over hoe de aandacht van de Europese burgers moest worden afgeleid, om hen zo lang mogelijk in onwetendheid te laten over het streven naar een federale Europese Superstaat.

Het document werd destijds opgesteld voor de regering van premier Edward Heath, die de toenmalige EEG verdragen er in het parlement wist door te drukken. Het bevat onder andere het plan voor een gemeenschappelijke munt (de euro, realiteit geworden), een fiscale (financiële) unie (in uitvoering), een Europees leger (mee begonnen), een gemeenschappelijk buitenlands beleid (op belangrijke terreinen werkelijkheid geworden), en het streven om EU-regels en wetten boven die van de afzonderlijke lidstaten te stellen (100% in- en uitgevoerd).

Europeanen opzettelijk misleid en belogen
Om deze zaken te realiseren moest de macht van de nationale parlementen, dus ook die van onze Tweede Kamer, geleidelijk aan Brussel worden overgeheveld. Dat zou er echter toe leiden dat de Europese volken hun parlementen niet meer zouden vertrouwen. Het document vermeldt daarom de maatregel om ‘het volk en de pers in het duister te laten omtrent de genoemde gevolgen, . . . . enz.’

De leden van de vorenvermelde organisatie, Cabal of Illuminati, zijn de overheden namelijk op zowel lokaal, provinciaal, staats- als op nationaal niveau geïnfiltreerd, alsmede ook in alle onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en natuurlijk in de massamedia.

De Europese burgers moesten minimaal 30 jaar het idee blijven houden dat hun landen soeverein zouden blijven. Ze mochten pas iets in de gaten krijgen als het al te laat was, en de ingeslagen koers naar een Europese Superstaat onomkeerbaar zou zijn gemaakt. Anno 2018 is dat inderdaad het geval, mede dankzij onze eigen regeringen.

EU geregeerd door antidemocratische, Europa-vijandige club globalisten
De Britse Express besteedde er enkele dagen geleden opnieuw aandacht aan, nadat de Telegraph dat zo’n 6 jaar geleden als eerste deed. In Groot Brittannië is het sinds Brexit opnieuw actueel geworden, maar op het Europese vasteland wordt het compleet genegeerd, omdat in het document bevestigd wordt dat we inderdaad worden geregeerd door een antidemocratische en zelfs vijandige club globalisten, wier plannen om de nationale soevereiniteit op te heffen inmiddels zo succesvol zijn geweest, dat nu fase 2 is ingetreden, namelijk de vernietiging van de Europese culturen door middel van massa immigratie en islamisering.

Het Britse volk is hier net op tijd achter gekomen, en is uit deze totalitaire, ronduit fascistische EU-dictatuur gestapt. Annabelle Sanderson, Brexit expert, wijst erop dat ‘ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zou worden, dit document uit 1971 aantoont dat dit precies het plan was. De aartsklagers (tegen Brexit) van Labour, de Liberaaldemocraten en de Tories moeten daar eens over nadenken en zich afvragen, waarom ze eigenlijk parlementariërs zijn, als ze niet echt willen dat Westminster (de Britse Tweede Kamer) verantwoordelijk is voor dit land.’

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *