Een vast fundament

Lees hier de beschrijving van ons fundament: “Wij weten dat we bij God horen, maar dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Wij weten ook dat Gods Zoon naar de wereld gekomen is. Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen door ons inzicht te geven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, wij zijn verbonden met de ware God omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus.
Hij is de ware God, alleen bij hem is het eeuwige leven; hij is het eeuwige leven.
Pas dus goed op, lieve vrienden, voor alle afgoden!”

Afgoden zijn alle dingen en mensen die men vereert maar uiteindelijk de mens wegvoert van God af.
“Mag ik dan niet naar mijn idool luisteren of kijken?” hoor je dan al gauw zeggen. Het antwoord op deze vraag is: “Jazeker wel. Je bent immers vrij?”
Neem zoveel mogelijk deel aan alles wat deze wereld te bieden heeft, alleen: houd je gewoon aan de spelregels. Dat zijn de richtlijnen die wij jou proberen door te geven via deze site zodat je steeds ‘vaster’ in het leven kan komen te staan.

“Dan zullen we niet langer onmondige kinderen zijn die als golven op en neer deinen en heen en weer bewogen worden door elke wind, dat wil zeggen: door elke leer waarmee sluwe mensen met hun valse wijsheden ons op dwaalwegen brengen”.

Allerlei beweringen, de zogenaamde ‘winden van leer’, van goed bedoelende mensen om je heen die jouw emoties, vanwege jouw geloof, hoog opstuwen als golven van de oceaan, kunnen jou, vooral in de beginfase van jouw keuze om God te dienen, behoorlijk onzeker maken.
Zorg daarom dat je blijft geloven, en dat je van binnen eerlijk bent tegenover God. Sommige christenen vonden dat niet belangrijk. Daardoor is hun geloof nu verdwenen, net zoals een schip dat door die hoge golven gezonken is.

Kennen jullie dit verhaaltje ter vergelijking?
“Op een dag stapten Jezus en zijn leerlingen in een boot. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’ En ze gingen op weg. Onderweg viel Jezus in slaap. Toen begon het opeens heel hard te waaien op het meer. Er kwam veel water in de boot. Het werd zo gevaarlijk dat de leerlingen Jezus wakker maakten. Ze riepen: ‘Meester, meester, we verdrinken!’
Toen stond Jezus op, en hij sprak streng tegen de wind en de golven. Meteen hield het op met waaien, en het water werd rustig.

Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Waar is jullie geloof?’ Wij leren hieruit dat alleen het geloof in Jezus in staat is om alle stormen van beroering die over wereld en mensheid uitgestort worden maar ook ieders persoonlijk leven vroeg of laat treffen, tot bedaren te brengen.

“Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Dan lijk je op die verstandige man.
Toen het hard begon te regenen en te waaien en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd stortte het niet in; het huis blijft staan want het was gefundeerd op een rots”.

Vele mensen geloven tegenwoordig in het ‘evangelie’ van Samaël, dat zegt dat de mens zijn eigen god is. Duistere machten, die zich voordoen als ‘engelen van het licht’ zoeken via ‘Channeling’ wederzijds contact met mensen.
Deze ‘entiteiten uit Hogere Dimensies’ vullen de ruimte in het heelal, de matrix waar Samaël en zijn Archonten verblijf houden.
Wie zich met deze praktijken inlaat slachtoffert niet alleen zichzelf, maar ook al degenen die daarnaar luisteren. Deze waarschuwing hebben wij al eerder laten horen.

“Maar stel dat je wel naar Mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Als jij mijn woorden hoort en daar niet naar handelt, dan kan je vergeleken worden met een onnadenkende man, die zijn huis bouwde op zand.
Toen het hard begon te rege20090127-zandstormnen en te waaien en er stormen opstaken werd er van alle kanten op het huis ingebeukt.
Dat huis zakt in elkaar; het stort in. Er blijft alleen een ruïne over.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *