januari 2017

Het teken van Zijn komst

Hoeveel van de mensen, die zich gelovigen noemen, verkiezen de schijn- veiligheid en –geborgenheid van hun geloofsgemeenschap waartoe zij behoren boven hun eigen kritische blik op de verkondiging van hun […]

“Een inbewaringstelling (IBS) is een spoedprocedure om u, hoewel u zich daartoe niet bereid hebt verklaard, gedwongen op een psychiatrische afdeling op te nemen”. Aldus volgens de officiële uitleg uit […]

Het volk Israël, dat zijn wij!

Waarom het zo belangrijk is om dit te weten zal ik in dit hoofdstuk proberen over te brengen. Herhaalde malen heb ik reeds geschreven dat de afstammelingen van het volk […]

Het uitverkoren volk zijn nog steeds de Israëlieten. Voor allen onder hen die niet tot het ware geloof zijn gekomen zal dit jaar een rampjaar worden. Zoals ik al eerder […]