Voortekenen van de financiële ineenstorting

In het aangehaalde citaat van de vorige brief heeft het volk Israël binnen de afgemeten grenzen van hun woongebied de tijd en de ruimte toegewezen gekregen om God in vrijheid te eren en te dienen.

Wij maken echter dagelijks mee hoe demiurgische (=demonische) machten en krachten actief bezig zijn geweest, en nog steeds bezig zijn, om onze aandacht af te leiden en te richten op allerlei kwalijke ontwikkelingen en omstandigheden in de maatschappij en in ons persoonlijke leven op economisch terrein, lichamelijk welzijn, enz. Menselijke systemen worden aan het wankelen gebracht en veroorzaken de nodige onrust en zelfs angst onder de mensen.

Kijken we naar ons geldsysteem dat volgens onze politici op het eerste gezicht zo prima verloopt, dan constateren wij dat in februari 2015 het totale uitstaande bedrag aan schulden wereldwijd met een negatieve rente ‘slechts’ 3,6 biljoen dollar bedroeg.

Een jaar later, in februari 2016, was dit bedrag al verdubbeld tot 7 biljoen dollar. En vandaag, zo’n half jaar later, is dit bedrag nog eens verdubbeld tot 13 biljoen. Dat is 13 miljoen keer een miljoen.

En toch moet steeds meer geld erbij gedrukt worden om al die krakende systemen overeind te houden; ongeacht of het nu de gezondheidszorg, de werkloosheid, de jeugdzorg, de bewapening, het onderwijs, enz. betreft.

Hoe ingewikkelder welk systeem dan ook bedacht wordt hoe meer geld gemoeid is om te voorkomen dat dit instort.  Met het ongelimiteerd geld bij kunnen drukken door (in ons geval) de Europese Centrale Bank of in het Amerikaanse geval: de Federal Reserve, zal spoedig de hel los breken. Maar wat staat er over de komende tijd geschreven?

“De zonden van die stad zijn niet te tellen, bij elkaar vormen ze een schuldenberg die tot aan de hemel reikt.Men zegt: ‘Ik ben geen arme vrouw, ik zit hier als een koningin! Mij zal niets gebeuren. Wij kunnen immers ongelimiteerd geld drukken. 

Maar als de koningen, de politieke leiders van de wereld de stad zien branden, zullen ze huilen en jammeren. Want ze hielden van de ‘Archonten-stad’ die hen verleidde met haar macht en rijkdom.

Ook alle handelaars van de wereld zullen huilen en klagen. Want er is dan niemand meer die hun spullen koopt. Niemand wil nog goud of zilver, edelstenen, parels, kostbare stoffen, of bijzonder hout. De mensen kunnen de spullen die ze willen hebben, niet langer betalen. Hun rijkdom en hun geluk zijn verdwenen, ze komen nooit meer terug.

Maar laat het volk van God juichen. ‘Juich, christenen! Juich, apostelen en profeten! Want God straft de stad voor alles wat ze jullie heeft aangedaan.’

Daarna tilde een sterke engel een grote, zware steen op, en gooide die ver in zee. Hij zei: ‘Op dezelfde manier zal Babylon, de grote stad, weggegooid worden. Ze zal voor altijd verdwijnen. Ook het goud en alle edelmetaal dat als standaard diende voor het geldstelsel zal niet terugkomen, zoals de heren Bankiers ons willen doen geloven.

Waarom is dat? Omdat alle volken verleid werden door de toverkunsten van die stad. Ongelimiteerd geld drukken, zomaar, vanuit het niets valt onder toverij. Omdat haar handelaars, m.n. de Bankiers, heersten over de aarde. Omdat de profeten en de andere christenen in die stad werden vermoord. Ja, overal op aarde stierven mensen door die slechte stad.’

Aan het toelaten van de ongebreidelde migrantenstromen onder valse voorwendselen binnen onze grenzen zodat zij ook hier hun ‘religie’ van haat en intolerantie kunnen verspreiden onder het volk zal spoedig een einde komen. Beantwoord daarom alle onrechtvaardige maatregelen en verordeningen van onze beleidsmakers niet zozeer met strijd, maar met bewustheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *