Het teken van Zijn komst


Hoeveel van de mensen, die zich gelovigen noemen, verkiezen de schijn- veiligheid en –geborgenheid van hun geloofsgemeenschap waartoe zij behoren boven hun eigen kritische blik op de verkondiging van hun voorganger? Die angst om eigen onderzoek te doen houdt hen gevangen binnen het wereldwijde web, de Matrix.

“Jezus zegt: Ik weet hoe jullie je gedragen. Jullie leven ziet er mooi uit, maar het is niets waard. Want jullie doen slechte dingen, die God niet wil. Stop daarmee! Ga beter leven, jullie weten nu nog hoe dat moet. Denk aan het moment dat jullie het goede nieuws over mij voor het eerst hoorden en begrepen. Houd daaraan vast en verander je leven.
Als jullie dat niet doen, dan zal ik jullie plotseling overvallen. Jullie zullen niet weten wanneer ik kom. Want ik kom zo onverwachts als een dief.
In jullie stad zijn ook een paar christenen die trouw gebleven zijn aan mij. Zij zullen bij mij wonen en de witte kleren van Gods nieuwe wereld dragen. Want dat verdienen ze.
Laat de woorden van de heilige Geest goed tot je doordringen. Als jullie volhouden, zullen ook jullie die witte kleren dragen. Ik zal jullie naam dan niet wegstrepen uit het boek van het leven. Maar ik zal tegen mijn Vader en zijn engelen zeggen dat jullie bij mij horen.

Het teken aan de sterrenhemel
Geloven wij dat wij met z’n allen aan de vooravond van de Dag des Heren staan? Die dag begint direct nadat alle weder geborenen zijn weggehaald.
‘Dit heeft de Heer Jezus mij verteld: Voordat hij komt, zal er een teken gegeven worden. De belangrijkste engel zal roepen, en Gods bazuin zal klinken. Op dat moment komt de Heer Jezus uit de hemel. Dan staan eerst de gestorven christenen op uit de dood. En daarna mogen wij die nog in leven zijn, ook komen. Dan gaan we samen op de wolken naar de Heer toe. In de lucht zullen we hem ontmoeten, en vanaf dan zullen we altijd bij hem zijn’.
In één van de vorige hoofdstukken gaf ik al aan dat hemelse tekens een aanwijzing geven voor ons als er belangrijke dingen staan te gebeuren.
Als er geschreven staat dat ‘de Heer komt als een dief in de nacht’, is dat alleen voor de mensen die in de duisternis leven. Hun bewustzijn verkeert in een diepe slaap.

‘Die mensen zullen denken dat er vrede is, en dat ze veilig zijn. Maar dan opeens zal de Heer komen, net zoals opeens de weeën beginnen bij een vrouw die gaat bevallen. Opeens zal er ellende en verwoesting zijn, en niemand zal kunnen vluchten. Wij horen niet bij de nacht en het donker, wij horen bij de dag. We moeten dus dingen doen die passen bij de dag. We moeten goed opletten en helder blijven denken. Andere mensen horen bij de nacht. Zij denken niet aan wat er gaat gebeuren’.

Het teken van Zijn (weder)komst
De Staat Israël is gesticht in het jaar 1948. Hiermee hebben de Joden hun eigen land terug gekregen na eeuwen daarvan beroofd te zijn geweest. Op deze oprichting doelde Jezus toen Hij sprak over het (mensen)geslacht dat Zijn wederkomst nog zullen beleven. Een mensengeslacht duurt naar Bijbelse maatstaf 70 jaren; de vijgenboom is Israël.

‘Luister goed naar mijn woorden: Sommige mensen die nu leven, zullen dat nog meemaken’.

‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood’.
Laten wij het teken, zoals dat beschreven staat in het Boek Openbaringen 12, nader bekijken aan de hand van onderstaande tekening.

Dat de vrouw bekleed is met de zon gebeurt elk jaar weer, maar het vernauwt zich op dit moment in de geschiedenis. De vrouw wordt vertegenwoordigd door ‘de Maagd’. Ze is gekleed met de zon van half september tot begin oktober. Op 23 september 2017 voldoet het aan deze eisen.

De volgende eis is dat de maan moet staan onder de voeten van de Maagd. Met de zon in Maagd en haar voeten naar het oosten staat op 23-25 september de maan in de juiste positie.

Boven het hoofd van de Maagd is het sterrenbeeld Leeuw. In de Leeuw staan daar op dat moment Venus(Ve), Mars(ma) en Mercurius(Me). Met de Leeuw als een constellatie van negen sterren, maken de drie dwalende sterren (planeten) er twaalf van op dat moment; de krans van twaalf sterren boven de  vrouw. De drie planeten die op dat moment in Leeuw staan, met alle andere voorwaarden, maken deze constellatie zeldzaam.

Dit is het sterrenbeeld aan de hemel rond de 23e september 2017 dat direct na de zevende bazuin verschijnt; het betekent het einde van de verdrukking voor degenen, die Jezus Christus toebehoren.
De geboorte van Jezus uit een maagd verwijst naar ditzelfde sterrenbeeld dat de magiërs, zo’n 2000 jaar geleden, naar Bethlehem deed afreizen. Echter de planetaire aspecten dat toentertijd naar voren kwam verschilden logischerwijs met wat er dit jaar staat te gebeuren en wat er in Openbaringen 12 staat geschreven.
De dag van de transformatie van de dode en nog levende heiligen staat bekend als de Opname zoals ook hier beschreven wordt:
‘Wij zijn nu nog zoals die eerste mens. Net als Adam hebben ook wij een aards lichaam. Maar straks zullen we net zo zijn als de nieuwe mens, Jezus Christus. Dan zullen we een hemels lichaam hebben, net als Hij’.  Een hemels lichaam is het opstandingslichaam, dat Jezus had nadat Hij uit de dood was opgestaan. Je kunt hier zelf over lezen in de Evangeliën na Zijn dood tot aan Zijn Hemelvaart.

De betekenis van Verdrukking verwijst naar de periode van de weeën voor de geboorte. Daarna, na de barensweeën, volgt een periode van baren, dat direct na de Opname begint en wat uiteindelijk zal resulteren in het Koninkrijk van God; de geboorte van het Duizendjarig Vrederijk.
Dit teken spreekt over die periode van baren, de komende zeven jaren, als de ergste in de menselijke geschiedenis.

Voor degenen die de Opname missen, zal Gods genade er nog steeds in overvloed zijn, als zij veranderen en geloven dat Jezus Christus de Verlosser van de wereld is; maar zij zullen de bezoekingen wel moeten ondergaan. In volgende hoofdstukken zal ik nader uitleg geven over welke tijd de mensen dan binnenkomen.

‘Vrienden, ik bedoel dit: Ons aardse lichaam is zwak en sterfelijk. Daarmee kunnen we niet in Gods nieuwe wereld leven. Maar luister, ik zal jullie vertellen wat Gods plan met ons is. Alle christenen zullen een nieuw lichaam krijgen. Dat zal gebeuren als Jezus Christus terugkomt. Als het geluid van de bazuin klinkt, worden we allemaal in één tel veranderd. De gestorven christenen staan dan op uit de dood met een nieuw lichaam, een onsterfelijk lichaam. En ook wij, de nog levende christenen, krijgen dan een onsterfelijk lichaam.

Ons sterfelijke lichaam zal dus veranderd worden in een onsterfelijk lichaam. Dan wordt werkelijkheid wat in de heilige boeken staat: «De dood is overwonnen en voor altijd verdwenen. De dood heeft geen macht meer en kan ons geen kwaad meer doen!»

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *