Nederland uit de Europese Unie

Het Europa vandaag en de Europese toekomst staan er sinds haar oprichting al niet rooskleurig bij. Om die problemen op te lossen zal je eerst de oorzaken daarvan moeten onderzoeken.

Via de site is al veel gepubliceerd over de misstanden in de Europese Unie. Dagelijks lees je hierover met name in de alternatieve media. Bij veel mensen heerst onbegrip over de situatie waarin ze verzeild zijn geraakt. Slechts weinigen zien dat de oorsprong van de EU direct in verband staat met deze misstanden.

De oorsprong van de Europese Unie
De oorsprong van de Europese Unie is namelijk niet gebaseerd op een economische unie, noch is de EU gebaseerd op een politieke overtuiging.
Nee, de EU is slechts gebaseerd op een ideologie van een verenigd Europa ten koste van de individuele naties, de lidstaten van de Unie, waarbij hoofdzakelijk de belangen van banken en grote industrieën behartigd worden.

De algemene gedachte die bij de meesten heerst is, dat als deze informatie waar zou zijn dan zou iedereen daar wel over gehoord of gelezen hebben; of in ieder geval zijn onderwezen op de scholen. Zo werd ons verteld, dat de Tweede Wereldoorlog (WO II) werd veroorzaakt door een geesteszieke Adolf Hitler en zijn racistische aanhangers, de Nazi’s.

Maar de feiten zijn echter, dat WO II een veroveringsoorlog was ten gunste van het chemie-, olie- en farmaceutisch kartel. Met als doel bezit te krijgen over de miljarden dollar-afzetmarkt over de gehele, westerse wereld!

De samenvatting van de aanklacht geeft namelijk aan dat zonder dit kartel de Tweede Wereldoorlog nooit plaats gehad zou hebben!

De Eerste Wereldoorlog (WO I) was in feite de eerste poging om tot wereldoverheersing van deze groep industrieën te komen. Nadat deze beide militaire pogingen om Europa te onderwerpen gefaald hadden, investeerde het olie- en farmaceutisch kartel in een derde poging: de economische en politieke onderwerping van Europa door middel van de ‘Brusselse EU’.

Het antwoord op de vraag, waarom wij nooit over deze schokkende feiten hebben gehoord is eenvoudig. Na 1945 heeft het kartel honderden miljarden dollars geïnvesteerd in slechts één doel: de geschiedenis te herschrijven en hun criminele verleden te verdoezelen. Dit verbergen van de waarheid met betrekking tot het veroorzaken van twee wereldoorlogen door de grote industrieën, werd duidelijk als voorwaarde gesteld van de derde poging van het kartel – dit keer via de Brusselse Europese Unie – voor de verovering en overheersing van Europa. Informatie hierover vind je in het boek: De Nazi Achtergronden van de EU te Brussel , dat gratis te downloaden is in PDF.

Dit boek laat jullie kennis maken met de aandeelhouders van het kartel – niet gekleed in militaire uniformen, maar in grijze pakken – waarvan de beruchtste Walter Hallstein is, de eerste president van de zogenoemde Europese Commissie.

Best mogelijk dat de 27 staatshoofden, waaronder Jan Peter Balkenende, die het ‘Verdrag van Lissabon’ tekenden, geen besef hadden dat hun handtekeningen in feite een ‘Machtigingswet’ inhield voor het kartel en haar aandeelhouders om de macht in Europa te grijpen.

Dit boek is daarom ook een unieke gelegenheid voor alle politici en politieke partijen om hun steun aan de EU in te trekken. Zij behoren het volk in te lichten over de achtergronden en ware doel van de Brusselse Europese Unie.

Waarom een Nexit?
Onze politici en politieke partijen geven namelijk openlijk hun steun aan een vorm van een Verenigd Europa dat gebouwd is op tientallen jaren van leugens en bedrog.

Bij de EU in Brussel ontbreekt het fundamentele principe van de ‘verdeling van machten’. Het principe van de driedeling van machten van een regering – wetgevende macht, juridische macht en uitvoerende macht – maakt controle mogelijk en biedt een tegenwicht tegen misbruik. Zo werkt immers een democratie.

Bij de Brusselse EU hebben noch de regeringen, noch de volken in Europa enige controle op de uitvoerende en de wetgevende procesgangen.

Het olie- en farmaceutisch kartel controleert, zoals vastgelegd is in het ‘Verdrag’, deze procesgangen via de Europese Commissie. Zij stelt deze Commissie samen en wijzen een geschikte voorzitter (heden: Jean-Claude Juncker) aan, die de belangen van het kartel behartigt.

Het kartel voert door middel van de Europese Commissie een beleid uit dat de democratie ondermijnt, nationale grondwetten opheft en een catastrofale economische neergang in werking zet die miljoenen burgers in Europa tot wanhoop heeft gebracht door middel van een niets ontziende bezuinigingspolitiek, die bij Griekenland is begonnen.

Geldverslindende macht
De EU in Brussel doet zich aan de wereld voor als een democratie waarin het parlement van de EU een beslissende rol speelt. Echter, alle uitvoerende besluiten en alle ontwerpen van wetten worden behandeld door de Europese Commissie en haar personeelsbestand van meer dan 50.000 mensen!
Vanuit hun kantoren in het hoofdkwartier van de commissie – het Berlaymont gebouw – werkt dit goedbetaalde leger van beroepsbureauraten  aan de opstelling van wetten voor Europa ten bate van de belangen van de grote industrieën.

Daarentegen is het 754 koppige Europese Parlement samengesteld uit politici uit alle 27 naties, die geen enkele macht hebben over dit leger van bureaucraten.  Het Europese parlement heeft in wezen geen andere functie dan voor de show de indruk te wekken bij het Europese volk, dat de EU een ‘parlementaire democratie’ is voor het Europese volk.
Vandaar dat de Britse UKIP-leider Nigel Farage openlijk en ongehinderd zijn anti EU-betoog kan/mag houden voor het Europese Parlement!

Een schijndemocratie
Sinds de start van de Europese Unie zijn de naïeve EU-volkeren en hun regeringen op het pad gezet in de richting van een Unie die onomkeerbaar is met geen weg terug. Met de groei en ontwikkeling van de EU zijn de democratische, economische en financiële resultaten catastrofaal afgenomen.
Alle lidstaten zijn hun soevereiniteit kwijtgeraakt; hun parlementen zijn hun zeggingskracht verloren en de grondwetten worden, in het kader en de toename van de multi-culturele samenleving, geleidelijk aan vervangen door sharia wetgeving.
Nationale verkiezingen zijn een compleet bedrog geworden want hun vertegenwoordigers en belangenbehartigers in de regering werken een andere agenda uit, namelijk de agenda die de Europese Commissie hen oplegt. Alle lidstaten hebben bij de oprichting van de Unie hun munt verloren.

De ineenstorting van de economieën van de eurozone heeft massale, gedwongen migratie van volkeren uit hun eigen land, hun familie, hun taal en hun cultuur veroorzaakt; denk aan volkeren zoals de Polen, Roemenen, Bulgaren enz. De catastrofale gevolgen van het open grenzenbeleid heb ik in het voorgaande nieuws reeds besproken.

Alle inzet van de lidstaten om immigratie te beperken is slechts schijn, uitsluitend bedoeld ter afleiding/misleiding van de kijkers thuis. Politieke partijen als VVD, D66, PvdA, CDA, GroenLinks en SP liegen daar graag over tijdens hun campagnes. Maar ondertussen gaan steeds meer Nederlandse kinderen op de Openbare Scholen verplicht naar de moskee.

De door de Nazi’s gecreëerde Karel de Grote prijs werd o.a. toegekend aan Tony Blair, Edward Heath, Herman van Rompuy en Angela Merkel voor hun rol in het verwijderen van democratische soevereiniteit van de Europese lidstaten. Kortom: de Europese Unie blijkt een kostbare, rampzalige vergissing; er is geen toekomst voor de EU, inclusief de euro, in haar huidige vorm.

‘Dit zegt God daarover in de heilige boeken: «Nog heel even, dan komt degene die zou komen. Hij blijft niet lang meer weg. De mensen die in Mij geloven, zullen leven. Maar de mensen die het geloof opgeven, die laat Ik in de steek.»
Vrienden, wij zijn geen mensen die het geloof opgeven en hun leven verliezen. Nee, wij blijven geloven, en daardoor zullen we ons leven redden!’

2 reacties


  1. Ja…helemaal mee eens…Nederland moet uit de EU en weg van de Euro

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *