25 januari 2017

“Een inbewaringstelling (IBS) is een spoedprocedure om u, hoewel u zich daartoe niet bereid hebt verklaard, gedwongen op een psychiatrische afdeling op te nemen”. Aldus volgens de officiële uitleg uit […]