Waartoe dient de mens?

Het scheppingsgebied van Hoofd Archont Samaël, en zijn Archonten is een universum in het Universum. Dit universum is, door zijn lagere elektromagnetische frequentie of trillingsgetal als in een matrix omsloten, afgescheiden van het Al. Dit Al is het Pleroma van de onkenbare Onvergankelijkheid.
Binnen deze omkadering van het (laagfrequente) universum is de Hoofd Archont de enige God. Maar hij werd in zijn arrogantie door de Onvergankelijkheid gecorrigeerd toen hij beweerde dat er geen andere God is buiten hem. Hij is slechts een halfgod, de Demiurg.

Samaël laat aan Zijn knecht Mozes weten: “Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.”

In zijn blinde woede en afgunst op de mens, zoals wij van tevoren reeds bespraken, probeert de Demiurg uit alle macht de mensen binnen de matrix van Zijn schepping te houden. De goden/Archonten zijn daardoor verworden tot parasitaire wezens, die zich voeden met de negatieve gedachten en gevoelens van mensen.

Zij zijn dermate afgesneden van het Licht en de liefde van de mensen, dat ze volledig afhankelijk zijn van de (negatieve) energieën van andere wezens om te overleven.
Zij dringen hun gastheer binnen en beginnen hem te beïnvloeden vanuit zijn onderbewustzijn. Ze infecteren onze verbeeldingskracht en gebruiken de kracht van de schijn om te misleiden, mensen tegen elkaar op te hitsen en verdacht te maken, in verwarring te brengen, over hen te roddelen enz. Zo creëren zij in mensen een schijn-realiteit op trauma’s en angsten wat hen laagfrequente energieën als voedsel oplevert.

Om verzekerd te zijn van deze voedselproductie hebben deze parasitaire wezens lang geleden een deal gesloten met bepaalde families in ruil voor aardse macht en rijkdom. Deze aardse families, die zich veelal in de hogere maatschappelijke kringen bevinden zoals regeringsleiders, presidenten, Bankiers en Koningshuizen werken dus indirect samen met deze Archonten.
Dat deze verraderlijke families zoveel mogelijk afgeschermd dienen te worden lijkt niet meer dan vanzelfsprekend.

Wij zien hoe mensen zichzelf tot willige “melkkoetjes” maken door slaaf te worden van stoffen zoals alcohol, nicotine, drugs, geraffineerde suiker, medicijnen enz.
Alle ellende, alle strijd en alle zowel psychische, als emotionele kwalen en pijnen worden en zijn opzettelijk gecreëerd om de Archonten te voeden.

Nu begrijpen wij ook beter hoe het komt dat mensen de behoefte hebben om zo nu en dan “hun accu op te laden”. Naast voedingsstoffen voor het fysieke lichaam heeft elk mens het namelijk nodig om zich op te laden met positieve levensenergieën.

Deze site is bedoeld om jou in te lichten over de vele manieren waarop deze kwalijke wezens aarde en mensheid slachtofferen, op welke wijzen zij zich op aarde doen gelden en het allerbelangrijkste is: hoe jij zich tegen hen kunt beschermen.

Het antwoord op de vraag: “Waartoe dient de mens” aan het begin van dit onderwerp, is nu wel duidelijk: deze machten willen jou voor eeuwig gevangen houden binnen de matrix van hun gebied om zoveel mogelijk (m.n. negatieve) energie als voedsel uit jou te kunnen zuigen zodat je vrijwel dagelijks uitgeblust en uitgeteld raakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *