Het bestaansrecht van Israël juridisch bevestigd

Het Hof van Beroep in Parijs heeft op basis van artikelen in de internationale wetgeving geoordeeld dat de aanwezigheid van Israël op Westbank legaal is. Hoewel de gehele Europese Unie onder Angela Merkel en de Verenigde Staten onder de aftredende president Obama en de NAVO, dat vrijwel geheel bestaat uit Joden-hatende landen zich achter de Palestijnse aanklacht tegen de Joodse bouwactiviteiten in de ‘bezette’ gebieden schaarden, heeft het Hof geoordeeld dat de Palestijnen volgens internationale wetten en verdragen geen enkel recht op dit gebied, dat de gehele Westelijke Jordaanoever bestrijkt, hebben.
Het betekent, dat de Israëlische aanwezigheid op de omstreden Westbank, dat bestaat uit Judea en Samaria, volgens het internationale recht ondubbelzinnig legaal is!

Vijandschap tegen de Staat Israël
Zondag, de 15e januari, organiseerde de Israël-vijandige regering van de Franse socialistische president Hollande nog een nep ‘vredesconferentie’, waarin 72 landen nog maar eens bevestigden dat er in dat hart van Israël een Judenreine Palestijnse moslimstaat moet worden opgericht, en Israël zich achter onverdedigbare ‘grenzen’ moet terugtrekken.
Voor alle regeringen, waaronder de Nederlandse, en groepen die Israël liever vandaag dan morgen zien verdwijnen, is wellicht de meest schokkende conclusie van het Hof dat de Palestijnen -in tegenstelling tot Israël- volgens het internationale wetten geen enkel recht hebben op het gebied.

De lightrailverbinding die dwars door Jeruzalem naar het zogenaamd ‘bezette’ oostelijke deel van de stad gaat was de voornaamste aanleiding van de Palestijnse Autoriteit om een rechtszaak tegen Israël aan te spannen.
De Palestijnen vonden dat zij in hun recht stonden omdat de VN, de EU en veel organisaties en regeringen hebben besloten dat Israël de ‘illegale bezetter’ is van de ‘Palestijnse gebieden’, inclusief Oost Jeruzalem, en dat de Joodse ‘nederzettingen’ daarom eveneens illegaal zijn. Daarnaast zou Israël illegaal huizen van Palestijnen hebben afgebroken voor de aanleg van de verbinding, en ook het ‘culturele bezit’ van de Palestijnen hebben beschadigd.

Het Hof oordeelde echter dat alle internationale instrumenten waar de PLO zich op beriep verdragen betreffen tussen staten. Een staat is een hiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking. Noch de PLO, noch de PA zijn een staat, en daarom is niet één van deze legale documenten van toepassing. Bovendien zijn de teksten enkel van toepassing op de partijen die deze ondertekend hebben. De PLO en de PA hebben dat nooit gedaan, dus kunnen ze er ook hier geen beroep op doen.

Enkele historische feiten
De historische feiten tonen aan dat de Westbank en de Oude Stad van Jeruzalem in 1948 door Transjordanië (het latere Jordanië) werden bezet. Dat gebeurde in het kader van de vernietigingsoorlog die de Arabische Liga begon toen Israël met instemming van de VN in dat jaar werd opgericht.

Tijdens deze oorlog bezette Egypte de Gazastrook, en Syrië de Golanhoogte. Alle Joden die op de Westbank en in het centrum van Jeruzalem woonden werden vermoord of verdreven door Arabische kolonisten. In 1949 werd een wapenstilstand met bijbehorende tijdelijke grenzen van kracht. Die zijn echter nooit officieel erkend. Desondanks vindt de internationale gemeenschap, buigend voor het antisemitische blok van islam en links, dat Israël zich moet terugtrekken achter deze niet-bestaande, onverdedigbare ‘grens’.

In 1967 probeerden enkele Arabische legers de Joodse staat opnieuw te vernietigen. Ook deze oorlog werd door de moslims verloren, maar nu nam Israël de door Jordanië, Egypte en Syrië bezette gebieden in bezit, inclusief Jeruzalem. Er ontstond een nieuwe situatie, en plotseling bleek er een volk te worden verzonnen waar in de hele geschiedenis niet één maal naar verwezen werd: de ‘Palestijnen’, in werkelijkheid bestaande uit kolonisten uit tientallen Arabische landen. Zo was Yasser Arafat, aartsvader van het Palestijnse terrorisme, nota bene een Egyptenaar.

De internationale gemeenschap, en met name Europa, heeft er echter zijn zinnen op gezet om het Bijbelse hartland weer van Israël af te pakken en de gedwongen uitzetting (lees: vernietiging) van alle Joden te eisen, zodat er een Judenreine moslimstaat ontstaat voor een historisch volledig uit de duim gezogen ‘volk’.

De buiging van de christelijke landen voor de Islam
Hoe is die anti-Israël houding van de westerse landen te verklaren? Op de Arabische topconferentie van het OIC in Algiers in 1973 werd besloten om na de derde smadelijke nederlaag tegen Israël (de Yom Kippur oorlog in datzelfde jaar) een olieboycot in te stellen tegen alle landen die zich niet achter de PLO en diens streven naar de totale vernietiging van de Joodse staat ten gunste van ‘Palestina’ zouden opstellen.

Nederland aarzelde, en werd onmiddellijk door een boycot getroffen. Velen zullen zich dat nog wel herinneren, het was in het jaar 1974. De rest van Europa ging, vanwege deze chantage, vrijwel meteen overstag, en ons land volgde snel.
Vervolgens deed de Euro-Arabische Alliantie haar best om de Israëli’s te criminaliseren. Eindeloos lastiggevallen door Europese regeringen werden de Israëli’s verplicht gesteld om Arabische volksstammen toe te laten die onder voorwaarden de eigen religie mogen blijven aanhangen. En waarom? Omdat de Israëli’s weigerden zich te vermengen om vervolgens te verdwijnen door het opgeven van hun rechten en hun geschiedenis aan een volk dat gecreëerd was door de Euro-Arabische Alliantie.

Een wereld zonder Israël; een mensheid zonder geweten
Nu worden de Europese volken opnieuw door dezelfde Alliantie getroffen door ons continent met opzet te overspoelen met miljoenen moslimmigranten. Net zoals de Israëliërs moeten worden uitgewist en vervangen door Palestijnen, moeten Nederlanders, Duitsers, Belgen, Fransen en Italianen worden uitgewist en vervangen door moslims uit het Midden Oosten en Noord Afrika.
Dit is het duivelse plan dat achter de politieke agenda van onze regeringsleiders schuilgaat. Dit plan wordt onverminderd doorgezet en uitgevoerd ongeacht de luide protesten van het volk . . . .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *