Basis dingen over islam

Wat IEDEREEN IN HET WESTEN moet weten over ISLAM

De Islam is geen religie van vrede.

Informeer jezelf over de islam, wat het is, de gevaren, de achtergrond, het doel, en waarom islam anders is dan elke andere religie.

De islam heeft een fundamenteel andere manier van denken, daarom is het voor elke westerling zo moeilijk om het te begrijpen.

De term “gematigde islam” is een uitvinding van vrije academici, seculaire theologen en politici. Want “gematigde islam” : HET BESTAAT NIET.

De definitie van “ISLAM” (de religie / ideologie):
De islam is gebaseerd op:
1.
de koran
2. de Sira (biografie van Mohammed)
3.
de hadith (tradities)

Alles wat in deze trilogie geschreven is, is islam. Deze drie boeken bevatten de leer van de islam. Alles wat niet in deze trilogie geschreven staat is gewoon niet islam.

Vele verzen in de trilogie bevatten het bevel om te doden; ongeacht of het ongelovigen, afvalligen, huichelaars, homoseksuelen, godslasteraars of eerwraak betreft. Er zijn vele, vele redenen in de islam om te doden; ook degenen, die oorlog tegen de islam voeren, die Allah of Mohammed in diskrediet te brengen, die niet volgens de sharia leven, enz.  Nergens in deze boeken is er een onderscheid tussen “de islam” en “radicale islam”; er is maar één islam.

De term “radicale islam” is een rookgordijn, oorspronkelijk uitgevonden door de sussende westerse politiek en hun media in een poging om moslims niet te beledigen. Als politici en de media de islam alleen gebruiken in hun rapportage, dan zou dit gezien kunnen worden als een aanval op het moslim geloof. Om dit te voorkomen is de term “radicale islam” bedacht.
Islam is niet “gekaapt” door radicale moslims, islam is een zeer radicale ideologie.

De definitie van “MOSLIM” (de persoon):
Een moslim is een persoon die de opvattingen van de islam volgt en praktiseert.

Het Arabische woord “islam” betekent onderwerping. Een moslim (mu SLM) is een persoon die zich onderwerpt aan de islam.

Het verschil van andere wereldgodsdiensten met de islam
De religie, die een persoon aanhangt, heeft een grote invloed op de manier waarop die persoon denkt, leeft en handelt. Het verschil met de andere wereldgodsdiensten is, dat die niet het commando bevatten om te doden, terwijl de islamitische doctrine dit duidelijk wel heeft. Islam inspireert (lees: hersenspoelt) moslims tot slechte dingen.

Hoe meer interactie elke moslim heeft met de islam, des te meer zal de moslim worden beïnvloed om de islam te doen (= bewegen tot slechte dingen). De “interactie met de islam” gebeurt door middel van moskeeën, imams, religieuze leiders, de koran, land, milieu, kring van vrienden, kennissen, opvoeding enz. Dus hoe meer interactie elke moslim heeft met de islam, hoe meer zal hij worden beïnvloed en daardoor aangezet om islam te doen.

De koran heeft GEEN logische weg naar de waarheid, liefde en het leven. De koran schrijft uitdrukkelijk het gebruik van liegen, haat en het doden van iedereen die islam niet volgt. Dit zijn de islamitische fundamenten.

Het proces naar het kritieke ‘point of no return’
Bijna alle moslims in het Westen leven (nog) niet volgens de islam, of slechts in mindere mate. Dit verandert geleidelijk als islam groeit. Zoals de geschiedenis ons leert kan dit proces van islamisering decennia of eeuwen duren, maar het is onvermijdelijk dat er  een keer een ‘point of no return’ wordt bereikt.

Het probleem is niet inwendig met alle moslims, het probleem is de islam en met moslims die sterk worden beïnvloed door de islam.
Ze weten dat hen niet is toegestaan ​​om te integreren; zij moeten volgens de teksten in de koran domineren. Met de tekst van de islam als basis is het niet moeilijk om andere moslims te overtuigen om hetzelfde te doen. Er zijn verschillende elementen die van invloed zijn op iemands gedrag: religie, de cultuur van het land, de mensen om je heen, en natuurlijk de manier waarop je bent opgevoed.

De meeste moslims in het Westen worden beïnvloed door de westerse cultuur en door de vele niet-moslims die hen omringen. Dat is de reden waarom, op dit moment nog, in het Westen – in tegenstelling tot moslim gedomineerde gebieden en landen – we nog zo veel gematigde en passieve moslims zien.

Dit zal snel veranderen wanneer het land islamitischer wordt en het aantal moslims in het land groeit. Wij zien dat – zonder uitzondering – in de vele landen gebeuren die door de islam veroverd zijn. Want er zijn veel verschillende moslims in de wereld, er is echter slechts één islam.

Over moslims
Wat alle moslims, zonder uitzondering, geloven is:
1. Er is geen andere God dan Allah en
2. Mohammed is zijn boodschapper.

Dit betekent dat alle moslims geloven in wat Mohammed heeft gezegd (of Allah via Mohammed). En dus zijn zij het eens met wat Mohammed heeft gedaan. Het maakt niet uit wat het is. Het is zeer belangrijk om dit te begrijpen. Elke moslim (passieve, matige, nominale of toegewijde) gelooft dat de woorden van Mohammed waar is.

Ondanks dat de meesten van hen geen idee hebben van wat dit betekent of wat dit omvat, hebben ze zich nog steeds gecommitteerd aan de woorden van Mohammed. Om de islam beter te begrijpen is het enige wat je hoeft te doen: er achter te komen wat Mohammed heeft gezegd en gedaan. Dit is immers vastgelegd in de islamitische trilogie: koran, hadith en Sira. Ik kom er later op terug.

Verschillende soorten moslims
Over het algemeen kunnen wij vier soorten onderscheiden:
1.
passieve moslims
“Passief moslim” zijn is alleen mogelijk in de vrije, niet-islamitische, landen. Hoe meer een land islamiseert, hoe minder ze zullen worden getolereerd. Dus, als ze eerlijk waren, zouden ze hun religie verlaten.

Veel moslims in het Westen zijn “passieve moslim”. Ze zijn alleen moslims in de statistieken en zijn meestal moslim door geboorte zonder een keuze. Ze hoeven niet per se de overtuigingen van de islam te volgen: ze kunnen alcohol drinken, niet bidden, varkensvlees eten, doen ramadan niet, dragen geen boerka of hoofddoek, gaan niet naar de moskee, lezen de koran niet, enz. Kortom: een “passieve moslim” is niet (echt) moslim.

2. gematigde moslims
Er zijn ook veel “gematigde moslims” in het westen. Gematigde moslims zijn degenen die ontkennen of negeren een deel van hun geloof en kiezen alleen uit die delen van de islam waar ze in willen geloven. Er is echter geen theologische basis voor hun standpunten. Waar ze in geloven is niet wat is geschreven in de islamitische Schrift . Islam zegt DUIDELIJK: dood alle ongelovigen. En: dood alle huichelaars (en … dat verklaart waarom gematigde moslims niet bereid zijn om deel te nemen aan de jihad). 

Islamisering begint wanneer er voldoende moslims in een land zijn die strijden voor hun religieuze privileges. Zodra een samenleving wordt gedomineerd door moslims dan zullen hun religieuze leiders al gauw de sharia instellen. Dan zullen gematigde moslims geen bestaansrecht meer hebben en volkomen uit beeld zijn. Elke gematigde moslim zou zich serieus moeten afvragen: zijn de woorden van Mohammed echt wat ik wil geloven?

3. nominale moslims
Ook is een bepaald percentage van de moslims  “nominale moslims”. Zij zijn niet volledig geïnformeerd over hun geloof en kunnen dan ook (nog) niet hun geloof beoefenen. Het is aangetoond dat hoe meer hij leert over de islamitische ideologie, hoe meer toegewijd hij daarmee wordt om de leer van de koran, de Hadith, en eisen te doen.

4. vrome moslims
De meeste moslims in de wereld van vandaag zijn gewoon: “Moslim”. Ze volgen en praktiseren de overtuigingen van de islam en als zodanig zijn zij verplicht om Allah te aanbidden precies zoals Mohammed dit deed. Moslims in de wereld volgen de islam niet halfslachtig. Zij stellen dat een moslim moet staan voor ​​wat de koran leert.  ISIS en Al Qaeda bijvoorbeeld zijn vrome moslims omdat ze precies doen wat Mohammed deed en precies doen wat de islam zegt in de koran, de Sira en de hadith.

Het werkelijke probleem
Het maakt niet uit wat politici ons wil doen geloven: WIJ ZIJN NIET in oorlog met ISIS; het vernietigen van ISIS lost niets op. Boko Haram heeft bijvoorbeeld veel meer mensen gedood dan ISIS . Wanneer ISIS wordt vernietigd zullen andere islamitische terreurgroepen zijn plaats innemen. Het probleem hier is ISLAM: Islam is de bron van al dit kwaad!

Het kwaad zal altijd blijven komen zolang islam bestaat. Want volgens de Koran is het woord van Allah verheven, eeuwig, en daar kan nooit aan worden getwijfeld.

Over de islam
De islam is een monotheïstische (één god) totalitaire religie systeem. De islam is een militaire religie en wordt gekenmerkt door de leer van de absolute onderwerping en gehoorzaamheid aan Allah (de sharia) door het volgen van het voorbeeld van de krijger Mohammed als Zelfbenoemde “laatste profeet” van God.

Er bestaat niet zoiets als een “gematigde islam”. Dat is een constructie van de westerse samenleving (wishful thinking). Er is maar één islam, dus islam is islam. Geen verwarring hierover.

De islam is wat er in de trilogie: de koran, de Sira en de Hadith staat. Islam is de propaganda dat moslims hersenspoelt het voorbeeld van Mohammed te volgen.

Het doel van de islam:
De islam heeft maar één doel: maak sharia de wet van het land. In elk land. Wereldwijd. Al het andere is hier ondergeschikt aan.

Dus, het doel van de islam is niet om ieder mens in de wereld te bekeren om moslim te worden. Het uiteindelijke doel van de Islam is om te domineren en te controleren en het wereldwijd opzetten van de sharia. Zodat ieder mens zal leven onder de heerschappij van Allah.

Het Arabische woord “islam” betekent “onderwerping”, niet “vrede”. Veel moslims zouden willen dat u gelooft dat het “vrede” betekent. Vrede is alleen mogelijk na onderwerping aan islamitische heerschappij en de islamitische wet (sharia).

Vrede is identiek met onderwerping aan de islam, en de afwezigheid van de sharia is de afwezigheid van vrede. De islam kent “vrede” als het land wordt bestuurd door de sharia in een gecontroleerde zone. Vrede in de islam is alleen mogelijk wanneer er geen reden meer is om te vechten (en al het land is veroverd).

Wat is de islam?
Islam werd opgericht in Arabië in de 7de eeuw en is gebaseerd op de leer van de krijgsheer Mohammed die het geleidelijk schreef in een periode van ca. 23 jaar.
De islam is een ​​totalitaire ideologie; het controleert elk aspect van het leven: niet alleen hoe om te bidden, maar ook hoe te denken, hoe te kleden, wat te eten, hoe te leven, hoe te handelen, enz. Islam geeft geen ruimte voor eigen interpretaties, voor vrijheid of eigen geloof in de islam.

Er is geen liefde van God; alleen controle, haat en overheersing van de mensen.
In de islam is er niet zoiets als goed en kwaad, alleen dat wat wordt geboden en dat wat verboden is. De islam is een religie van wetten. Deze strenge codes worden gegeven door Allah via de profeet Mohammed om al het leven te verwoorden omdat deze wetten zijn wil voor de gehele mensheid is waaraan niet kan worden getwijfeld.

Omdat de islam een religie van wetten is, is er geen bekering die komt uit het hart, maar een overgave die voortkomt uit angst. Er is geen persoonlijke relatie met Allah mogelijk zoals met andere religies. Geen moslim weet echt of hij ooit de wetten genoeg heeft gehoorzaamd. Maar wie in een Jihad sterft, dan staat geschreven dat hij rechtstreeks naar het paradijs gaat:

[Bukhari 1,2,35] Mohammed zei: “De man die in jihad treedt, gedwongen door niets anders dan oprecht geloof in Allah en Zijn profeten, en deze overleeft, zal beloond worden door Allah, hetzij in het hiernamaals, of met de oorlogsbuit. Als hij wordt gedood in de strijd en sterft als een martelaar, zal hij worden toegelaten tot het paradijs …”

In de gehele koran komt het woord “Liefde” niet één keer voor.
Maar het woord “onthoofden” wordt 41 keer genoemd in de sira, 9 keer in de hadith van Bukhari en 1 keer in de Koran. En de woorden “doden” en “vechten” worden niet minder dan 32.213 keer in de trilogie genoemd.

Er is geen grotere bedreiging in de wereld dan de stap voor stap islamisering van de vrije landen in het Westen; het geleidelijk aan veranderen van de democratische rechtsstaat in middeleeuwse sharia.

Waarom is de islam anders dan alle andere religies?
In de islam is er geen verschil tussen de staat en de religie. Er is geen scheiding van kerk (moskee) en staat. De religie is de staat, en de staat is de religie; beide zijn één en dezelfde. Alle wetten zijn al in de trilogie geschreven. Dat wil zeggen: de moskee beslist en de imam stelt de regels.

In tegenstelling tot andere religies is de islam niet alleen een persoonlijke religie. De islam heeft religieuze, juridische, politieke, economische, sociale en militaire componenten. Het religieuze deel van de islam beslaat slechts ongeveer 1/5 deel; dus islam is niet alleen een religie met dingen die je gewoon kunt doen voor jezelf, zoals vasten en te bidden. Het heeft veel meer elementen, zoals de sharia, die elk detail van het sociale leven voor zowel moslims als niet-moslims beïnvloeden. Als er een meerderheid van moslims in een bepaalde plaats is, willen zij daar de koran invoeren door de plaatselijke democratie te vervangen door de wetten van de sharia.

De islam aanvaardt een wet naast Allah’s wet namelijk niet. Dat betekent in de praktijk dat bijv. als iemand steelt, zijn hand moet worden afgesneden; dat overspeligen moeten worden gestenigd, afvalligen moeten worden gedood, enz.

Meer dan de helft van de leer van de Islam gaat over niet-moslims. De leer van de islam is veel meer bezig met de ongelovigen (bijv. hoe niet-moslims moeten worden vernederd en vermoord) dan bij de gelovigen (bijv. hoe moslims moeten bidden of handelen om een goede moslim te zijn).

Iedereen zou volgens de regels van de islam moeten leven: moslims en niet-moslims. Dus zelfs als je geen moslim bent, eist de islam dat je de regels van de sharia volgt.

Hoe meer de islam het voor het zeggen krijgt in een land, hoe meer het de sharia in dat land toegepast wil hebben. Dit begint met schijnbaar onschuldige dingen (zoals kamers voor gebed op te eisen, gescheiden ruimtes voor jongens en meisjes op de scholen, enz.) en eindigt, na verloop van enige tijd, met de volledige uitvoering van de sharia. Dit stapsgewijs en bijna onmerkbaar proces staat bekend als “kruipende sharia”.

Het verspreiden van de ideologie
Volgens de islam is het een verplichting voor moslims om niet-moslims zo veel mogelijk te hinderen; en niet op een zeer leuke manier. De regels van de sharia zijn niet erg aangenaam voor niet-moslims:

9,3% van de trilogie bevat anti-Joodse teksten; hoe joden te bevechten en te doden. 
31% van de trilogie is gewijd aan de jihad; hoe niet-moslims te bevechten en te doden.
60% van de trilogie is gewijd aan kafirs; hoe niet-moslims te onderwerpen en te vernederen.

Echter, het verspreiden van de ideologie gebeurt niet door middel van de trilogie alleen. Minder dan 10% van alle moslims lezen daadwerkelijk de Koran. Sterker nog: de meeste ex-moslims verlieten de islam nadat ze begrepen waar de koran eigenlijk voor staat en wat deze hen leert.

Het verspreiden van de ideologie van de islam GEBEURT voornamelijk via de moskeeën, imams, religieuze leiders, milieu (kring van vrienden, kennissen) en opvoeding. De meeste moslims doen gewoon wat hen wordt onderwezen door het voorbeeld uit de kindertijd en in de moskeeën.

De groei van de islam is bijna uitsluitend te danken aan de zeer hoge geboortecijfers. De “snelst groeiende religie in de wereld” is eigenlijk de “snelste fokkerij religie in de wereld”.

Nieuwe bekeerlingen kunnen alleen door angst en bedrog worden verworven en nooit door de vrije wil (zoals het geval is met het christendom of een andere religie). 

Een andere belangrijke reden dat de islam nog steeds groeit vandaag de dag is, dat het zeer eenvoudig wordt gemaakt om een ​​moslim te worden, maar het erg moeilijk is om de religie te verlaten.

Velen, die in niet-islamitische landen (in het Westen) wonen, die zich bekeren tot de islam weten absoluut niets over de islam. Zij hebben een compleet verkeerd beeld voor ogen van wat de islam werkelijk is.  De islam is een verderfelijke en bedrieglijke ideologie, die zich uitstekend vermomt onder het dekmantel “religie”; “de religie van vrede” zelfs.

Islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee vijandige kampen:
1. Dar al-Harb (land van de oorlog, geregeerd door de ongelovigen).
2. Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims).

Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt gezien als een land van oorlog: Dar al-Harb. 

Wij, in het westen, zijn de ongelovige kafirs, die dringend moeten worden aangepast aan de moslims in “Dar al-Islam”, het land van de islam. Jihad zal niet stoppen totdat het land wordt gedomineerd door de islam en gecontroleerd door de sharia.
De jihadistische beweging is de drijvende kracht achter de wereldwijde terroristische aanslagen van vandaag. Een vers als: “doodt hen waar je ze kunt vinden” (Koran 2: 191, 4:89, 4:91) is zo’n typisch voorbeeld.

Er zijn meer dan 1400 hadiths over jihad, waarvan 98% gaat over het doden van de kafir . . . . 

De islam heeft een andere manier om het Westen te koloniseren gevonden:
1. door de uterus; vermenging met de kinderen van het “gastland”
2. door immigratie
3. door bekering van ongelovigen

De islam heeft vele malen gezegd dat ze ons van binnenuit zullen vernietigen.

Verscheidene West-Europese steden hebben al compleet moslim “vrije staten”, waar moslim immigranten zich gedragen als bezetters, waar de westerse regering niet meer durft in te grijpen.  In de gehele wereld is het integratiebeleid mislukt omdat de islam niet wil integreren: “Maak met de joden en christenen geen afspraken, want als je dat doet, word je een van hen.”

Een harmonieuze, multiculturele samenleving met islam bestaat niet en zal nooit bestaan. De geschiedenis leert dat moslims, zolang ze in de minderheid zijn, zeer tolerant zijn; maar eenmaal aan de macht zijn zij de vijand van andersdenkenden.

Islam brengt niets goeds. De islam brengt alleen dood, ellende, angst, ongelijkheid, wreedheid, chaos en culturele degradatie.
Het is niet te bevatten, dat politici en verantwoordelijke beleidsmakers nog steeds de islam propageren als een zachte en vreedzame godsdienst; men blijft volhouden dat er geen wezenlijk probleem is met immigratie en islamisering.  

ISLAM Jihad ziet heilige oorlog tegen ongelovigen als een religieuze plicht!
In de islam is jihad een gemeenschappelijke verplichting met als doel: de oprichting van de SHARIA wereldwijd als de geldende wet van het land. Deze verplichting kan worden voldaan op alle mogelijke manieren: via oorlog, geld, de pen, het zwaard, morele steun, politiek, en zelfs bedrog voor de zaak.

Jihad is veel meer dan het terrorisme en de oorlog alleen. Zoveel mogelijk slachtoffers maken door met een vrachtwagen op een menigte in te rijden, is Jihad.

Het stap voor stap veranderen van leerboeken en de cultuur doet een vrij land veranderen. Het onderwijs via de mond, de spraak, verplicht bezoek aan de moskee als onderdeel van de les, is jihad.

Veel belangrijker en gevaarlijker dan de jihad van het zwaard zijn de subsidiestromen voor de bouw van moskeeën, islamitische scholen, enz.

Het feit dat momenteel moslim landen als Qatar, Koeweit, Bahrein, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië geen moslim vluchtelingen opnemen maar niet-islamitische landen dwingen om dit wel te doen, is Jihad.

Het feit dat rijke olie staten, zoals Saoedi-Arabië, moskeeën, islamitische scholen en universiteiten in Europa en niet-islamitische landen financieren, is Jihad.

Deze zijn de verschillende manieren om de heilige oorlog te “vechten” en te streven naar het doel van de totale islamitische overheersing van de wereld, zodat ieder mens onderworpen zal worden aan Allah’s wetten, de sharia.  De koran legt in meer dan 100 verzen uit dat islam en jihad  onafscheidelijk zijn.

Moslims konden meer dan 1400 jaar hun jihad tegen alle andere religies alleen voeren dankzij het onvermogen van niet-moslims om zich te verdedigen. Vrijwel dagelijks doden islamitische fundamentalisten christenen, joden, hindoes, boeddhisten en atheïsten in de naam van Allah.  Geen van deze andere religies zijn in oorlog met elkaar!

De rechten van vrouwen in de islam.
Volgens de islam heeft Allah vrouwen gecreëerd om het eigendom van de mensen zijn, om op elk moment met hen te doen wat ze willen. In de islam is een vrouw, zoals een hond, altijd het eigendom van een man. Het is aan de eigenaar of ze goed of slecht wordt behandeld.

Zowel de islam als de sharia dicteren dat elke vrouw tot een man moet behoren als zijn absolute eigendom. Dit zelfde geldt een kind, een bijvrouw of een minnares. De koran zegt bijvoorbeeld: [Koran 2: 223] “Vrouwen zijn uw akkers; ga in uw velden wanneer u maar wilt”.
Vrouwenrechten en islam kunnen niet naast elkaar bestaan.  

LGBT (lesbian, gay, biseksueel, transgender) rechten in de islam.
Zij hebben gewoon geen rechten. Hun straf is de dood.  LGBT-rechten en de islam kunnen niet naast elkaar bestaan.

De zes vormen van islamitisch bedrog:
1. Taqiyya : tactisch bedrog behoeve van verspreiding Islam.
Taqiyya wordt gedefinieerd als huichelarij over de moslim identiteit.
“Als het mogelijk is om een ​​doel te bereiken door te liegen, en niet door de waarheid te vertellen, is het toegestaan ​​om te liegen als het bereiken van het doel toelaatbaar is; liegen is zelfs verplicht als het doel “verplicht” is.

Voorbeelden hiervan zijn elk liegen is toegestaan om de islam te beschermen, of om een ​​moslim te beschermen. De praktische toepassing van deze misleiding is ook:
Wanneer moslims klein in aantal zijn: “Wij zijn van de religie van de vrede”.
– Wanneer aantal moslims toeneemt: “islam verdient een speciale status”.
– Wanneer moslims u in aantal overtreffen: “islam of anders …”.

2. Kitman : misleiding door omissie (verzuim, weglating).
Kitman wordt gekenmerkt door iemand slechts een deel van de waarheid te vertellen, i.p.v. de gehele waarheid. Vaak resulteert Kitman in een grove verdraaiing van de waarheid.

Een voorbeeld van kitman is om alleen rustige passages uit de koran te citeren, terwijl men weet dat die passage later werd ingetrokken (geannuleerd) door middel van een of meer militante, tegenstrijdige verzen.
“Er is geen dwang in de godsdienst” wordt opgeheven door de vele oproepen tot de jihad.

3. Tawriya : bedrog door dubbelzinnigheid.
Tawriya wordt gedefinieerd als het verbergen, en het kan “creatief liegen” worden genoemd. Het is oké om de intentie van de eed te breken, zolang je niet de letter van de eed breekt.

Bijvoorbeeld: als een moslim reageert op jouw begroeting van “Merry Christmas” dan zou hij kunnen zeggen: “Ik wens jou het beste”. Je denkt dat hij jou met een groet van Kerstmis terug antwoordt. In werkelijkheid heeft hij voor jou zijn wens geuit dat jij je bekeert tot de islam; hij wil het beste voor jou dat jij, volgens hem, moslim wordt.

4. Taysir : bedrog door middel faciliteren.
Dit is een subtiel doctrine die in wezen betekent dat als een moslim niet in staat is om bepaalde aspecten van zijn religieuze praktijk te vervullen, dan is hij niet verplicht om te proberen om dit te doen.

Bijvoorbeeld: een moslim zou niet zondigen door het eten van niet-halal ( “haram”) producten als er geen halal voedsel beschikbaar is of door het missen van gebeden als er geen plaats of gelegenheid is om te bidden.

Een ander voorbeeld: moslims in niet-islamitische landen kunnen beweren dat zij niet geloven in verschillende delen van de sharia (het stenigen van overspeligen, handen wegsnijden van dieven, enz.), maar ze kunnen deze gewoon wegzetten door de leer van Taysir; het wachten tot de omstandigheden veranderen, zodat ze het kunnen toepassen.

5. Darura : bedrog uit noodzaak.
De naam zegt het al: alles wat de moslim is opgedragen om te doen (het deelnemen aan iets wat “haram” of verboden is), zelfs tot het punt van het ontkennen van zijn geloof, is bedekt (en toegestaan) door deze leer.

Bijvoorbeeld: Als een moslim, gedwongen is om naar een seculiere (westerse) rechtbank te gaan in plaats van een sharia-rechtbank om zijn rechten te verkrijgen, dan valt dat onder Darura. Het is een moslim immers niet toegestaan ​​om te geloven in, door de mens gemaakte, wetten.

6. Muruna : tijdelijke opschorting van sharia.
Muruna betekent: het gebruik van de flexibiliteit om in combinatie met de vijand of de omgeving, de gemeenschap het valse gevoel te geven dat zij geen bedreiging voor hen vormen.

Moslim immigranten lijken matig. Domme, kortzichtige politici houden het onwetende volk voor dat wij voornamelijk met passieve moslims of “gematigde” moslims te maken hebben. Zij vormen inderdaad geen bedreiging, totdat zij op krachten gekomen zijn en voldoende in aantal zijn.

De liberalen in islamitische landen strijden fel tegen de islam. De liberalen in het Westen verdedigen fel de islam . . . totdat de realiteit hen inhaalt en het te laat is. 

Het politieke belang staat voorop
Voor niet-moslims is de islamitische religie zelf van geen belang.

Het is de politiek van islam die van het grootste belang is. Bijvoorbeeld: gebed is een religieuze daad, maar de eis, dat ruimtes in openbare scholen worden ingericht voor het gebed, is een politieke daad.

Wanneer moslims druk op onze maatschappij uitoefenen om ​​onze hele cultuur aan te passen en te veranderen, dat zijn politieke eisen. Zouden wij deze politieke eisen verwerpen (hetgeen natuurlijk ons recht is) dan zou deze voor de moslim geen enkel religieus gevolg hebben.

Daarom is het in de eerste plaats van belang dat de politieke doctrine aangepakt dient te worden!

Politieke islam is dat deel van de Islam dat de omgang met de Kaffers (de niet-moslims), ons dus, behandelt.

Naar verhouding slechts een klein deel van de trilogie gaat over religie; het overgrote deel gaat over de politiek. 

De islam is een politieke, absolute en totalitaire ideologie die tot doel heeft het religieuze, sociale en politieke leven van de mensheid in alle opzichten te controleren op basis van totale onderwerping aan de leer en het gezag van de koran.

Wat is Islam
Dood vanwege afvalligheid en godslastering, dood wegens overspel en homoseksualiteit, geslachtsdiscriminatie, kind huwelijken, amputaties van ledematen, onthoofdingen, zweepslagen, ophanging, steniging, antisemitisme, polygame huwelijken, eerwraak, enz.

In elk land waar de islam voor het zeggen heeft, is alles wat je ziet sharia, door de staat opgelegde ongelijkheid, brutaliteit, geweld en angst; er is geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van godsdienst, geen Bijbels, geen kerken, enz.

Wat is de sharia?
Sharia is de trilogie, die een complete manier van leven dicteert aan zowel moslims als aan niet-moslims.

De sharia is het belangrijkste onderdeel van de islamitische doctrine. Sharia omvat de wet hoe men in elk aspect van het dagelijks leven dient te leven; het bevat uitspraken bestemd voor moslims in de omgang met niet-moslims (kafirs). Ongelovigen moeten levend worden verbrand.

De sharia is een complete handleiding voor een beschaving.

Welke onderwerpen staan er nog meer vastgelegd  in de Sharia
Kruisigingen, mishandeling van vrouwen, genitale verminking, gedwongen bekering,  slavernij, verkrachting, afpersing van ongelovigen, vervolging en dood voor godslastering, dierenleed, verbod op muziek en zang, enz.

Redenen om islam te verdedigen
Velen kunnen de islam niet begrijpen.

De menselijke geest kan de islam gewoon niet bevatten omdat de islam zo’n fundamenteel andere manier van denken is. Wij, in het Westen, zijn zo gewend aan de westerse manier van denken, gebaseerd op de joods-christelijke cultuur, de 10 geboden, gelijkheid voor allen, de gouden regel van het principe van het behandelen van anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden, tolerantie en vergeving, dat we ervan uitgaan, dat deze verworvenheden automatisch voor alle religies gelden.

Helaas zijn deze niet van toepassing op de islam. De leer van de islam druist duidelijk in tegen bijna alles wat wij in het Westen geloven en voor staan. De islam kent – bijvoorbeeld – geen “Golden Rule”, geen gelijke rechten, geen kritisch denken, geen vrijheid van meningsuiting, geen democratie, enz.

Ondanks het overweldigende bewijs van de media, dat de islam niets goeds brengt, kunnen veel mensen gewoon niet geloven dat het waar is en deze feiten dan gewoon ontkennen. Ze blokkeren deze beelden in hun gedachten.

Onze politici hebben het veelal over “gematigde moslims” die wij liever niet willen (lees: durven te) beledigen.

Dit is de reden waarom wij zien dat zo veel mensen in het Westen (inclusief onwetend verwesterde moslims!) nog steeds in totale ontkenning zijn over de islam en de andere kant opkijken en de islam zelfs bevorderen.

Politici, media, liberalen en opvoeders . . . zij allen stoppen, net als een struisvogel, liever hun kop in het zand.

Gelukkig is er hoop … Mensen over de hele wereld zijn langzaam maar zeker wakker aan het worden.

Jezus Christus zegt dit over het ware horen: “Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed te verstoppen? Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!”

Bovenstaande is een verkorte verhandeling, vertaald uit het engels.

8 reacties


 1. Zeg het waar al onze wetenschappers zwijgen : de islamleer vormt zonder enige uitzondering psychoten en psychopaten. De gevolgen van die fascistische barbaarse leer is waar te nemen in de hersenen. Dit komt niet van een islamfoob of een racist maar van een neuro-bioloog. Die stelt als wij de bevindingen van dat wetenschappelijk onderzoek bekend maken dan wordt het met zekerheid WO III. Verder niets aan de hand volgens onze bezetters, die van de bendes(partijen) van de Politieke Kaste.

  Beantwoorden

  1. De islam doet zich voor als een vredelievende religie. Maar eenmaal binnengelaten in het gastland gedraagt de islam zich als een verscheurend roofdier.

   Beantwoorden

 2. Ik ben zo erg geschrokken om wat ik heb gelezen. Ik ben zelf een trotse Moslim alhamdoulilah. Ik vind dit zo respectloos dat de Islam zo erg word neergehaald door onwetendheid van mensen. De Islam is een prachtig en heel rustgevend geloof. Doet niemand kwaad en is niet kwaadaardig! Ik zie hier woorden met pschyopaten en roofdieren. Kom op mensen waar hebben we het over? Waarom moet alles zo haatdragend zijn zo boos en gemeen? Iedereen zn eigen regilies maar je hoeft dan niet zo een site te maken om de islam zwart te maken. Dat zou bij wijze van spreken een moslim ook niet doen over een jood of katholieker. Wel echt belachelijk dit. Moge Allah swt je leiden naar een goed pad

  Beantwoorden

  1. De allermeeste mensen zijn onwetend over de inhoud van de Koran. Zelfs vele moslims weten nauwelijks wat de Koran van een goede moslim verlangt; en zij zullen het vast roerend eens zijn met uw reactie.
   Wie zich enigszins in de Koran heeft verdiept zal begrijpen dat Allah helemaal niet zo menslievend is zoals u dat in uw reactie probeert over te brengen.

   Dat u persoonlijk de islam als prachtig en rustgevend beleeft is juist heel erg goed! Wanneer alle moslims dit zo zouden beleven dan zag de wereld er een stuk vriendelijker uit.

   De islam – volgens de Koran – is echter de enige godsdienst in de wereld, die onverdraagzaam is ten opzichte van andere religies , w.o. naar het christendom, en andersdenkenden.

   Beantwoorden

 3. Dit klopt helemaal niet, nergens in de koran staat dat we ”mensen moeten doden”.

  Je hebt een heel verkeerd beeld van de moslims.
  Je kijkt teveel naar wat de media zegt.
  Als je zoiets wilt plaatsen gooi er dan wel feiten en cijfers in 😉 (in dit geval stukken uit de koran)

  In Sha Allah ga je jezelf ooit verdiepen in de islam en zien dat het wel om vrede gaat.

  Groetjes een moslima

  Beantwoorden

 4. Je hebt gelijk: de islam verkondigt vrede aan allen, die zich onderwerpen aan Allah.

  Beantwoorden

 5. dit is zeker niet waar!
  je bent een achterlijk mens en weet helemaal niks van de islam
  je bent dommer dan dom
  maar oke

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *