Bestaat er wel een God?

Bestaat er wel een God? En zo ja, wat doet hij dan? Waarom laat hij deze wereld aan haar lot over?
In de Nag Hammadi-geschriften kunnen we lezen over het ontstaan, het scheppen, van de mens en wie die mensen dan gemaakt heeft of hebben.

In “Wezen van de Machten” lezen we het volgende: “De Archonten hielden beraad en zeiden: ‘Kom, laat ons een mens maken uit het stof der aarde’. Ze modelleerden hun schepsel zo, dat het geheel aards was.’’

Wat zijn Archonten?
Archonten zijn halfgoden. Archonten zijn in de gnostiek de bestuurders van het aardse noodlot. Zij zijn de manipulators en controleurs van de mensheid die op ons, mensen, parasiteren. Hun doel is om de menselijke ziel, hun maaksel, gevangen te houden in de matrix tijdens haar verblijf op aarde.

De ‘Archonten’ zijn de verzamelnaam van de duistere machten. Deze bestaan uit reptiel-achtigen, amoebe-achtigen en andere.
Deze parasieten voeden zich met negatieve energie die door mensen worden afgegeven als deze angstig of in stress is. Daarom proberen de dienaren van deze entiteiten zoveel mogelijk leed te veroorzaken onder de mensheid, omdat anders de energie vampiers verhongeren. De amoebes hechten zich aan mensen (in een andere dichtheid/dimensie) en proberen het ego te manipuleren zodat de mens negatieve emoties voelt, waarmee ze zich voeden. Velen weten niet dat ze extern gemanipuleerd worden.
De parasieten kunnen verwijderd worden als je niet meer ingaat op negatieve emoties en stopt met verkeerde verlangens en praktijken, die hun van voedsel voorziet, zoals angst, oorlog, armoede, ziekte, jaloezie etc..

Deze wezens leven in een energetische wereld, een wereld van zowel positieve als negatieve levensenergieën; ook wel astrale wereld genoemd. Het bevindt zich binnen de fysieke wereld. Het zijn wezens zónder fysiek lichaam, die zich begeven tussen mensen. Zo zijn er Archonten die in machtige familie bloedlijnen (vooral binnen de Jezuïeten orde) incarneren.

Op deze wijze is bijna alles waarin je gelooft, op het gebied van banken, politiek, medicijnen, de media en zelfs onze geschiedenis, vervalst en in elkaar gezet, zodat de mensheid in slavernij binnen de Matrix gebracht kon worden. Tegenwoordig voeden de Archonten zich voornamelijk met behulp van mensen die verslaafd zijn aan de televisie of aan games en dat is hun ‘basisvoeding’ maar de hoofdmaaltijd blijft o.a. het leed van het seksueel misbruik van kinderen. Bepaalde groepen mensen, offeren heden namelijk nog altijd mensenkinderen aan deze ‘goden’.

Hoofdarchont
Archonten hebben een Hoofdarchont als leider.

De Hoofdarchont wordt in de gnostieke, universele leer de demiurg genoemd. Over hem wordt gezegd: “Hun leider (van de Archonten) is blind.” Vanwege zijn onvoorstelbare macht, zijn onwetendheid en arrogantie, heeft hij over zijn macht gezegd: ‘Ik ben god en buiten mij is er geen ander’. Toen klonk er een stem, die zei: ‘’Je vergist je, Samaël’’

Het antwoord op de vraag of er wel een god bestaat is ‘’Ja’’. Maar met deze god, de schepper van hemel en aarde, wordt dus de Hoofdarchont bedoeld.
De moslims noemen hem: Allah; de Hindoes noemen o.a. Kali en de naam van de demiurg voor de Christenen is de oudtestamentische God: Jahweh.

Maar is hij de enige god?
‘’Nee’’.

Hij is slechts een halfgod; een voortbrengsel van Sophia.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *