Dwaling

In deze tijd van chaos, vertwijfeling en verwarring dringen allerlei levensvragen zich steeds meer aan de mensen op. Tijdens hun jachtige leven komen zo nu en dan  deze ‘waarom’ vragen als vanuit het niets tevoorschijn.
Vaak komen deze ‘bezinningsmomenten’ na of tijdens heftige gebeurtenissen in de wereld, de directe omgeving en/of in iemands persoonlijke leven.
Je zal het vast wel herkennen dat je dagelijks in beslag wordt genomen door beslommeringen van allerlei aard; van jongs af aan worden reeds allerlei eisen aan jou gesteld die ‘men’ van jou verlangt om aan te voldoen.

indexDeze site vertelt o.a. over wat er feitelijk aan de hand is met de wereld
waarin ook jij geplaatst bent en haar mensheid, en welke krachten
er werkzaam zijn in de lucht en het waarom dit allemaal zo gebeurt.

Met dit hoofdstuk willen wij meer vertellen over deze werkzame machten in alle onbewuste, slapende mensen; zij zijn qua bewustzijn ‘dood’ zoals je hier kunt lezen: “U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander”.

 Mocht je je herkennen in deze tekst en aan je leven meer inhoud willen geven dan is het belangrijk dat je je laat leiden door een Andere God dan door de god van deze wereld.

Zoals wij eerder opmerkten maakt de demiurg gebruik van vele verschijningsvormen, zoals hier geschreven staat: “Die mensen bij jullie zijn valse apostelen. Het enige wat ze doen, is jullie bedriegen. Ze doen alsof ze apostelen van Christus zijn, maar dat zijn ze niet. We hoeven niet verbaasd te zijn over hun gedrag. Want Satan doet alsof hij een engel van God is. Dus het is niet vreemd dat ook de dienaren van Satan doen alsof ze dienaren van God zijn.”

Heb jij ze herkend, deze mensen met hun ge-channel-de berichten afkomstig van ‘lichtwezens’ in het universum, de matrix?

Herken je deze leringen in onze tijd, in de trant van “Wij mensen zijn geen schepsels of creaties van een of andere god. Wij zijn in essentie eindeloos, wij zijn altijd geweest, hebben dus geen begin en geen einde, en niets of niemand is beter of hoger dan ons . . . .” en vergelijk dit eens met deze geciteerde teksten: “ Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.  Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid over zijn eigen leven niet gelooft veroordeeld worden. Want ze hebben gekozen voor het kwaad”.
Er zijn mensen die gered hadden kunnen worden, maar verloren gaan omdat zij de waarheid over hun eigen leven niet wilden geloven en ook niet aannemen . . . .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *