Wat doet God met deze wereld?

Wij weten nu dat Archonten de goden zijn die het zichtbare universum, inclusief de aarde, hebben geschapen. Het gehele, zichtbare universum is, evenals de Hoofd Archont met zijn engelen, van tijdelijke aard ten opzichte van het Universum.
Ook de, door Hen geschapen, mens is niet blijvend; hij is vergankelijk. Wat wél eeuwig blijft is de goddelijke vonk in de mens; de ingeblazen adem door de Onvergankelijkheid, de Eeuwige God.

Het zichtbare universum is ten opzichte van het Universum te vergelijken met een vlok zeepsop in de lucht; een verzameling van luchtbelletjes, die tezamen een geheel vormen.
De mens is dus een tweeledig wezen en bestaat in feite uit 2 ikken; een tijdelijke ik, geschapen door de demiurg of Jahweh (JHWH), verblijvend binnen het scheppingsgebied of universum van de demiurg en een Ik, afkomstig uit het Universum, met ook dezelfde eigenschappen van dat Universum; zoals een druppel water dezelfde eigenschappen heeft van hetzelfde water in de emmer. Dit zegt de Boeddhistische religie om het verband tussen God en Mens aan te duiden.

Het bovenstaande stukje wordt ook bevestigd in grote, religieuze stromingen zoals het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het Christendom.
Het Boeddhisme heeft het over de droomwereld van waan ten opzichte van het Nirwana; het Hindoeïsme over het Atman (het Ik) dat via het afleggen van het tijdelijke kleed, je lichaam, opgaat in Brahman (het Al). Het christendom heeft het over het voorbijgaan of ten onder gaan van de wereld om zo op te gaan in het Koninkrijk Gods.
Hierover in latere thema’s meer, maar nu keren we terug naar ons onderwerp van dit thema.
Archonten zijn de “krachten achter de schermen”, een niet te onderschatten collectief, die op giga-intelligente wijze (zij zijn tenslotte “halfgoden”) door middel van wereldwijde manipulatie deze Aarde naar totale slavernij dwingen.


De Demiurg en zijn Archonten zijn blinde goden*) door hun onwetendheid over het Universum. Voor de aarde, die wij bewonen, zijn zij feitelijk parasieten die leven van de negatieve energieën van alle levende wezens, waar wij mensen, ook bij horen.
Zij leven van de energieën, die vrijkomen bij mensen die stervende zijn, die lijden onder zowel lichamelijke als emotionele pijnen. Denk hierbij als voorbeeld aan het voeren van oorlogen, vaak onder valse voorwendselen, in de wereld; de geplande rampen zoals de ineenstorting van de Twin Towers op 11 september enz.
Al deze gebeurtenissen vinden plaats binnen de door hen geschapen valse realiteit met medewerking van de verantwoordelijke autoriteiten en politici.


*) De Demiurg en zijn Archonten zijn uiteindelijk “slechts” halfgoden. Hoewel zij de Makers van de ganse, zichtbare schepping en daarmee onze goden zijn, zijn zij toch Wezens van voorbijgaande aard ten opzichte van het Universum, de Eeuwigheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *