Uitleg piramide in dollarbiljet

Als we een dollar bekijken dan zien we daarop de afbeelding van een piramide waarvan de punt enigszins boven de rest van de piramide zweeft, en voorzien is van een alziend oog.

us_one_dollar_bill_reverse_series_2009

Deze piramide geeft de machtsstructuur aan van een elite groepje mensen. Deze club noemt zich de Illuminati, oftewel de Verlichten. Verlicht zoals ‘verlicht’ in tegenstelling tot ‘bezwaard’. Zij voelen zich namelijk niet (meer) bezwaard om te doden en te stelen teneinde pure macht te vergaren. Feitelijk hebben wij hier te maken met psychopaten.

In de voet van de piramide, het symbool van de Illuminati, staat het oprichtingsjaar van de Illuminati – 1776 – in Romeinse cijfers. Verder zijn er de Latijnse teksten: Annuit Coeptis, wat zoiets wil zeggen als: ‘onze missie is geslaagd’, en Novus Ordo Seclorum, wat betekent: ‘Nieuwe Wereldlijke Orde’, tegenwoordig meestal vertaald in ‘New World Order’. (NWO)

Leden van de club zijn o.a. verbonden aan genootschappen als bijvoorbeeld Skull & Bones en Bohemian Grove;  ‘geheime’ en besloten genootschappen met hun MK Ultra programma’s en mind control, waarin uitsluitend mensen in hoge machtsposities en uitsluitend op uitnodiging kunnen toetreden. Men vindt er alle kopstukken uit het bedrijfsleven, Koningshuizen, militaire wereld, politiek en de bancaire wereld. Denk hierbij aan de kort geleden gehouden Bilderbergconferentie in Dresden.

De gehele maatschappij is ingericht naar de vorm van een piramide, waarbij de absolute machthebbers (zijzelf) zich bevinden in de punt; zij beschouwen zichzelf als zijnde alziend en alwetend. Direct daaronder bevindt zich een compartiment dat iets breder is: dit zijn de mensen die door de top worden toegelaten in hoge machtsposities. Zij kennen een groot deel van de agenda, maar niet alles.

Deze groep is hoofdzakelijk gewetenloos, maar toch niet helemaal. Zij geloven nog enigszins in een ideologie, bijv. de paus, de democratie e.d.

Met iedere stap naar een lager en dus breder compartiment van de piramide, neemt het aantal personen toe en de macht daarvan af. Daarmee neemt ook de kennis van de werkelijke agenda af, met daaraan gekoppeld een toenemend geloof in de aangeboden ideologie (bijvoorbeeld democratie).

In de laagste compartimenten bevindt zich het volk dat geen enkele kennis heeft van de agenda, dat volledig gelooft in de ideologie en een zorgende overheid. Het onbewuste volk, dat denkt voor zichzelf te werken of voor een ‘goede zaak’, maar dat in werkelijkheid werkt voor de voltooiing van de agenda, zonder dat ze dat zelf weet.

Deze piramidestructuur vinden we tegenwoordig in elke grote organisatie; een Bank bijvoorbeeld. Een baliemedewerker van een Bank heeft geen enkel idee van de agenda van employees die in aanmerking komen voor de beruchte bonussen, en deze groep heeft op haar beurt weer geen enkel idee van de werkelijke agenda van de directie, die op haar beurt weer weinig idee heeft van de werkelijke agenda van de top van de centrale banken.

Mensen die zich steeds hoger in de piramide bevinden zijn steeds beter op de hoogte van de agenda. Slechts degenen met een beperkt geweten, kunnen zich opwerken in de piramide, en bovendien zijn de beloningen voor een hogere positie in de piramide zodanig groot, dat het belang om zichzelf te handhaven groter is dan de roep van het geweten. Zoals duidelijk te zien is in de bonusstructuur bij Banken.

De enige achilleshiel van het piramidesysteem bevindt zich (net als bij Achilles zelf) aan de onderkant. Daarin leeft het overgrote deel van de bevolking, en alleen al door haar aantal vertegenwoordigt deze groep een enorme macht.

Deze massa moet dus voortdurend onder controle gehouden worden om te voorkomen dat ze ‘wakker wordt’.

Door de groep nog ‘onbewusten’ onderling te verdelen, valt haar kracht uiteen en neemt daarmee in gevaar af. Deze verdeling wordt bereikt door onder de bevolking groeperingen te creëren zodat deze groepen elkaar als vijand beschouwen en zich door elkaar bedreigd voelen. Denk hierbij aan demonstraties over moslimmigranten, Turkse gemeenschappen, vluchtelingen enz.

De bevolking zal dan vanzelf om bescherming vragen en daarvoor aan de machthebber meer zeggenschap geven in de veronderstelling door die machthebber beschermd te worden. Dat gaat dan ten koste van de vrijheid van de bevolking, en is daarmee ten bate van de macht.

Om die onderlinge verdeeldheid te bereiken moet de informatiestroom (nieuwsgaring in de media) beheerst worden om daarmee de meningen van de bevolking te kunnen bepalen.

Daarnaast moet de bevolking zo arm mogelijk gehouden worden waardoor de aandacht totaal wordt opgeslokt door werk, geld(problemen) en het gevecht voor overleving.

Door de oprichting van de centrale banken waarbinnen zich het monopolie over het totale monetaire systeem bevindt, werd de macht van de Illuminati gecentraliseerd dankzij een serie economische crises die hiervoor speciaal door de top van de piramide waren opgezet. De bevolking leed grote armoede en riep om een oplossing. Die oplossing werd geboden in de centralisatie van de bancaire en financiële macht onder het motto: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’. Precies zoals het nu gebeurt met de huidige financiële crisis, die de bancaire macht verder zal centraliseren door het laten ‘omvallen’ van banken, waardoor er in aantal minder overblijven (= centraliseren van macht) en waardoor extra toezicht (= macht) wordt gerechtvaardigd.

Kortom: een steeds verder groeiende, verborgen macht waarvan de omvang op dit moment het einddoel (de totale macht) benadert.  Hoe dicht wij dit eindpunt zijn genaderd vermeld ik in het volgende nieuwsbericht op  9 september.

Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit Pieter Stuurman.blogspot

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *