19 april 2016

Vandaag is het 19 april 2016. Vandaag is de dag dat de inhoud van www.levensreis.nl aan de uitgever wordt aangeboden om in boekvorm te worden uitgegeven onder de titel: Twee Goden. Een uiterst trieste dag met weinig reden tot vreugde behalve het feit dat dit boekje zal worden uitgegeven met mijn wens dat deze informatie onder zoveel mogelijk mensen bekend zal gaan worden! Waarom is deze dag zo vol droefenis?
19 april is de dag dat het bloedoffer aan het beest’ gevierd wordt waarop vele kinderen ge-slacht-offerd gaan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 


Op 19 april 2016 worden replica’s van de tempel van de Kanaänitische afgod Baäl geplaatst in Londen en New York.

De Baäl heeft het in vroeger tijden verloren van Jahweh, maar gaat nu opnieuw een krachtmeting aan via zijn huidige high-tech-priesters van CERN en van HAARP.
CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes.
HAARP is een technologie dat in staat is, om waar ook ter wereld droogte, overstromingen, tsunami, orkanen en aardbevingen teweeg te brengen.

Deze helse machines staan op verschillende plaatsen op onze aarde opgesteld; regeringen van alle landen weten donders goed wat er aan de hand is, maar men wil niet, dat u en ik het ook aan de weet komen. Het is het geheime wapen van de globalisten, de Illuminati.

80% van de totale wereldbevolking moet van hen verdwijnen! Dood! Ze willen jou en mij weg hebben!
Wegwezen, oprotten, verhongeren, verdrinken, sterven aan enge ziektes, letterlijk de tering krijgen, sterven aan epidemieën, en onder de grond verdwijnen. Ook kunnen ze, met gebruikmaking van HAARP technologie, elk gewenst vliegtuig, waar ook ter wereld, uit de lucht halen.

De confrontatie ten tijde van de profeet Elia op de berg Karmel met de priesters van Baäl leidde tot een overweldigende nederlaag voor de priesters van Baäl, in wezen voor de afgod Baäl zelf.

“Achab, de koning van Israël ging de profeet Elia tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg riep hij uit: ‘Bent u het, Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort?’  De profeet antwoordde: ‘Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de HEER naast u hebt neergelegd en de Baäls bent gaan vereren. Laat het hele volk naar mij toe komen op de berg Karmel. En ook alle 450 profeten van de god Baäl, en de 400 profeten van de godin Asjera. Al die profeten die te eten en te drinken krijgen in het paleis van koningin Izebel.’

Koning Achab deed wat Elia zei. Hij liet de Israëlieten en de profeten bij elkaar komen op de berg Karmel. Daar zei Elia tegen het volk: ‘Hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Als de Heer de ware God is, kies dan voor de Heer. Als het Baäl is, kies dan voor Baäl.’

Het volk gaf Elia geen antwoord. Toen zei Elia tegen hen: ‘Ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baäl zijn hier met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eersten een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken.
Ik zal zelf de andere stier slachten en op een stapel hout leggen. En ook ik zal het hout niet in brand steken. Dan moeten de profeten van Baäl tot hun god bidden, en ik zal bidden tot de Heer. De god die antwoordt met vuur, is de ware God.’
Heel het volk stemde met dit voorstel in. ‘Jullie zijn met een grote groep, beginnen jullie maar.’

De hele morgen lang riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!’ Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord, hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht.

Toen de ochtend voorbij was, begon Elia hen uit te dagen. Hij zei: ‘Baäl is toch jullie god? Jullie moeten harder roepen! Misschien zit hij na te denken, of misschien is hij met iets anders bezig. Of hij is op reis gegaan. Misschien slaapt hij wel, dan moeten jullie hem wakker maken!’

De profeten van Baäl riepen steeds harder. En ze sneden zichzelf met messen en zwaarden, zoals ze altijd deden als ze offers brachten. Het bloed stroomde over hun lijf. En ze bleven maar dansen en schreeuwen”.

Het vervolg laat zich raden toen de profeet Elia bad tot Jahweh.

“Toen stuurde de Heer vuur uit de hemel. Door dat vuur verbrandde het vlees van de stier, en ook het hout en de stenen verbrandden. Zelfs de as verdween, en ook het water in de geul. Toen de Israëlieten dat zagen, knielden ze op de grond. Ze riepen: ‘De Heer is de ware God, de Heer is de ware God!’

Toen zei Elia tegen de Israëlieten: ‘Grijp de profeten van Baäl! Laat ze niet ontsnappen!’ De profeten werden gevangengenomen, en Elia liet hen naar het Kison-dal brengen. Daar liet hij hen doden”.

De priesters van toen willen wraak; zij zijn de satanisten van nu. De aanbidding van Baäl ging niet alleen gepaard met allerlei wellustige praktijken maar ook met praktijken als het offeren van kinderen. De aanbidders van Baäl aten net als de tegenwoordige satanisten, ook de offers op die gebracht werden.

Lees hier voor meer informatie.

19 april 2016 staat bekend als “het feest van Moloch” dat dan begint tot en met 1 mei. Kind-offers waren toen en nu nog steeds een van de belangrijkste kenmerken van de aanbidding van Moloch. Een gigantisch standbeeld van deze heidense godheid wordt elk jaar opgesteld op de Bohemian Grove in Noord-Californië. Dit ‘feest’ wordt op diverse plaatsen op aarde gevierd en wordt bijgewoond door onze ‘Elite’.

Om de satanische praktijken, zoals rituele verkrachting en kindermoord, ongehinderd uit te kunnen voeren moet het christelijke geloof – het geweten van het volk – van de aardbodem verdwijnen.

Het onbeperkt toelaten van migranten die de anti-christelijke religie – wat de islam is – aanhangen, is zo’n machtige poging om de uitroeiing van het christelijke geloof te bewerkstelligen.
De ‘heilige oorlog,’ de jihad,’ tegen het christendom, voortkomend uit de originele bronnen van de islam is bij ons allen intussen al wel bekend.
Dit, lieve mensen, is de dubbele agenda van onze politieke leiders die zij uitvoeren in opdracht van ‘de Elite’, de duivels-aanbidders, waar zij zelf deel aan hebben.

Ons volk wordt door onze politici verraden in ruil voor geld, macht en een hoge positie in de maatschappij, bedrijfsleven en/of bij de overheid.

Onder het mom van humaniteit voor de medemens wordt de islamisering ruim baan gegeven binnen alle lagen van de maatschappij; zelfs in de scholen. Van ons volk wordt door de overheid verregaande aanpassing geëist en opgedrongen terwijl in de islamitische landen zelf christenen worden vervolgd en vermoord.

De invoering van de euro-munt is ook zo’n ‘Elite’ maatregel die onze politici toen hebben ingevoerd tegen de wil van het volk in. Oekraïne is ook zo’n leugen-act die onze regering opvoert voor het onwetende ‘slapende’ volk.
Onze politici zijn zogenaamd begaan met het wel en wee van ons volk; sterk en sociaal voeren zij een groot toneelspel op maar in werkelijkheid voeren zij een andere agenda uit met het doel om ons geweten – het christelijke geloof – in de kiem te smoren.
Dit hoofdstuk, lieve mensen, is de reden van mijn gemengde gevoelens bij de uitgifte van het boekje.

Laatste update:

Nu buigen zij zich letterlijk neer en aanbidden Baäl recht voor onze ogen

http://www.pentahof.nl/Brochures/961-Saturnus-Baal-CERN.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *