Demonische krachten binnen de matrix

De goden, die ons schiepen zijn hoog begaafde wezens. Zij zijn veel intelligenter dan de mensen. Deze wezens heb ik in mijn boek ‘halfgoden’ genoemd, die op hun beurt onder de Hoofd Archont of Demiurg vallen.2goden

Het bewustzijn van elk mens zit gevangen in een matrix waarbinnen gedachtevormen gecreëerd worden van illusies van macht, hebzucht en geweld. Dit matrix-systeem wordt in stand gehouden en gevoed door het wegzuigen van de negatieve levensenergieën van de mensen, van wie de angst werd opgewekt door hun gedachtevormen.

Alle regeringen en overheden in de wereld zijn onder controle van demonische machten binnen de matrix met de bedoeling om de mensheid te vernietigen. In de eerste hoofdstukken van mijn boek ‘Twee Goden’ vermeldde ik reeds hoe de matrix-machten zichzelf in stand houden door met assistentie van hooggeplaatste functionarissen in het bedrijfsleven, Bankwezen, regeringsleiders, vorstenhuizen, enz. en door nieuwsmanipulaties terreur te scheppen van een dermate grote omvang dat angst de aarde, als in een net gevangen, omsluit.

De beide wereldoorlogen zijn door manipulaties opgewekt en zorgden voor het voeden van deze parasitaire wezens met laag vibrerende energieën die door die angst en het lijden werden geproduceerd.

Je weet nu dus dat angst en pijn het voedsel van de matrix is en die steeds opnieuw voor voedsel zorgt door aanslagen te plegen van terreur, zelfmoord, misdaad, enz. En waar angst heerst daar is geen ruimte voor Liefde.

Alle mogelijke middelen worden in het werk gesteld om de mensen naïef en onnozel te houden. De matrix is een kracht die de mensheid kan beheersen zolang men de mens in die staat van onnozelheid kan houden. Het onderwijs van basisschool tot en met de universiteit is sinds jaren reeds ten dienste van de matrix entiteiten gemanipuleerd.

Aan tandpasta en het drinkwater wordt fluoride toegevoegd; zelfs de tandartsen zijn overtuigd geraakt van ‘het positieve effect tegen gaatjes’. Fluoride is schadelijk voor de hersenfunctie en schildklier. Fluoride heeft een dom-makende werking en maakt gedwee en onderdanig. Kinderen krijgen er chronische gezondheidsproblemen van. De medische wereld wordt een rad voor de ogen gehouden. Wetenschappelijk onderzoek is bevooroordeeld, negatieve uitkomsten worden weggepoetst.

Iedereen heeft vast wel eens gezien dat er van tijd tot tijd strepen in de lucht verschijnen als een soort dambord van condens sporen en die uitwaaiert boven onze hoofden, de z.g. Chemtrails.  Hoevelen zijn er die allerlei gebeurtenissen, die voor hun ogen plaats vinden, wegkijken en negeren uit angst wat ze zouden kunnen ontdekken?

Chemtrails zijn zeer slecht voor de gezondheid van mens, dier en plant omdat ze metalen bevatten, zoals barium – cadmium – aluminium en andere giftige chemische stoffen, die kankerverwekkend zijn. Deze cocktail van sproeistoffen in poedervorm wordt bewust in laboratoria ontwikkeld met het doel om deze boven onze hoofden uit te sproeien. Alleen een organisatie als de NAVO zal in staat kunnen zijn om dergelijke acties al zovele jaren op zo’n gecoördineerde wijze uit te voeren.

Hier komen we de Illuminati als hoofdrolspeler binnen de matrix tegen, die er alle belang bij heeft dat wij, mensen, ons niet al te goed voelen en niet te gezond zijn.

Het spul wordt over de aarde verspreid en mensen ademen dat in. Het kwalijkste is, dat je zo ongemerkt geïmplanteerd wordt met een microchip. Want al zijn het metalen in poedervorm, het is wel metaal.

De uiteindelijke bedoeling van deze programma’s is om grote delen van de bevolking te kunnen controleren en besturen door hun verstand te beïnvloeden; een totale controle over de mens door hun eigen wil ongewenst te kunnen besturen.

Dit brengt namelijk grote hoeveelheden energie voort waarmee het beest – dat is: het bewustzijn binnen de matrix – zich kan voeden!

Begrijp je nu waarom er zoveel oorlog is en zoveel leed op aarde? Allen, die deze archonten  aanbidden en het in vorm laten manifesteren, hebben te maken met Satanisme. Zie voor uitgebreider informatie o.a. hoofdstuk 5 in voornoemd boek Twee Goden.

De reden dat het beest daarbij zo gefocust is op de dood, kerkhoven en mensenoffers is omdat deze wezens een inversie, het omgekeerde, van leven zijn. Hun focus is niet om te bouwen, of te creëren en te koesteren, maar zij zijn gefocust op vernietigen en alles in een staat van verval te zien, want al deze dingen bevinden zich op dezelfde golflengte waarmee zij zich voeden. Daarom werken overheden, banken en grote ondernemingen niet in het beste belang van de mensheid maar in het tegendeel: de overheden zijn uit op de vernietiging van de mensheid!!

Daarom klinkt de roep om wakker te worden als een bazuingeschal door de wereld. Word je bewust van de dingen die het daglicht niet verdragen, maar vecht daar niet tegen. Het beest voedt zich immers met lage frequentie emoties zoals angst, haat, pijn, bezorgdheid, depressie en meer van die dingen! De enige manier om het beest te vernietigen is het Christusbewustzijn in de mens tot leven te wekken. In volgende artikelen vertel ik er meer over.

Dat is waarom de familiebloedlijnen binnen de ‘Elite’ het totaal niet kan schelen dat ze op een agressieve manier te kijk worden gezet in de alternatieve media, omdat dat precies het beest voedt.

Zij, die besmet zijn met het ‘beest-bewustzijn’ vertonen ook de belichaming van het beest: psychopathisch gedrag, gebrek aan empathie en geen gevoel voor mededogen. Een absolute neergang naar onnozelheid!

Wegkijken, afwijzen en negeren is negatief en leidt tot onnozelheid. Dezelfde mensen zeggen dan: ‘Je maakt mensen bang met deze informatie’.
Maar angst ís juist het voedsel dat de astrale wezens nodig hebben. Je denkt misschien: “We zijn zo geconditioneerd dat we niks kunnen veranderen en dat wat we doen zal niks uitmaken”, waardoor je jezelf al bij voorbaat als slachtoffer opstelt.

Zodra we gaan begrijpen, dat de oorzaak afkomstig is van een energetisch niveau buiten datgene wat voor de mens zichtbaar is – de astrale wereld – dan ligt daar ook de oplossing: laat de angst los, dan voed je het beest niet langer.

Geniet van wat het leven je biedt en zorg zelf dat je in harmonie, vrede en naastenliefde met je omgeving leeft en vraag om vergeving indien nodig en vergeef ook anderen en elkaar.
Neem een bepaalde neutraliteit in acht in de wijze waarop je de dagelijkse zaken observeert, ook de meest walgelijke en verschrikkelijke zaken, en laat je daarbij niet mee slepen door emoties.

Herinner je wie je werkelijk bent. Het gebruik van kennis is macht. Door kennis toe te passen in je leven en te delen met anderen, geef je anderen daarmee de kennis om het als macht te gebruiken. Door bekendmaking, help je de mensen te ontwaken.

Jezus zei: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is’.

Jouw opdracht is daarom: maak alle duistere werken bekend aan allen en koester zelf het Christus Bewustzijn in je hart. De mens bezit een intelligentie vanwege zijn Godsbewustzijn van Licht en Liefde dat in frequentie de matrix-vibraties verre overtreft.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Boze machten, die ons regeren:
https://www.levensreis.nl/index.php/b-archont/

Hooggeplaatste functionarissen in dienst van boze machten:
http://finalwakeupcall.info/blog/2015/02/04/misdaad-cabal-bestuurt-de-wereld-deel-1/

Het bestaan van chemtrails bevestigd:
https://www.levensreis.nl/index.php/chemtrails/

Ontslag voor wie de waarheid over chemtrails aan het licht brengt:
http://www.ninefornews.nl/epa-ontslagen-waarheid-geo-engineering/

De handlangers van de boze machten:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-illuminati/

Familiebloedlijnen in de machthebbers:
https://www.levensreis.nl/index.php/wie-regeert-deze-wereld/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *