Schematische voorstelling van de ontwikkeling van mens tot Mens

Afbeelding 1a

Schepping van de mens door Samaël. Deze ontwikkeling, van kruipend over de grond zoals de dieren tot rechtop staand wezen, heeft misschien wel vele miljoenen jaren in beslag genomen tot het stadium bereikt was met het predicaat: zeer goed.

Het vlak is donker gekleurd omdat hij qua bewustzijn en aard dezelfde eigenschappen bezit als zijn schepper.

“God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.’ Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken.”

De god die deze woorden sprak tegen zijn archonten is Samaël, ook wel: demiurg ( = wereldbouwer) genoemd.

 

Afbeelding 2

Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’

Na de inblazing van de goddelijke Geest werd de mens een ‘eeuwigheidswezen’. Hij werd vele honderden jaren oud.

“Toen Metuselach 187 jaar oud was kreeg hij Lamech. Daarna leefde hij nog 782 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. In totaal leefde hij 969 jaar. Toen stierf hij.”

Zodra Samaël wist dat de Geest in de mens was gekomen was hij buiten zinnen van woede en vervloekte hij zijn schepping.

“Je zult hard moeten werken voor je eten, je leven lang. Daarna keer je terug naar de aarde waarvan je gemaakt bent en waaruit je bent genomen. Je was aarde en je zult weer aarde worden want stof ben je, tot stof keer je terug.’

Voor die tijd leefde de mens nog geheel in het geestelijke bewustzijn. Hij beleefde de aarde in een soort trance toestand; een waar paradijs op aarde. Intuïtief weet hij van Samaël en zijn kracht.

Maar sindsdien niet meer . . . .

 Afbeelding 3

Want “Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van”.

Daarna sprak Adam, toen hij 700 jaar oud was, deze woorden tot zijn zoon Seth:

 “De heerlijkheid die in ons hart was, verliet ons, mij en je moeder Eva, en ook de eeuwige Waarheid, die in ons geademd had verliet ons.
Van die tijd af leerden we over dode dingen, zoals de menselijke. Toen leerden we ook de god kennen die ons geschapen heeft. Wij wisten van zijn krachten. We dienden hem in vrees en slavernij.  En na dit alles werden we in onze harten verduisterd. Ik sliep in het denken van mijn hart.

De kracht van onze eeuwige kennis werd in ons vernietigd en zwakte achtervolgde ons. Daarom werden de dagen van ons leven gekort. Ik wist dat ik onder het regime van de dood gekomen was . . . .”

De eeuwen daarna ging de mens steeds meer naar de stof neigen. Het innerlijk weten wordt geleidelijk aan versluierd. Daar kwamen uiterlijke wetten van offerandes van mensen en dieren – denk aan de Wetten van Mozes – voor in de plaats. En zo laat Samaël de mens steeds dieper in de stof afdalen en het geestelijke bewustzijn verdwijnt achter de dichtschuivende gordijnen van materie. De mens raakt letterlijk ‘van God los’.

Afbeelding 4

Daarom moest Christus als mens op aarde incarneren omdat de mens zich met het stoffelijke deel van zijn bewustzijn zo diep in de materie ingegraven heeft dat hij geen weet meer heeft van zijn geestelijke bewustzijn.

Het Aquarius tijdperk is een tijd waarin er een grote transformatie plaatsvindt:

de ontbinding van overgeleverde normen en waarden, ontbinding van hiërarchische en autoritaire structuren, de bewustwording van niet-zichtbare spirituele realiteiten en de ontmaskering van schijnwaarheden kenmerken deze nieuwe impulsen.

Zelfs alle religies worden aan een grondige herwaardering onderworpen.

Wie voor deze impulsen ontvankelijk is ondervindt lijfelijk dat hij in een tijd van geestelijke omwenteling leeft. De ‘groei in Christus’ vindt plaats naarmate je jouw ego(istische) leven offert; Hij moet groter worden en ik kleiner. Jezus moet steeds belangrijker worden. En ik moet juist minder belangrijk worden.

“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van mij hoort. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *