september 2017

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten ‘bidden’ van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee. Het is uit den boze […]

Een elektronisch concentratiekamp

Onze moderne samenleving wordt in ijltempo een elektronisch concentratiekamp waar – als het aan de overheden ligt – ontsnappen onmogelijk is gemaakt. Vrijheidsberoving Facebook is één van de belangrijke instrumenten […]

Is Israël het uitverkoren volk?

En zo ja, waar is dan het volk Israël?  Inleiding Hier heb ik reeds geschreven dat ons volk deel uitmaakt van de verloren geachte afstammelingen van het volk Israël, het […]

Mozes en de Koran De Oudtestamentische wetten, die Mozes op stenen tafelen ontving van JHWH bevatten lijfstraffen zoals wij die (her)kennen in de Koran: verminkingen en lijfstraffen, vaak met de […]

Dit onderwerp geeft antwoord op de vraag waarom velen niet meegaan wanneer de tijd is aangebroken dat Jezus Christus in de wolken verschijnt om degenen, die bij Hem horen, op […]