Search results for: introductie

Deze categorie heb ik geopend nadat ik constateerde dat mijn kritische reacties op diverse artikelen in de reguliere media gewoonweg niet geplaatst werden. Uitgaande waar Jezus Zijn tijdgenoten voor het […]

Beste lezer(es), Welkom op de eerste pagina van deel II. Wij nemen aan dat je de hoofdstukken van het vorige deel, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 24 van het […]

In het Johannesevangelie lezen wij: “Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe”. Wanneer de Bijbel […]

In het Johannesevangelie lezen wij: “Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe”. Wanneer de Bijbel […]

– Introductie – Schematische voorstelling van de ontwikkeling van mens tot Mens – 19 april 2016 – De graankorrel – Snap de tijd waarin je leeft – De dagelijkse praktijk […]

Wie serieus er voor kiest om God te dienen, zal vroeg of laat te maken krijgen met vragende reacties van zijn directe omgeving. Mensen kunnen, vaak in hun onbewustheid, lelijke […]

Zoals wij bij de introductie van dit gedeelte reeds gemeld hebben gaan wij dieper op het geheimenis van het huwelijk in. De schepping van de mens heeft misschien wel vele […]

– Introductie – Mijn man Samaël – Wie is Jezus? – Het volmaakte offer – Jezus volgen – Een briesende leeuw – Zonde hebben, zonde doen – Wakker worden! – […]