februari 2016

De mens, die zijn gebondenheid inziet en daaronder te lijden heeft, zal op een psychologisch moment daaruit bevrijd willen worden. Het helpt immers niet om te klagen dat onze politici […]

Velen lijden onder lichamelijke, psychische, emotionele, mentale pijnen en allerlei andere pijnen ten gevolge van foute en negatieve handelingen uit voorgaande levens en/of negatieve handelingen vanwege hun verslavingen en verkeerde […]

Toen Samaël de mens schiep rustte Hij zijn creatie toe met dezelfde eigenschappen die Hijzelf heeft. Hij kon immers geen creatie maken die edeler is dan Hijzelf. Wanneer wij het […]

Bij het doorlezen van deze site zal op zeker moment ongetwijfeld de gedachte bij jou opgekomen zijn: het is mooi wat hier allemaal geschreven staat, maar ik zit hier en […]

Intussen weet je nu hoe Samaël, die het ganse zichtbare universum geschapen heeft uit de beschikbare, toebedeelde materie, verworden is tot een kwaadaardige god over zijn schepping. Vergelijk het met […]

Eén leven

Het offeren van mensen is van alle tijden; het kwam in zeer vroege tijden voor. Uit archeologische opgravingen blijkt dat Kanaänitische kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 maanden […]

Alle Avatars verkondigen slechts één Waarheid, één Weg en één Leven. De ene Waarheid is de geestvonk van het Eeuwige Vuur in de harten van alle mensen. De ene Weg […]

Het scheppingsgebied van Hoofd Archont Samaël, en zijn Archonten is een universum in het Universum. Dit universum is, door zijn lagere elektromagnetische frequentie of trillingsgetal als in een matrix omsloten, […]

Wij weten nu dat Archonten de goden zijn die het zichtbare universum, inclusief de aarde, hebben geschapen. Het gehele, zichtbare universum is, evenals de Hoofd Archont met zijn engelen, van […]