De put van de afgrond

In het vorige hoofdstuk vermeldde ik al over de zware tijd die aarde en mensheid tegemoet gaan zodra de eerstelingen van de oogst – de weder geborenen in Christus – van de aardbodem zijn verdwenen.

Het Bijbelboek Openbaringen kondigt de onheilstijdingen aan door het blazen op bazuinen of trompetten door 7 engelen.
Uit de tekst op te maken in hoofdstuk 8 stel ik mij voor dat de aarde dan getroffen zal kunnen worden door één of meer meteorieten met grote natuurrampen als gevolg. De zee verandert in bloed door sterfte van de zeedieren en ook de waterbronnen en rivieren zullen worden getroffen en daardoor vervuild raken.

Het wankele financiële systeem zal in die tijd niet kunnen standhouden en spoedig instorten. In vorige hoofdstukken heb ik reeds besproken dat de geldcreatie berust op gebakken lucht en dat geld slechts illusie is! De mensen zullen zich verbazen over de macht van het geldbeest dat niet is, en er toch zal zijn; de Bankenmaffia heeft iedereen volledig afhankelijk gemaakt van die vodjes papier. De tijd is rijp om een dusdanig controlesysteem te introduceren dat alle mensen, op enkele ‘elites’ na, tot willoze slaven maakt. Ik wil nu niet verder over dit onderwerp uitweiden omdat dit in vorige hoofdstukken enigszins besproken is.

Het CERN-project.
Dit project, dat in 2008 in gebruik werd genomen en door Je
zuïeten wordt geleid, bevindt zich in de afrondingsfase en wordt in de loop van dit jaar, anno 2017, opgestart met de deeltjesversneller, die de toegang tot de bodemloze put zal openen; de put van de afgrond waar het Boek Openbaringen over spreekt.

‘Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren. Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg’.

Het CERN viert dit jaar de doorbraak in de wetenschap: de verbinding te leggen tussen hemel en aarde. Enkele jaren geleden is deze ‘doorbraak’ nog uitgebreid in het nieuws geweest. Dit project valt onder de voorbereidingen, die de kwade machten treffen, tot de Opname heeft plaats gevonden.
In de bodemloze put bevinden zich de demonische entiteiten; de zielen van de gevallen engelen zoals je hier kunt lezen:

‘Maar er zijn in het volk van Israël ook valse profeten geweest. En net zo zullen er bij jullie in de kerk valse leraren zijn. Die zullen proberen om jullie een verkeerd geloof aan te leren. Ze zullen zeggen dat Jezus niet hun redder is door Hem, die hen heeft vrijgekocht, te verloochenen. Velen zullen naar hen luisteren en mee gaan doen met hun slechte gedrag. Het is de schuld van die valse leraren dat het christelijke geloof belachelijk gemaakt wordt. Maar ze zullen daar heel snel voor gestraft worden.
Zelfs de engelen die gezondigd hadden, heeft God niet gespaard en zijn door Hem gestraft. Hij heeft hen opgesloten in de diepste duisternis van de dood. Daar moeten ze blijven totdat God zal rechtspreken’.

De sleutel van de put is een code die de toegang zal openen van de put om de demonische entiteiten op de mensen los te laten en hen vijf maanden lang te pijnigen. De vijfde engel met de bazuin valt samen met de aankondiging van het eerste wee; nog 2 weeën volgen hierna. En nog is er de mogelijkheid om tot erkentenis van de Waarheid te komen en gered te worden.

‘Ook nu zal de Heer de mensen redden die eerbied voor hem hebben en die hun geloof niet verliezen. De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardigen gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. De Heer zal vooral de mensen straffen die hun slechte verlangens volgen en verboden seks hebben; en de mensen die beweren dat de Heer niet over hen zal oordelen’.

De dwaling van het New Age-evangelie is dat de mens via dit portaal zal overgaan naar een hogere dimensie, de hemel.
De uiteindelijke bedoeling van CERN met het openen van de toegang tot de andere dimensie is om Gods Oordeel te ontvluchten.

De macht van het beest
‘Het tweede beest deed grote wonderen in dienst van het eerste beest. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden. Het liet zelfs vuur uit de hemel naar beneden komen. Iedereen kon dat zien. Op die manier verleidde het beest de mensen op aarde om naar hem te luisteren. Het beest droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het tweede beest kreeg de macht om het beeld van het eerste beest te laten leven, en daardoor kon dat beeld spreken. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken’.

De macht van het beest en het bijbehorende merkteken 666 is een combinatie van het toevoegen van een 3e string aan het DNA van de mens en een wereldsimulatie d.m.v. kwantumcomputers.
Om niet te diep in details te treden komt het er op neer dat het beest grote bewondering en verbazing zal wekken bij het merendeel van de mensen, met name onder hen die hardnekkig de Naam van Jezus Christus ontkennen, omdat het ‘de macht kreeg van het beest om het beeld te laten leven en ook te laten spreken’.

Het verraderlijke aan het verhaal is dat veel gebeurtenissen zich nu nog afspelen zonder dat men het echt in de gaten heeft omdat deze zich deels op het niet-zichtbare gebied en deels achter de schermen, buiten het zicht van het gewone volk, afspelen.

De laatste voorbereidingen
Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het volk door zowel onze politici als de media in onwetendheid wordt gelaten, zeker als het de uitvoering van geheime plannen van de machtselite betreft.

Zo is de werkelijke oorzaak om Irak binnen te vallen door de VS in de jaren 90 een andere dan ons wordt wijs gemaakt.
Voor die tijd experimenteerde men al om het DNA van Egyptische mummies en farao’s te reconstrueren tot een levensvorm, om hun biologische vorm na te maken.
Hun Egyptische goden worden tot op heden nog steeds aanbeden en vereerd; wat dat betreft zijn ze nimmer weggeweest!

In het Illuminati-kaartspel wordt een hoofd afgebeeld met draden verbonden aan een apparaat. Dat hoofd stelt het hoofd van Osiris voor dat met de inval in Irak door de Amerikanen uit Bagdad is meegenomen en naar het Vaticaan gebracht.
Dankzij mega 3D-printers zijn de wetenschappers er succesvol in geslaagd om binnen enkele minuten biologische levensvormen te realiseren met dat DNA. Het ‘beeld dat leven kreeg zodat het beeld ook kon spreken’ staat in het kaartspel afgebeeld onder nr. 289.

De geesten in de put, die geen leven hebben, zullen door het portaal komen en omgezet worden in materie. Wanneer energie wordt omgezet in materie dan is dat opwekking. Zij zullen worden opgewekt omdat je een doorgang opent naar een omgeving van energie. Het is geen levende energie, maar het kan worden omgezet d.m.v. voornoemde technologie in een lichamelijke vorm.

De superfijne, giftige metaaldeeltjes die uit speciale vliegtuigen over de wereld worden gesproeid (de zgn. chemtrails) maken de mensen d.m.v. deze technologie vatbaar voor de ‘beest’ theologie. Het ‘beest, dat de steekwond overleefde’ is de her-opleving van de Rooms-Katholieke Kerk.

De beide engelen, die door de bazuinen van oordeel de tweede en derde wee aankondigen, luiden de eindfase in van de ‘enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen’.

‘Maak de vier engelen los die vastgebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat.’
De vier engelen werden losgemaakt. God had bepaald dat ze precies op dat moment een derde deel van alle mensen moesten doden’. Wat oorspronkelijk de bedoeling van het CERN-project was, om het goddelijke Oordeel te ontlopen, daar worden zij, en al degenen die haar ‘aanbidden’, nu juist door getroffen. De vier engelen die aan het hoofd staan van een grote horde demonische entiteiten worden losgelaten!

Maar over hen, die zich alsnog bekeren en standhouden wanneer al het onheil over de wereld en haar mensheid uitgestort wordt, staat geschreven: “Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *