Een elektronisch concentratiekamp

Onze moderne samenleving wordt in ijltempo een elektronisch concentratiekamp waar – als het aan de overheden ligt – ontsnappen onmogelijk is gemaakt.

Vrijheidsberoving
Facebook is één van de belangrijke instrumenten geworden om enorme aantallen mensen in de gaten te houden en in één bepaalde politiek-correcte denkrichting te duwen.
Omdat er geen tralies voor uw ramen zitten, geen muren om uw wijk zijn gebouwd, en geen patrouillerende bewakers zijn te zien, betekent anno 2017 niet dat u in vrijheid leeft.

‘In de moderne bewakingsstaat wordt het gewone volk constant in de gaten gehouden, gecontroleerd en gestuurd door de machthebbers,’ schrijft auteur John Whitehead voor het Rutherford Institute. ‘Geen plek meer om naartoe te vluchten of je te verbergen: dit is het nieuwe mantra van de architecten van de politiestaat en hun collaborateurs van Facebook, Google, Instagram, Netflix, Amazon (/YouTube, etc.). We bevinden ons nu in de weinig benijdenswaardige positie dat we constant worden gemonitord, gemanaged en gecontroleerd door onze technologie, die niet naar óns luistert, maar naar onze overheersers bij de regering en de grote bedrijven.’

‘The Prisoner’ bleek bijna profetisch
Zo’n 50 jaar geleden zond de BBC de bijna profetisch gebleken serie ‘The Prisoner’ uit, die handelde over een futuristische politiestaat waarin de vrijheid van het individu volledig ondergeschikt is gemaakt aan een totalitaire overheid, die de burgers 24 uur per dag elektronisch controleert, aanstuurt en indien nodig tot de orde roept. Via mediapropaganda en massa marketing is het volk gedwongen tot – door de autoriteiten bepaald – politiek correct groepsdenken en groepshandelen.
Alternatieve en afwijkende visies en ideeën over alle belangrijke onderwerpen worden onderdrukt, tegengewerkt en bestraft. Het overgrote deel van de mensen accepteert gelaten hun lot als gevangene van dit systeem.

Als dit u niet bekend in de oren klinkt en op zijn minst enige onrust bezorgt, dan behoort ook u tot dat overgrote deel van de bevolking dat zich dermate heeft laten hersenspoelen, dat de enige overgebleven interesse voor de toekomst beperkt blijft tot een dagelijks gevulde koelkast, de aanstaande voetbalwedstrijd of spelshow vanavond op TV, en uw geplande volgende vakantie. 

Ontsnappen onmogelijk
In ‘The Prisoner’ is de virtuele gevangenis vermomd als een paradijs aan zee dat de simpele naam ‘The Village’ heeft.
Dat paradijs verlaten is onmogelijk, want iedere beweging, iedere handeling, iedere uitspraak, iedere aankoop wordt geregistreerd, onder andere door bewakingsdrones in de lucht. Mensen zijn ontdaan van hun individualiteit en worden enkel nog met nummers aangeduid.
Hoofdpersoon is ‘nummer 6’, een voormalige geheime agent  – die wordt gespeeld door Patrick McGoohan – die aan het systeem, dat hij ooit diende, wil ontsnappen.
De overheid probeert hem via ondervragingen, hallucinogene drugs, ‘mind control’, dromenmanipulatie, identiteitsdiefstal, martelingen en allerlei vormen van sociale indoctrinatie en fysieke druk te ‘overtuigen’ zijn verzet op te geven, en zich te onderwerpen aan de wil en wensen ‘van het volk’ (= die van het elitaire clubje machthebbers).

Nummer 6 blijft echter hardnekkig weigeren en volhouden dat ‘mijn leven van mij is’. Maar wat hij ook probeert om aan het systeem te ontsnappen – alles mislukt. 

‘Elektronisch concentratiekamp’
De politiestaat zoals die in razendsnel tempo in Amerika en Europa wordt opgebouwd – denk aan de omstreden aftapwet die onlangs in Nederland werd ingevoerd – geeft mensen enkel de illusie van vrijheid, terwijl ze zich in werkelijkheid in een gevangenis bevinden: een elektronische, digitale gevangenis, gecreëerd en gecontroleerd door de staat en diens bekende collaborateurs van bijvoorbeeld Facebook en Google, waar je niet meer aan kunt ontkomen zonder het gevaar te lopen te worden ‘gecorrigeerd’ en bestraft, en vervolgens alles kwijt te raken. Een elektronisch concentratiekamp,’ noemt Whitehead het zelfs.

‘Wakker worden om vrij te blijven’
‘Dus hoe breken we daar uit? Om mee te beginnen: door wakker te worden. Weersta de aandrang om volgzaam te worden. Denk voor uzelf. Wees een individu.’

Daarbij haalt hij McGoohans woorden uit 1968 aan: ‘Op dit moment worden individuen van hun persoonlijkheden beroofd en gehersenspoeld tot slaven… Zolang mensen nog iets voelen, is dat prima. Pas als ze zonder nadenken en zonder te voelen rondlopen, wordt het moeilijk. Als je daar een hele groep van hebt, kun je ze in een bende, zoals Hitler die had, veranderen.’

‘The Prisoner’, George Orwells ‘1984’ en Aldous Huxleys ‘Brave New Word’ zijn allemaal voor het grootste deel realiteit geworden of zijn het aan het worden.

Onze samenleving is in een vicieuze cirkel beland met steeds meer elektronische/digitale controle, die steeds krachtiger wordt opgelegd, en met steeds minder vrijheid en individualiteit.
Onze politiek werkt niet in het belang van het volk. Het volk krijgt het gevoel van medezeggenschap maar de stem van het volk wordt allang niet meer gehoord. Het volk krijgt het gevoel dat het nog alle vrijheden bezit, maar in werkelijkheid worden deze in snel tempo afgenomen. Whiteheads conclusie is: ‘Wilt u vrij zijn? Breek dan uit die (vicieuze) cirkel.’

2 reacties


  1. Wilt u deze reactie nader toelichten? Ik begrijp niet wat u hier bedoelt.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *