2017

De tekst waar de ruiter op het witte paard in wordt vermeld staat in het Boek Openbaringen, hoofdstuk 6 en slaat op onze tijd, waarin wij heden leven. “Toen zag […]

Terwijl onheilspellende gebeurtenissen de aarde en haar mensheid met duisternis omhullen, gaan de valse herders rustig voort met het zichzelf verrijken ten koste van de slapende kudde die hen gedwee […]

Er moet een eind komen aan de islamisering en indoctrinatie via school, zoals het islamitisch laten ‘bidden’ van Nederlandse schoolkinderen tijdens excursies naar de moskee. Het is uit den boze […]

Een elektronisch concentratiekamp

Onze moderne samenleving wordt in ijltempo een elektronisch concentratiekamp waar – als het aan de overheden ligt – ontsnappen onmogelijk is gemaakt. Vrijheidsberoving Facebook is één van de belangrijke instrumenten […]

Is Israël het uitverkoren volk?

En zo ja, waar is dan het volk Israël?  Inleiding Hier heb ik reeds geschreven dat ons volk deel uitmaakt van de verloren geachte afstammelingen van het volk Israël, het […]