Het volk Israël, dat zijn wij!

Waarom het zo belangrijk is om dit te weten zal ik in dit hoofdstuk proberen over te brengen.

Herhaalde malen heb ik reeds geschreven dat de afstammelingen van het volk Israël de verloren Tien Stammen zijn die zich na de ballingschap uit Israël verspreid hebben over het Europese en Noord-Amerikaanse vasteland.
De overige Twee Stammen, Juda en Benjamin, zijn na hun ballingschap in Babylonië ten tijde van de profeet Nehemia naar hun land teruggekeerd. Je kunt daarover lezen in het Bijbelboek Nehemia.

In het Bijbelboek 2 Koningen lees je over de Tien Stammen. Het gehele volk Israël was verdeeld over Twaalf Stammen die in ballingschap zijn weggevoerd naar het Noorden; het land Assyrië, het tegenwoordige Duitsland. Van daaruit hebben zij zich verder over voornoemde continenten verspreid. Zij zijn, in tegenstelling tot hun broeders de tegenwoordige Joden, nimmer meer als geheel naar hun thuisland teruggekeerd.

Wij herkennen de afstammelingen van de Tien Stammen, die zich over de continenten verdeeld hebben met name over de Engelssprekende natiën, aan de Tien Geboden van Mozes, die in hun Grondwet verankerd liggen. Bovendien heeft God tegen geen enkel ander volk of natie gezegd: “Gij zijt Mijn volk”. Hij is de God van Israël; het volk, dat zijn wij!

De boeddhisten, de hindoes en alle andere wereldreligies hebben ieder hun God, die zij vereren, maar de christelijke landen hebben de God van Israël als hun God. Het zijn vnl. de christelijke landen geweest die de beschaving (denk aan bijv. de mensenrechten) in de wereld hebben gebracht.

Hoe deze beweringen te rijmen valt met eerdere artikelen over de relatie tussen de Eeuwige Vader en JHWH, de scheppergod of demiurg, verwijs ik naar mijn boek: Twee Goden. “Vrienden, het is belangrijk dat ik jullie vertel over de Israëlieten in de woestijn, onze voorouders. Ooit werden de Israëlieten allemaal beschermd door een wolk die boven hen hing. En allemaal liepen ze veilig over een pad door de zee en allen lieten zich in de naam van Mozes dopen in de wolk en in de zee.

En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen”.

Over de tijd die ten einde loopt.
Wat de meeste mensen vandaag kennen als astrologie is slechts een vervorming van Gods oorspronkelijke bedoeling. De hedendaagse astrologie lezen is totaal niet in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling en betekenis van de woorden van de Schrift. God heeft alles met een legale reden gemaakt, maar laat het aan de gevallen mens over om te verderven en te verbergen wat duidelijk in de sterren staat geschreven!

Toen Jezus werd geboren, was er een duidelijk teken in de hemel dat de Wijzen hebben begrepen. Ze wisten dat de koning van de belofte was geboren in Israël. De Magiërs kwamen uit het Rijk der Parthen dat een rivaal was van het Romeinse Rijk.


Waarom was Herodes zo geschokt?

Herodes was zo geschrokken door hun bezoek omdat deze Magiërs afstammelingen waren van het hof van de Wijzen waarover Daniel heerste nadat hij Nebukadnezars droom correct had uitgelegd.
Met het gegeven inzicht van Daniël in de Bijbelse Profetie wisten deze magiërs wat ze zoeken moesten aan de hemel. God gaf een teken aan de hemel; precies zoals Hij deed aan Abraham in Genesis: “Daarop leidde God Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’” Dit was zuivere astrologie want zo gebeurde ook.

Bijbelse astrologie dreef de Wijzen voort, al die mijlen over buitenlands grondgebied, om Jezus te aanbidden. Bijbelse astrologie is in overeenstemming met de Bijbel om ons, door middel van de tekens aan de hemel, te informeren over toekomstige tijden.
Moderne astrologie past zich aan de wensen en plannen van mensen aan en is in strijd met de Schrift.

Bijbelse astrologie past bij het oorspronkelijke ontwerp van de plaats van de sterren aan de hemel als indicatoren van Gods plan. De Wijzen lieten door middel van Bijbelse astrologie Gods plan zien met wereld en mensheid.

Laten wij dit plan in volgende hoofdstuk(ken) nader onderzoeken over deze tijd waarin wij ons bevinden.

Daarom is het van belang om aan te tonen voor wie het goddelijke Woord, dat in de Bijbel ligt opgesloten, bestemd is!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *