Wie is Jezus?

Nu je min of meer de keuze hebt gemaakt om jouw eerste man, Samaël, te verlaten en je te wenden tot Jezus, jouw aanstaande man of Bruidegom, is het van belang om Hem beter te leren kennen.

Toen de mensheid zo’n 2000 jaar geleden qua bewustzijn op haar dieptepunt was aangeland verscheen Jezus op het wereldtoneel.

“Het volk dat in duisternis leefde (= de menselijke ziel, die door huwelijksbanden gebonden is aan haar eerste man Samaël), zag een schitterend licht ( = haar aanstaande man Jezus), en zij die woonden in de schaduw van de dood (de ziel onder heerschappij van Samaël) werden door het licht beschenen.’  Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Slechts enkelen gaven toen gehoor aan Zijn roepstem: “toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden”.

Zij, die bij Samaël wilden horen bleven dan gevangen in zijn huis, de matrix. Voor hen kan Jezus niets betekenen. Zij hebben er geen behoefte aan om Hem beter te leren kennen; waarom zouden ze? Voor jou geldt in principe hetzelfde. Met wie ga jij jouw weg vervolgen?

Wij gaan verder met degenen, die Samaël wensen te verlaten en verder willen met Jezus Christus.

Laten we een stukje lezen wat Paulus schrijft over het geheimenis in de huwelijkswet: “Vrienden, jullie kennen de wet. De wet geldt voor een mens zolang hij leeft. Ik geef een voorbeeld.

Een vrouw die getrouwd is, moet bij haar man blijven. Dat is een regel van de wet. Die regel geldt voor haar zolang haar man leeft. Stel dat ze de vrouw van een ander wordt terwijl haar man nog leeft. Dan doet ze iets dat de wet verbiedt. Maar als haar man sterft, dan geldt die regel niet meer voor haar. Dan mag ze volgens de wet de vrouw van een ander worden.

Vrienden, dit voorbeeld gaat over ons. Wij zijn gestorven samen met Christus.

(Omdat wij Samaël de rug hebben toegekeerd raken wij ook verder verwijderd van zijn invloedssfeer die ons binnen de matrix wil houden)

Daarom geldt de wet niet meer voor ons. Wij horen nu bij Christus, die is opgestaan uit de dood. En daardoor kunnen we nu leven tot eer van God”.

Hier lezen wij over de losprijs die Jezus betaalde om jou en mij vrij te krijgen: Hij heeft Zijn leven voor ons opgeofferd door Zich aan het kruis te laten nagelen. Over dit offer zullen wij later vaker over schrijven.

Toen wij Christus nog niet kenden, (toen wij onder het wrede regime van Samaël leefden) werd ons leven beheerst door verkeerde verlangens in overeenstemming met de boze machten in de lucht binnen de matrix.

Wij deden alles wat de rechtvaardige Liefde wet van de Eeuwige God ons verbiedt.Daarom verdienden wij de dood. Het dienen en het luisteren naar Samaël en zijn Archonten dompelt ons in een dieper wordende slaap van onwetendheid – dat wordt bedoeld met dat wij ‘dood’ zijn.

We lezen verder:  

“Maar nu is ons oude ik gestorven, en daardoor zijn we bevrijd van de wet. Die huwelijkswet, die ons aan Samaël gebonden houdt geldt niet meer voor ons. We zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de – knellende- huwelijkswet, maar door de heilige Geest”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *