Ex-Illuminati over het échte complot van de machtselite

Naar aanleiding van mijn pro-Israël artikelen krijg ik regelmatig e-mails van zowel christenen als andersdenkenden die mij menen te moeten wijzen op de inmiddels opnieuw in brede kringen aangehangen ‘Zionistische complottheorieën’ die beweren dat de joden de hele wereld willen onderwerpen en waarin de (stichting van de) staat Israël het brandpunt zou zijn. Uit, op deze site al vaker aan bod gekomen, onomstreden getuigenissen van ex-Illuminati leden zoals Svali, Hidden Hand en Doc Marquis (de eerste twee zijn schuilnamen) blijkt echter dat het échte complot heel anders in elkaar steekt, en alle ‘anti-Zionisten’ feitelijk gruwelijk worden misleid door een machtselite die niets liever wil dan Israël totaal te (laten) vernietigen en zowel het joden- als het christendom uit te roeien, om er een wereldwijde Luciferiaanse New Age religie voor in de plaats te stellen.

‘Svali’ is het pseudoniem van een inmiddels 53 jarige vrouw die tot 1996 een gedachten’programmeur’ was voor de Illuminati, een machtige elite-sekte waar circa 1% van de Amerikaanse bevolking lid van is en die in alle sociale instituten en overheidsinstellingen is doorgedrongen. Svali’s onthullingen wierpen een nieuw licht op zaken zoals de ‘war on terror’, ‘homeland security’ en dus ook het veronderstelde ‘Zionistische complot’.

Svali stond aan het hoofd van de Illuminati-afdeling in San Diego en had 30 trainers onder zich. Met gevaar voor eigen leven besloot ze uiteindelijk om eruit te stappen en de wereld te waarschuwen voor de verborgen macht en agenda van de Illuminati, die volgens haar niets anders dan een sadistische, satanische sekte zijn die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. De meest machtigen zijn hoofdzakelijk homoseksueel en pedofiel, maken zich schuldig aan dierenoffers en soms zelfs rituele moorden en werken nauw samen met onder andere de CIA en de Vrijmetselarij.

Verder gelooft de top van de Illuminati net zoals de Nazi’s in de suprematie van het Arische ras. Duits is bij hen dan ook de belangrijkste voertaal. Joodse afvalligen worden echter verwelkomd. De machtselite controleert de wereldwijde drugs-, wapen-, pornografie- en prostitutiehandel, zit hoogstwaarschijnlijk achter een groot aantal politieke moorden en tevens achter de aanslagen op 9/11, waaruit de ‘war on terror’ ontstond. De Illuminati zijn de overheden op zowel lokaal, provinciaal, staats- als nationaal niveau geïnfiltreerd, alsmede ook alle onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en natuurlijk de massamedia.

Occulte Nieuwe Wereld Orde

Svali: ‘De Illuminati zijn een groep die een geloof genaamd ‘verlichting’ praktiseert. Deze is Luciferiaans van aard. Volgelingen wordt geleerd dat dit geloof teruggaat tot de oude mysterie religies van Babylon, Egypte en het Keltische druïdisme. Van al deze religies hebben zij ‘het beste’ genomen, de fundamentele gebruiken, die samengevoegd werden in één zeer occult systeem. Veel groepen vereren op lokaal niveau godheden zoals El, Baäl, Ashtarte, Isis, Osiris en Set. Wat deze groepen gemeen hebben is dat ze het kwaad leren en praktiseren.’

De grote bankiers uit de tijd van de Tempeliers, die de eerste koningen in Europa financierden, zijn de werkelijke oprichters van de Illuminati.

Geplande financiële crisis in 2000 voorspeld

De Illuminati, die ervan overtuigd zijn dat de mensheid door middel van geld gecontroleerd kan worden, plannen de instorting van alle overheden, inclusief de Amerikaanse. Eerst komt er een financiële ineenstorting die de Grote Depressie volledig in de schaduw zal stellen. Deze ineenstorting zal worden bewerkstelligd via de grote banken en financiële instituten van de wereld en door middel van manipulatie van de beurzen en de rentetarieven. De meeste mensen zullen zwaar in de schulden zitten.

Op zeker moment zullen al deze schulden worden opgeëist, waardoor velen onmiddellijk failliet zullen gaan. Dit zal over de hele wereld gelijktijdig algemene financiële paniek veroorzaken. Mensen die geen schulden hebben zullen deze tijd beter doorkomen dan de rest. 

Daarna wordt de staat-van-beleg uitgeroepen en zal het leger het regio voor regio overnemen. Op veel plaatsen zal anarchie heersen, wat de overheid zal gebruiken als rechtvaardiging voor strenge maatregelen, het inzetten van wapens en het gebruik van grof geweld.

De ‘Opperste Wereld Raad’ bestaat nu al, als een prototype voor de wereldregering die tijdens deze periode van chaos zal worden opgericht.

De leiders van deze Raad staan aan het hoofd van de financiële wereld, het ‘oude’ bankierswezen, zoals de Rothschild familie in Engeland en Frankrijk. De Amerikanen worden vertegenwoordigd door de Rockefellers. Eén van de belangrijkste redenen van de schijnbare onkwetsbaarheid van de Illuminati is het feit dat deze families puissant rijk en daardoor enorm machtig zijn.

VN ‘opstapje’ naar Wereldregering

De VN werd opgericht om de grootste barrières voor een wereldregering te overwinnen en als ‘opstapje’ te dienen voor de invoering van een één-wereld gemeenschap. De grootste barrière die moest worden opgeruimd was het nationalisme, oftewel het trots zijn op je eigen land. Daarom moest de wereldbevolking vele jaren lang worden gehersenspoeld door de media, zodat ze achter de opheffing van grenzen zouden gaan staan (voorbeeld: de EU), waardoor uiteindelijk ieder nationalistisch gevoel moet worden vernietigd. De VN doet slechts het voorbereidende werk en is niet de werkelijke machtsbasis in de wereld. Zodra de Nieuwe Wereld Orde is geïnstalleerd zal de VN tamelijk onbelangrijk worden. De macht zal dan komen te liggen bij een nieuwe Wereld Raad (of meerdere ‘raden’).

Israël en het Zionisme

Het conflict in het Midden Oosten is in het voordeel van de Illuminati. Ze HATEN Israël, en wachten op een goede gelegenheid om het land totaal te vernietigen.

De Illuminati voorzien zowel Israël als de Palestijnen tegelijkertijd van geld en wapens, om zo het conflict gaande te houden. Ze werken heel dubbelzinnig, heulen met alle partijen. Zo gebruikten ze de Sovjet Unie om de Palestijnen te voorzien van geld en wapens en om de ‘vriendschap’ tussen de Russen en de Arabische landen te onderstrepen. De Amerikaanse Illuminati hielpen ondertussen -om dezelfde misleidende redenen- Israël aan nieuwe wapens.

Kortom, de machtselite is gek op dit schaakspelletje, en wil uiteindelijk een nieuwe grote Wereldoorlog creëren. Uit de chaos zal vervolgens, op de puinhopen van de oude wereldorde, de Nieuwe Wereld Orde worden opgericht met Rusland als dé militaire machtsbasis en Europa als het politieke centrum. ALLE militaire leiders en trainers van de Illuminati werden getraind in Rusland. In de Nieuwe Wereld Orde zal Rusland belangrijker zijn dan Amerika.’

Géén Joods complot

Vraag van H.J.Springer, die het uitgebreide interview met Svali hield: ‘Zijn de Illuminati een JOODS complot?’ 

Svali: ‘Absoluut niet. Hitler en zijn mensen (vooral Himmler en Goebbels) waren in feite top-illuminati. De Illuminati zijn extreem racistisch. Als kind werd ik gedwongen om ‘concentratiekampje’ te spelen, zowel op mijn boerderij in Virginia als in geïsoleerde kampen in Duitsland.

Ja, er zitten een aantal zeer machtige mensen van Joodse afkomst in deze groep. Maar om in de Illuminati aan de top te komen wordt een jood gedwongen zijn geloof en afkomst af te zweren, en moet hij trouw zweren aan Lucifer en het geloof van de Illuminati. In ruil voor dit verraad krijgen ze macht en geld.

Het Vierde Rijk

Veel Illuminati zijn geprogrammeerd met het concept van het ‘Fourth Reich’, het Vierde Rijk. Ze geloven heel sterk in de suprematie van het Arische ras en in de heerschappij van de ‘puren’ en ‘intelligenten’. In sommige van hun ceremonieën worden daadwerkelijk minderheden –untermenschen– vermoord.

Vrijmetselaars, FBI, CIA, Nazi’s, Mormonen en Jehova Getuigen

De Vrijmetselaars en de Illuminati zijn feitelijk één en dezelfde organisatie. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminati geleerden en hun onderwijs. De topleiders van de Vrijmetselaars zijn tevens top-Illuminati. Vrijmetselaars van lage rang zijn echter niet per se Illuminati en weten meestal niets van de praktijken en rituelen die in de grote tempels worden gehouden.

Veel leiders van de FBI waren en zijn lid van de Illuminati. Na de Tweede Wereldoorlog hielp de CIA Duitse geleerden -eveneens veelal Illuminati leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Ook de Kerk van de Mormonen en de Jehova Getuigen worden geleid door de Illuminati.’

Kinderen worden opgeleid tot psychopaten

‘Zo worden kinderen getraind, tenminste, zo deden ze het bij mij:

[1]–Als een kind 2 jaar oud is maken ze elektroden aan hem/haar vast en wordt het in een metalen kooi gestopt. Dan krijgt het kind zware elektrische schokken.

[2]–Het kind wordt uit de kooi gehaald, krijgt een poesje in zijn handen, en krijgt de opdracht de nek van het beestje om te draaien.

[3]–Als het kind huilt en weigert wordt het opnieuw in de kooi gestopt en krijgt het weer elektrische schokken toegediend, net zolang totdat het kind te uitgeput is om nog te kunnen schreeuwen.

[4]–Dan wordt het kind er weer uitgehaald en krijgt het opnieuw de opdracht om de nek van het poesje om te draaien. Het kind zal huilen maar wel gehoorzamen, puur uit angst om weer gemarteld te worden. Na het wurgen van het poesje wordt het kind uitbundig geprezen.

Dit is echter slechts de eerste stap. Naarmate het kind ouder wordt, worden ook de dieren groter. Toekomstige moordenaars moeten op een zeker moment zelfs een peuter of kleuter vermoorden, hetzij in een’ toneelspel’ of in virtual reality, of in het echt. Als ze 9 zijn moeten ze een geweer in elkaar kunnen zetten en op bevel op een doelwit kunnen schieten. Daarbij oefenen ze op realistische poppen en op echte dieren, en soms op ‘overbodig’ geachte mensen of kinderen. Als ze het goed doen worden ze zeer geprezen, maar als ze falen worden ze gemarteld.

Op 15 jarige leeftijd worden Illuminati kinderen gedwongen om elkaar te bevechten, overigens meestal totdat er één neervalt, en slechts zelden totdat de dood erop volgt. Wel gebruiken ze ieder denkbaar handwapen en leren ze te vechten voor hun leven. Als een kind verliest wordt het zwaar gestraft door zijn trainer.

Tegen de tijd dat ze 21 worden zijn het zeer goed getrainde vecht- en moordmachines geworden, die na het geven van een commandocode op bevel zullen moorden. Zo worden Duitse Illuminati kinderen opgevoed. Ik ging hier zelf ook doorheen.’

Verraad het hoogste goed

Ze vertellen de kinderen onder het martelen ‘ik doe dit omdat ik van je hou’. Voor hen is de grootste vorm van liefde het kind sterk maken -ongeacht wat hier voor nodig is-, zodat het in staat is een leider te worden en hoog in de groep op te klimmen. Als een leider een kind wil hebben als prostituee moeten de ouders hiermee instemmen en blij zijn dat hun kind een hogere ‘status’ krijgt. Nogmaals: verraad zien ze als het hoogste goed. Ze doen alles om hun kinderen te leren om nooit openlijk andere mensen te vertrouwen.

Ik herinner me honderden vreselijke gevallen waarin ik verraden of verwond werd, en mij werd verteld dat ‘zo het hart van de mens’ is.

Degenen die me dat aandeden dachten werkelijk dat ze me iets waardevols leerden, dat het mij zou helpen. Gezien de gemene en politieke aard van de groep hadden ze in zekere zin nog gelijk ook. De naïevelingen werden vertrapt en verwond. Sommige ouders probeerden hun kinderen hiervoor te bewaren, maar werden vaak terecht gewezen door andere familieleden die hen ‘zwak’ en ‘ongeschikt’ vonden om hun kinderen op te voeden.

Ontevredenheid en dissociatie

De meeste leden zijn dan ook verwonde, misbruikte slachtoffers, die zich niet realiseren dat het wel degelijk mogelijk is de Illuminati te verlaten. In alle lagen heerst er veel ontevredenheid. Er zou een massale exodus plaatsvinden als de leden maar zouden geloven dat ze weg zouden kunnen komen en dit zouden kunnen overleven.

Veel trainers die ik kende -kwaadaardige, martelende pedofielen- waren volgens mij niet echt blij met wat ze deden. Toch deden ze gelaten wat van hen werd verwacht, in de hoop dat ze hogerop zouden klimmen. Dat is dan ook de grootste worst die ze hen voorhouden: als je in rang stijgt, hoef je geen mensen meer te martelen, maar kun je daar als je wilt voor kiezen.

De Illuminati zullen nooit openlijk hun agenda bekendmaken en zijn naar buiten toe vaak gerespecteerde ‘christelijke’ zakenmensen. Het imago voor de buitenwereld is dan ook van groot belang voor een Illuminist.

Geen enkele Illuminist heeft in het dagelijks leven een kwaadaardige of zelfs maar onvriendelijk voorkomen, alhoewel sommigen verslaafd zijn aan alcohol. De dissociatie waartoe Illuminati in staat zijn is hun grootste dekmantel; velen, zo niet de meesten, beseffen niet eens wat ze gedurende de nachtelijke uren allemaal voor gruwelijks uitrichten.

Manipulatie door TV, PC en muziek

En raad eens wie de onderzoeken, die uitwijzen dat het geweld op TV (en PC) geen of nauwelijks invloed heeft op kinderen, heeft gefinancierd? Juist. Al die onderzoeken zijn totale onzin – wat iemand op TV of PC kijkt heeft wel degelijk invloed, en dat wordt heel goed beseft door de Illuminati. TV en massamedia worden dan ook doelbewust gebruikt om de massa te manipuleren en de beïnvloeden. Het kan weliswaar geen totale persoonlijkheidsverandering veroorzaken, maar het kan de bevolking wel degelijk steeds ongevoeliger en afgestompt maken voor geweld, pornografie en het occulte, en daarmee de gewaarwordingen van jonge kinderen sterk beïnvloeden.

Hetzelfde geldt voor muziek. Britney Spears, Eminem en anderen worden bewust gebruikt om bepaalde, bijvoorbeeld haatdragende teksten te zingen (van Eminem is aangetoond dat in iedere stad, waar hij een serie concerten heeft gegeven, het aantal gewelddadige incidenten fors toenam – X.). Dat is beslist geen toeval.

Veel grote popartiesten komen dan ook voort uit de ‘Mickey Mouse club’ – oftewel het verdekte Illuminati imperium van Walt Disney. Hen wordt roem en faam beloofd als ze -bewust en/of via mind control– meewerken aan de doelstellingen van de Illuminati. Hoeveel songteksten verheerlijken geweld, vrije seks, New Age spiritualiteit, of juist rebellie, onverschilligheid, wanhoop, haat of zelfmoord?

Meeste mensen weigeren het te geloven

Illuminati kunnen gestopt worden als voldoende mensen zich maar bewust worden van hun bestaan en van hun ware doelstellingen. Het probleem is dat er voldoende bewijs voor hun bestaan is, maar dat de gemiddelde persoon het helemaal niet wil weten, zelfs niet als ze er rechtstreeks mee geconfronteerd worden. De meeste mensen kijken liever de andere kant op.

Natuurlijk werkt de media daar erg aan mee, door bijvoorbeeld zaken zoals ritueel misbruik te bagatelliseren of te negeren. Diep in ieder mens schuilt de behoefte om de harde realiteit te ontkennen. En hoe kan het ook anders? Hoe kan iemand het grootste kwaad ter wereld onder ogen zien als zo iemand niet een krachtig geloof heeft in God en/of te maken krijgt met een enorme lading bewijs? Mensen hebben de neiging in het ‘goede’ van het menselijk ras te geloven, maar niet in het ‘kwade’.

Daarom geloof ik niet dat de mensen ook maar iets zullen doen om de Illuminati te stoppen. Sorry dat ik zo cynisch ben, maar dit is gebaseerd op mijn levenslange ervaring. Dat is ook de reden waarom de Illuminati er niet om malen dat ik deze zaken naar buiten breng, noch maakt het hun iets uit wie het afdrukt of op zijn site plaatst. Ze rekenen erop dat de meerderheid het toch niet zal willen geloven. Hun indoctrinatie via de media werkt gewoon heel goed.

Grotendeels overgenomen van Xander ; in het Engels:  Henry Makow

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *