Snap de tijd waarin je leeft

In de hoofdstukken van het uitgebrachte boek ‘Twee Goden’ heb ik in grote lijnen de bedoeling besproken van de wereldgoden, de archonten, met de mensheid; dus ook met jou!

Laten we het verslag lezen wat over deze reptielachtige wezens geschreven staat met behulp van de tekening  ‘de opvatting van Plato’ en de uitleg daarvan.

“Toen kwam er oorlog in de hemel. De engel Michaël vocht met zijn engelen tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar ze verloren de strijd. Daarna was er in de hemel voor hen geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die de mensen ook wel duivel of Satan noemen.Hij is de slang uit de oude tijd; hij misleidt en verleidt de mensen op aarde om slechte dingen te doen. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Onze God is koning, hij heeft ons gered! Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias.Vanaf nu heerst Hij, samen met de Messias.”
Deze woorden worden heden tot jou gesproken, deze woorden betre
ffen jou: leef in het nu!

Zoals je weet, heeft de wereldgod Jahweh in het begin ook de tijd geschapen.  Voordien bestond geen tijd. Met de schepping van de Reële wereld heeft de tijd een verleden, een heden en een toekomst gekregen. Maar in wezen is tijd een illusie, een Maya, zoals de oosterse filosofie het noemt. Jahweh is de schepper van de illusie! Door de illusie van de tijd krijgt de mens een verkeerd beeld voorgespiegeld van zowel zichzelf als van zijn omgeving. Illusie betekent niet dat iets niet bestaat. Dit onwerkelijke beeld is het resultaat van materiële waarneming via de zintuigen.

Maar in ons leven op aarde gaat het om geloof. Dit geloof is de vaste grond in het eeuwige Nu, dat buiten het scheppingsgebied, de matrix van Jahweh ligt.

De nog slapende, niet-ontwaakte mens omgeeft zich met een sluier van illusies; hij reageert op de wereld die zijn zintuigen hem tonen, hij leeft zich daarin uit. Hij weet niet beter dan dat deze wereld de enige werkelijkheid voor hem is.

Want God zegt in de heilige boeken: «Er zal een nieuwe tijd komen. Dan zal ik naar jullie luisteren. Ik zal jullie helpen, ik zal jullie redden.»
Luister goed! Die tijd, dat is nu. De tijd van onze redding is gekomen. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. De macht van de satan is gelegen in zijn schepping van de tijd; binnen de illusie van het verleden, het heden en de toekomst. Daarin zit zijn misleiding.

“Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen. Voor hen is het een feest!welcome-home-danny-hahlbohm

Maar wee de aarde en de zee, wat een ramp: de duivel is naar jullie afgedaald! Nu woont de duivel daar bij jullie, en hij is woedend. Want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft voor zijn slechte plannen. Hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Want Satan is uit de hemel op de aarde gegooid. Dag en nacht confronteert deze aanklager van  de christenen wat zij fout deden. Maar de aanklager is ten val gebracht.

De christenen hebben van hem gewonnen. Ze hebben gewonnen doordat Jezus Christus voor hen gestorven is. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen”. Zij waren niet aan het eigen leven gehecht en hebben de dood over hun zondige natuur aanvaard.

De inhoud van ‘Twee Goden’ en deze site is een wake-up call om de sluier van illusies die als een deken over de mensen is gespreid, van hen af te gooien. Die sluier vertroebelt de ware toestand waarin wij ons met z’n allen bevinden. Zowel het hindoeïsme als het boeddhisme gaan er ook van uit dat deze toestand de mens verhindert het ware geluk te vinden.

3 reacties


 1. Beste schrijver/schrijfster,

  Ik vind het nogal eng dat u dit soort onzin gelooft, en sterker nog, op papier durft te zetten en te uploaden naar het Internet. Alle religie is schadelijk voor onze wereld omdat het mensen toestaat hun ogen te sluiten voor hun eigen verantwoordelijkheden. Het feit dat u alle informatie van de opleiding die u ooit genoten heeft afdoet als onzin vind ik schokkend. Om maar een voorbeeld te noemen: u negeert volledig het onomstotelijke feit van de evolutietheorie versus het verzonnen creationisme. Graag hoor ik wat u hierover te zeggen heeft, ik sta open voor discussie. Met vriendelijke groet,

  Mw. J. Poelen

  Beantwoorden

 2. Geachte mevr. Poelen,
  Evolutietheorie impliceert ontwikkeling, voortschrijdend inzicht. Stilstand is immers achteruit gang.

  De evolutietheorie kan onmogelijk als onomstotelijk feit worden aangemerkt, zoals u in uw reactie onderstelt, omdat zelfs vooraanstaande geleerden aangaande deze theorie nog tal van ontbrekende schakels tegenkomen en men onderling ook niet altijd tot een consensus blijkt te kunnen komen; kortom, blijft deze wetenschap beperkt tot “een theorie”.

  Wat betreft voortschrijdende inzichten, die inherent zijn aan vrijwel elke evolutie, heb ik mijn bevindingen uitgewerkt in diverse artikelen op mijn website over het bewustzijn in de mens.

  Wie zich dus uitsluitend beperkt tot een theorie, die als “onomstotelijk feit” nog volop ter discussie staat, sluit zijn ogen voor zowel zichzelf als voor zijn sociale omgeving v.w.b. eigen verantwoordelijkheden.

  Welk antwoord heeft u, op basis van de evolutietheorie, voor de huidige status in de wereld, om maar een voorbeeld te noemen.

  Alleen bewustzijn, het woord zegt het al: bewust-zijn, is in staat om de zere plekken aan te wijzen, zodat de mensen met geopende ogen zelf kunnen waarnemen wat er gaande is op deze aardbol.

  Beantwoorden

Laat een antwoord achter aan Janice Poelen Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *