Eén Waarheid


Alle Avatars verkondigen slechts één Waarheid, één Weg en één Leven.
De ene Waarheid is de geestvonk van het Eeuwige Vuur in de harten van alle mensen. De ene Weg leidt naar binnen, daar binnen-in-jou is Brahman, het Eeuwige Koninkrijk: het Leven.
Dit oorspronkelijke Licht woont in ons als de goddelijke Lichtvonk, die wij moeten ontdekken en met behulp van de lessen van onze leermeesters Avatars tot bewustzijn moeten leren brengen.

De Kennis omtrent de aanwezigheid van dit eeuwigheidsprincipe is de reddingsboei die ons toegeworpen wordt om de astrale zee – de onmetelijke ruimte waar de Archonten verblijven – over te kunnen steken en binnen te varen in de veilige haven: de eindbestemming van de menselijke ziel, het Nirwana, het Koninkrijk Gods.

Het maakt dus niet uit welke godsdienst je aanhangt of van welke geloofsrichting je bent; wat wel uitmaakt is de vraag: waar sta je? Bevind jij je binnen of buiten de matrix? denk je dat het allemaal onzin is? Dan blijf je gevangen binnen de matrix!

De oosterse Wijsheid zegt: Er zijn slechts 2 dingen: Waarheid en waan.
Waarheid is het Al, de Onvoorstelbare, Onbevattelijke, Hij die alle denken te boven gaat. Waan is het niet-Zijn; de illusie-wereld, de ervaringswerkelijkheid van de mens in de matrix.

Onwetendheid omtrent de Onkenbare veroorzaakte angst en vrees. Die angst verdichtte zich tot een mist, die zo dicht werd dat niemand meer kon zien. Hierdoor werd de waan steeds eigenmachtiger. Zij schiep in leegte haar materie zonder Kennis van de waarheid.
Haar naam is Samaël, de Demiurg, die een schepping maakte die in kracht en schoonheid de Waarheid moest vervangen.
Onwetendheid en onbewustheid omtrent de Vader is de oorzaak van alle angst.

“Dit was echter geen krenking van de Onkenbare Vader (de surrogaatschepping deed niets af aan de ware schepping), want de angst, de vergetelheid en de schepping der leugen, waren niets, terwijl de vaststaande Waarheid onveranderlijk, onverstoorbaar en volmaakt in schoonheid is”.

De oosterse filosofie noemt deze scheppingstoestand in waan: Samsara (= in cirkels ronddraaien). Samsara is zonder begin en schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma en vol met lijden. De aanwezigheid van de psychische toestand van verlangen (begeerte, aantrekking), aversie (irritatie, vrees, afstoting) en ignorantie (onwetendheid/domheid, onbewustheid, verwarring) vormt een belangrijk aspect van het bestaan in samsara.
Samsara is de wereld zoals gewone wezens die beleven; de werkelijkheid zoals gewone wezens die ervaren en waarbij mentale en emotionele staten van begeerte, irritatie en verwarring geregeld opkomen en de overhand nemen.

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten”.
Veracht daarom de Dwaling die geen wortel heeft; want zij was in een mist gehuld ten opzichte van de Vader, toen zij bezig was gewrochten, vergetelheden en angsten te bereiden, opdat zij hiermee de mensen zou verleiden en tot haar gevangenen maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *