De EU is een anti-goddelijk plan

“God heeft uit één mens alle volken gemaakt die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Hij bepaalde waar ze moesten gaan wonen, en voor hoe lang”.

Uit de geschiedenis blijkt dat vrijwel het gehele volk Israël – op twee stammen na – vnl. het West-Europese vasteland zijn gaan bewonen. Zij zijn daarheen gedeporteerd door de Assyriërs tijdens de ballingschap als straf vanwege het dienen van vreemde (af)goden. Daarna verspreidden zij zich naar Engeland en verder de Oceaan over naar het Amerikaanse vasteland.

Deze gebeurtenissen speelden zich af rond 720 v.Chr. en staan opgetekend in het Bijbelboek Nehemia.

 “Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is”.

De totstandkoming van de Europese Unie met de bedoeling om de gestelde grenzen uit te wissen is een bewuste actie van de demiurg en zijn aardse handlangers geweest en is daarom gedoemd te mislukken.

Meerdere teksten in de Bijbel verwijzen naar de uiteindelijke ineenstorting van dit anti-goddelijke avontuur. Zoals ook deze:

“Daarna zag ik een andere, heel machtige engel uit de hemel naar beneden komen. Zijn glans verlichtte de aarde, en hij riep met luide stem: ‘Aan de macht van de grote stad Babylon is een einde gekomen. Haar tijd is voorbij. De stad is een plek geworden voor kwade geesten. Het is een schuilplaats voor alle onreine geesten, alle onreine vogels en alle onreine, afschuwelijke dieren. Want elke handelaar in de wereld is rijk geworden door die stad. Alle koningen van de wereld zijn verleid door haar macht. Alle mensen op aarde zijn slecht geworden door haar slechte invloed”.

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Mijn volk, ga weg uit die stad! “Zorg dat je niets te maken hebt met de verkeerde dingen die daar gebeuren. Anders zullen jullie ook gestraft worden”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *