Waarom doet God dit met onze wereld?

Waarom laat God dit alles gebeuren in de wereld ?

omgekeerd Dit is de logische vraag die spontaan opkomt nadat we er achter zijn gekomen dat er een god is.
Om die vraag te beantwoorden bespreken we eerst een korte voorgeschiedenis om het verband te zien hoe het kan dat de wereld zo’n tranendal is geworden.
Toen de goden de mens modelleerden, of gewoon: maakten, ontdekten zij op zeker moment in de tijd dat zijn lichaam won aan kracht en straalde van licht. Dat was namelijk het moment, dat de Onvergankelijkheid de levensadem in de mens blies.

“Op dat moment werden de goden jaloers, omdat de mens dankzij hen allen tot bestaan gekomen was en zij al hun krachten aan de mens gegeven hadden. Nu echter is zijn intelligentie groter dan die van degenen die hem gemaakt hadden en groter dan die van de Hoofd Archont.

Toen ze ontdekten dat hij licht droeg en dat hij beter kon denken dan zij, want zijn denken overtrof dat van allen die hem gemaakt hadden, en dat hij ook nog eens zonder slechtheid was, grepen ze hem en wierpen hem in de laagste regionen van alle materie.
Ze brachten Adam in de schaduw des doods opdat ze hem opnieuw konden vormen; nu uit de materie, de onwetendheid van de duisternis, de begeerte en de vervalste geest. Dit is het graf van de lichaamsvorm waarmee de rovers de mens omkleed hebben, de keten van vergetelheid. En hij werd een sterfelijk mens”.
Toen de schepper god doorkreeg dat zijn schepsels zich van hem afkeerden, vervloekte hij zijn aarde en voegde daar ten aanzien van de vrouw aan toe dat haar man over haar zou heersen. Hij wierp hen uit het paradijs en hij omkleedde hen met een dichte duisternis.
De woede en diepe afkeer van de demiurg naar zijn maaksel, de mens, vindt hier zijn oorsprong: omdat de mens een vonk van de Eeuwigheid in zich draagt!

Uit afgunst worden de mensen tot vandaag de dag in grote beslommering en zorgen van het bestaan gedompeld, zodat ze zich bezig zouden houden met materiële zaken en geen tijd overhouden voor geestelijke zaken: het voeden van hun Ik, een vonk van de Eeuwigheid.
Voor vele christenen is het een bittere pil om te vernemen dat de schepper god in het Oude Testament, ook wel Jahweh genoemd, hier de Hoofd Archont Samaël is.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *