Eén Weg

Intussen weet je nu hoe Samaël, die het ganse zichtbare universum geschapen heeft uit de beschikbare, toebedeelde materie, verworden is tot een kwaadaardige god over zijn schepping.

Vergelijk het met een directeur van een groot bedrijf als bij voorbeeld Philips. Dat bedrijf heeft vele afdelingen om organisatorisch goed te kunnen functioneren.
Veronderstel nu dat de Eeuwige God de Directeur is over het Universum, het Al. De Directeur heeft over een van Zijn afdelingen een chef aangesteld; de afdelingschef. De afdelingschef heet Samaël.
Binnen de afdeling is hij de baas en heeft hij het voor het zeggen; hij verordineert in de aan hem toebedeelde ruimte, de afdeling, alle zaken en voert zijn eigen beleid uit zonder zijn onderdanen in kennis te stellen over de Degene-die-boven-hem is.
Wanneer Samaël tegenover zijn personeel echter beweert, dat hij de enige god is, dan spreekt hij de waarheid; maar hij vergist zich als hij verder zegt: “ . . en buiten mij is er geen.” Deze arrogantie heeft hem tot ‘god der blinden’ gemaakt.
Deze blindheid is de onbekendheid met/ontkenning van de Directeur, die ver boven hem staat.

Op zeker moment in de tijd heeft de Eeuwige God in de mens Zijn levensadem ingeblazen.
Om zover te komen, wellicht een periode van vele miljoenen jaren, moest de mens namelijk tot een zekere ‘volmaaktheid’ komen: “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed”.
Deze ‘inblazing’ maakte Samaël furieus, des duivels in de meest letterlijke zin!
In zijn woede vervloekte hij zijn schepping (de matrix) met daarin de mens; hij wierp hem in een diepe slaap van vergetelheid om hem zijn herinnering aan zijn Oorsprong te doen vergeten. De mens is, als gevolg van dat ingrijpen van de eeuwige Vader, nu groter dan Samaël geworden: de mens is een eeuwig wezen!

Samaël bedient zich van vele gezichten/namen om de vervloekte mens binnen de matrix te houden. Voor christenen is hij “de oudtestamentische god: Jahweh” , die zijn ‘tegenstander’ de satan heeft gecreëerd; voor de moslims: “Allah” met ‘Shaitan’ als zijn anti-creatie, zoals ook de oosterse filosofieën hun godheden hebben met hun gecreëerde ‘tegenstanders’; dit alles om de mensheid te misleiden!

Uit de voorgaande besproken onderwerpen kun je beter begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren dat wereld en mensheid in zo’n miserabele situatie terecht zijn gekomen. Zijn grote truc van misleiding heeft tot vandaag zeer goed gewerkt.

De komst van Avatars hebben zijn duivelse plannen keer op keer ontmaskerd en elke keer lukt het de demiurg, één van de zovele namen van Samaël, om het merendeel van de mensen weer in slaap te wiegen onder het kleed van onwetendheid..

De enige (uit)Weg, die alle Avatars bieden, is, dat de mensen ophouden om langer als (energetisch) voedsel te dienen voor de goden: de demiurg/Hoofdarchont en zijn Archonten/parasieten!
Zij zijn het die alle energie uit jou zuigen zoals parasieten aan een boom dat doen. Parasieten zuigen de levenssappen, die de boom uit zijn wortels via de stamkorst naar de takken en bladeren laat stromen, voor zichzelf op om te groeien.
Hetzelfde doen bij voorbeeld teken, muggen e.d. dat fysiek bij mens en dier.
Hieruit is grotendeels te verklaren dat verschijnselen als uitputting, zich futloos voelen, geen energie hebben, zich ‘leeggezogen’ voelen, burn-outs enz. enz. zich ‘als bekend’ en ‘herkenbaar’ bij de mensen voordoen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *