Groei naar volwassenheid

Wij hebben eerder uitgelegd wat de groei naar volwassenheid in Christus betekent. Laten we eens een voorbeeld nemen uit het leven tussen de perceptie van de ‘volwassene’  en die van het ‘kind’ in de mens bij het (voor)lezen varoodkapje en de wolfn de verhalen uit een sprookjesboek.

De ‘volwassene’ gelooft daar niet in. Een wolf kan Roodkapje niet opeten en dat ze daarna verlost wordt door een jager, die de gemene wolf doodschiet. Ze komt vervolgens springlevend uit het kadaver en verenigt zich weer met haar ouders.Wat een onzin verhaal!

Het ‘kind’ neemt die verhalen in zich op in zijn fantasie; het ‘gelooft’ daarin. Het staat niet zozeer stil bij het letterlijke ‘opeten’ van dat meisje en het fysieke ‘doodmaken’ van het dier, maar voelt de betekenis aan dat het beter is om bijv. je ouders te gehoorzamen of goed voor de mensen te zijn; kortom: het morele besef ontwikkelt zich daardoor.

De algemene strekking van sprookjesboeken is dat het goede het kwade overwint. Het gaat daarin niet om het waarheidsgehalte van de gebeurtenissen in de verhaaltjes zelf dan wel om de levenslessen er uit te halen die daarin opgesloten zitten.

Zo is het ook bij het lezen van alle wijsheidsliteratuur. Omdat wij in de westerse cultuur leven nemen we het lezen van de Bijbel als voorbeeld. Doordat velen dit Boek als ‘volwassene’ lezen, of hebben gelezen, voeden zij hun kinderen logischerwijs ook niet op met die onzin verhalen waar je in de maatschappij geen lor aan hebt. Bovendien zijn velen zelf slachtoffer van de mis-interpretaties van het Woord door hun ouders en omgeving, waardoor zij zich daar en masse van hebben afgekeerd; zelfs van elke religie.

Doordat het opvoedingsklimaat de laatste tijd daarmee dermate verslechterd is treden andere religies, met name de Islam, in de westerse landen op de voorgrond.  De Islam leidt opnieuw tot slavernij van Gods volk.

Het is duidelijk dat de Demiurg er alle belang bij heeft dat het christendom uit de wereld verdwijnt en die ontwikkeling is in de maatschappij duidelijk zichtbaar; kijk alleen maar hoe het er aan toe gaat en waar het naar toe gaat in de scholen! Over de Islam als godsdienst staat in de heilige Taal het volgende:

“In de boeken van de wet staat dat Abraham twee zonen kreeg. De moeder van de eerste zoon was een slavin, Hagar. Haar zoon, Ismaël (islam), werd op de normale, menselijke manier geboren. De moeder van de andere zoon was een vrije vrouw, Sara. Haar zoon Isaak werd geboren omdat God het beloofd had. Dat verhaal over Hagar en Sara heeft een diepere betekenis.

Dit is de diepere betekenis van de slavin Hagar: zij laat de oude manier zien waarop God met de mensen omging: ‘. . dat Ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft; . .  het leven en de dood stel Ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht’.

Daarbij hoort de berg Sinai in Arabië, waar het volk van Israël de wet kreeg. Die wet beheerst jouw leven alsof je een slaaf bent, net zoals Hagar en haar kinderen,  de moslims.
Herken hier de slaafse onderdanigheid aan Allah en de ijver voor Hem om alle ongelovigen, w.o. christenen, uit te roeien zoals we zo verder zullen lezen.

Daarbij hoort ook de stad Jeruzalem zoals die nu is: de stad van de wet en de tempel. Zij staan ‘op gelijke voet’ met de moslims die Jezus ook niet hebben (h)erkend.

Nu de diepere betekenis van de vrije vrouw Sara: zij laat de nieuwe manier zien waarop God met de mensen omgaat. Daarbij hoort het nieuwe Jeruzalem, dat in de hemel is. In de heilige boeken staat daarover: «Jeruzalem, je was een stad zonder inwoners. Je leek op een vrouw zonder kinderen, een vrouw die niet zwanger kan worden. Maar wees blij! Juich van vreugde! Want je zult weer inwoners krijgen, Jeruzalem. Je zult meer inwoners hebben dan je ooit hebt gehad.»

Wij horen bij dat hemelse Jeruzalem. En net als Sara zijn wij geen slaven. Wij zijn vrij!

Net als bij Isaak zijn er mensen die jullie in moeilijkheden brengen. Isaak was geboren krachtens de belofte. Maar hij werd in moeilijkheden gebracht door Ismaël, de zoon van Hagar. En die was geboren krachtens de natuur, op de normale manier. Die vervolging heeft zich voortgezet tot heden toe! De heilige boeken zeggen daarover: «Jaag die slavin weg met haar zoon. Want haar zoon krijgt niets. De hele erfenis is voor de zoon van de vrije vrouw!»

Vrienden, laten we goed onthouden dat wij geen slaven zijn. Wij zijn vrij! Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken door uitspraken dat je bijv. een racist bent.

Het juist onderscheiden tussen de dingen van de Geest en dat wat van mensen is bepaalt jouw groei naar volwassenheid in Christus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *